Juho Romakkaniemi

Juho Romakkaniemi

vd för Centralhandelskammaren

Senast publicerade artiklar

26.8.2021

I dag: Jobben och arbetssökande möts inte

"Finland är inne i en högkonjunktur som antas sträcka sig över nästa år. Risken är stor för att uppgången blir både svagare och kortare på grund av att företagen inte lyckas rekrytera personal."

Premium

22.7.2021

I dag: EU:s klimatpaket kan göra skillnad

"Utsläppshandel är det kostnadseffektivaste sättet att nå uppsatta målsättningar."

Premium

17.6.2021

I dag: Kommunerna i ett vägskäl

Om ett företag tvingas vänta väldigt länge på besked om ett ja eller ett nej för en investering är kostnaden hög för både företaget och kommunen.

Premium

8.4.2021

I dag: Ett omfattande välfärdssamhälle kan endast upprätthållas om så många som möjligt är med i arbetslivet

"Restriktionerna och vaccinationerna avgör hur permitteringarna och sysselsättningen utvecklas under de kommande månaderna, framför allt inom de branscher som drabbats hårdast."

Premium

4.3.2021

I dag: Reserestriktionerna leder till att finländska företag går miste om de mest lukrativa avtalen – prioritera näringslivet i vaccineringarna

”De länder som är först med att skicka sina försäljare, chefer och experter ut i världen får ett försprång helt enkelt.”

Premium

28.1.2021

I dag: Kapplöpning mellan injektioner och infektioner

"Förutsättningarna för att återta kontrollen över de offentliga finanserna förbättras ju snabbare Finland tar sig ur pandemin."

Premium

19.11.2020

I dag: När staten fastnar i skuldfällan

Jämfört med övriga Norden har Finland förutom en stor skuldbörda även avsevärt mindre privat kapital.

Premium

15.10.2020

I dag: Jobb försvinner om inget görs

Det är sorgligt om många förlorar sina jobb bara därför att de åtgärder som behövs för att hålla företagen i gång inte är på plats.

Premium

10.9.2020

I dag: Stängda gränser stänger även företag

Hanteringen av resandet har en avgörande betydelse för hur Finland klarar de enorma påfrestningar som pandemin förorsakar för både ekonomin och sysselsättningen.

Premium

6.8.2020

I dag: Osäkerhet skapar nedåtgående ekonomisk spiral

Det är viktigt att göra reformer som ökar flexibiliteten på arbetsmarknaden och förbättrar företagens möjligheter att sysselsätta och konkurrera på de internationella marknaderna.

Premium

2.7.2020

I dag: Positiva signaler inför en tuff höst

Krisen är fortfarande akut bland många företag och osäkerheten inför de kommande månaderna är stor.

Premium

29.5.2020

I dag: Krisen kuvas med kunnande

Det är viktigt att vi inte släpper målsättningen att 50 procent av de unga årsklasserna i Finland ska genomgå en utbildning på högskolenivå.

Premium

24.4.2020

I dag: Det går inte att stänga av ekonomin för en tid

Det går inte att stänga av ekonomin för en tid och sedan starta upp den igen som om ingenting hade hänt.

Premium

20.3.2020

I dag: Håll klimatomställningen kvar på agendan

Den inbromsning som pandemin för med sig ger möjligheter att kalibrera verksamheten för att bättre svara på framtidens behov och krav.

Premium

14.2.2020

I dag: Konkurrenskraften inget nollsummespel

När ett land lyckas förbättra sin konkurrenskraft betyder det inte automatiskt att det sker på andra länders bekostnad.

Premium

10.1.2020

I dag: Rankningslistorna pekar också på svagheterna

"Risken med de många toppnoteringarna är att de medelmåttiga eller rent av dåliga placeringarna hamnar i skymundan."

Premium

6.12.2019

I dag: Spelregler för ägare

En av de klassiska fällorna för ansvariga ministrar är att blanda sig i beslutsfattandet i statsägda bolag.

Premium

1.11.2019

I dag: Stora utgifter kräver stora intäkter

Den stora utmaningen är att tillsätta de jobb som är ledigförklarade.

Premium

27.9.2019

I dag: Från ord till handling i klimatfrågan

Investeringar i energiproduktion som baserar sig på fossila bränslen håller på att bli allt mer riskabla även ur ett ekonomiskt perspektiv.

Premium

23.8.2019

I dag: Det är enkelt, men svårt att leda

Om du inte kan leda dig själv – hur ska du då kunna leda andra?

Premium

19.7.2019

I dag: Företagen skapar grunden för välfärden

Löntagarna betalar skatter på sina löner men lönerna uppstår endast om företagen sysselsätter.

Premium

14.6.2019

I dag: Håll fast vid Lissabonstrategins målsättningar

En förutsättning för att EU och de enskilda medlemsländerna ska kunna satsa för framtiden är att företagen fortsätter att investera och sysselsätta.

Premium

10.5.2019

I dag: En svår, men ingen omöjlig uppgift

Att fortsätta låna pengar för att finansiera välfärden är inget alternativ.

Premium

5.4.2019

I dag: Låt arbetstagarna och arbetsgivarna komma överens

Det är möjligt att rätta till bristerna i vår nuvarande lagstiftning genom en enkel justering i en enda paragraf.

Premium

1.3.2019

I dag: Ekonomiundervisning i skolan en god investering

Finländarnas skuldsättning är i dag märkbart större än för tio eller tjugo år sedan.

Premium

25.1.2019

I dag: Jobben avgör välfärden

Om nästa regering misslyckas med att genomföra reformer kommer Finland att halka ännu längre efter övriga Norden.

Premium

21.12.2018

I dag: Paris och Katowice räcker inte

Finland är inte en föregångare i miljöfrågor bland EU-länderna.

Premium

16.11.2018

I dag: Den globala handeln behöver gemensamma regler

Det som är avgörande för Finland är USA:s attityd till handelspolitiken överlag.

11.10.2018

I dag: Demokratins utmaning och utarmning

Ansvaret för att återuppliva intresset för politiken vilar minst lika mycket på väljarna själva som på politikerna.

7.9.2018

I dag: Finland borde tävla om medaljer – inte om jumboplaceringar

När Finland går till val i vår borde även vi ta en noggrann titt på det danska undret.

3.8.2018

I dag: En agenda för nästa regering

Vår sysselsättningsgrad har klättrat till närmare 72 procent tack vare en stark högkonjunktur. Det kan låta som en hyfsad nivå, men faktum är att vi borde nå upp till 80 procent.

28.6.2018

I dag: Dags att pröva på en minoritetsregering

Oppositionens enda möjlighet att påverka är att skälla ut ministrarna och deras lagförslag, gärna via medierna.

25.5.2018

I dag: Handelsavtal öppnar dörrar för vår export

Varje produkt och tjänst som vi säljer till utlandet bidrar till finansieringen av vårt välfärdssamhälle.

19.4.2018

I dag: Sysselsättningen den nya finländska paradoxen

Det mest oroväckande är att inte ens den nuvarande tillväxttakten räcker till för att skapa ett överskott.

16.3.2018

I dag: En uppgradering av vårt geografiska läge

En islossning som kan ha en stor betydelse för Finland håller på att äga rum uppe i norr.

9.2.2018

I dag: Den vinner som erbjuder lösningar

Vi saknar makten att stoppa stora reformer, men vi har möjligheten att påverka dem.