Juho Romakkaniemi

Juho Romakkaniemi

vd för Centralhandelskammaren

Senast publicerade artiklar

28.6.2018

I dag: Dags att pröva på en minoritetsregering

Oppositionens enda möjlighet att påverka är att skälla ut ministrarna och deras lagförslag, gärna via medierna.

25.5.2018

I dag: Handelsavtal öppnar dörrar för vår export

Varje produkt och tjänst som vi säljer till utlandet bidrar till finansieringen av vårt välfärdssamhälle.

19.4.2018

I dag: Sysselsättningen den nya finländska paradoxen

Det mest oroväckande är att inte ens den nuvarande tillväxttakten räcker till för att skapa ett överskott.

16.3.2018

I dag: En uppgradering av vårt geografiska läge

En islossning som kan ha en stor betydelse för Finland håller på att äga rum uppe i norr.

9.2.2018

I dag: Den vinner som erbjuder lösningar

Vi saknar makten att stoppa stora reformer, men vi har möjligheten att påverka dem.