Juho Romakkaniemi

Juho Romakkaniemi

vd för Centralhandelskammaren

Senast publicerade artiklar

27.9.2019

I dag: Från ord till handling i klimatfrågan

Investeringar i energiproduktion som baserar sig på fossila bränslen håller på att bli allt mer riskabla även ur ett ekonomiskt perspektiv.

Premium

23.8.2019

I dag: Det är enkelt, men svårt att leda

Om du inte kan leda dig själv – hur ska du då kunna leda andra?

Premium

19.7.2019

I dag: Företagen skapar grunden för välfärden

Löntagarna betalar skatter på sina löner men lönerna uppstår endast om företagen sysselsätter.

Premium

14.6.2019

I dag: Håll fast vid Lissabonstrategins målsättningar

En förutsättning för att EU och de enskilda medlemsländerna ska kunna satsa för framtiden är att företagen fortsätter att investera och sysselsätta.

Premium

10.5.2019

I dag: En svår, men ingen omöjlig uppgift

Att fortsätta låna pengar för att finansiera välfärden är inget alternativ.

Premium

5.4.2019

I dag: Låt arbetstagarna och arbetsgivarna komma överens

Det är möjligt att rätta till bristerna i vår nuvarande lagstiftning genom en enkel justering i en enda paragraf.

Premium

1.3.2019

I dag: Ekonomiundervisning i skolan en god investering

Finländarnas skuldsättning är i dag märkbart större än för tio eller tjugo år sedan.

Premium

25.1.2019

I dag: Jobben avgör välfärden

Om nästa regering misslyckas med att genomföra reformer kommer Finland att halka ännu längre efter övriga Norden.

Premium

21.12.2018

I dag: Paris och Katowice räcker inte

Finland är inte en föregångare i miljöfrågor bland EU-länderna.

Premium

16.11.2018

I dag: Den globala handeln behöver gemensamma regler

Det som är avgörande för Finland är USA:s attityd till handelspolitiken överlag.

11.10.2018

I dag: Demokratins utmaning och utarmning

Ansvaret för att återuppliva intresset för politiken vilar minst lika mycket på väljarna själva som på politikerna.

7.9.2018

I dag: Finland borde tävla om medaljer – inte om jumboplaceringar

När Finland går till val i vår borde även vi ta en noggrann titt på det danska undret.

3.8.2018

I dag: En agenda för nästa regering

Vår sysselsättningsgrad har klättrat till närmare 72 procent tack vare en stark högkonjunktur. Det kan låta som en hyfsad nivå, men faktum är att vi borde nå upp till 80 procent.

28.6.2018

I dag: Dags att pröva på en minoritetsregering

Oppositionens enda möjlighet att påverka är att skälla ut ministrarna och deras lagförslag, gärna via medierna.

25.5.2018

I dag: Handelsavtal öppnar dörrar för vår export

Varje produkt och tjänst som vi säljer till utlandet bidrar till finansieringen av vårt välfärdssamhälle.

19.4.2018

I dag: Sysselsättningen den nya finländska paradoxen

Det mest oroväckande är att inte ens den nuvarande tillväxttakten räcker till för att skapa ett överskott.

16.3.2018

I dag: En uppgradering av vårt geografiska läge

En islossning som kan ha en stor betydelse för Finland håller på att äga rum uppe i norr.

9.2.2018

I dag: Den vinner som erbjuder lösningar

Vi saknar makten att stoppa stora reformer, men vi har möjligheten att påverka dem.