Juhana Vartiainen

Juhana Vartiainen

är borgmästare (Saml) i Helsingfors.

Senast publicerade artiklar

28.12.2021

I dag: Att köpa inhemskt gör oss inte ett dugg rikare

”Om du tycker att 'finländskt' är ett argument som har värde för dig, köp inhemskt och njut av det, för all del.”

Premium

5.12.2021

I dag: Nu är budgetprocessen för Helsingfors normaliserad

"Den etablerade budgetprocessen, som jag redogjorde för ovan, var i mina ögon undermålig."

Premium

29.10.2021

I dag: Vårdreformen och årtiondets stora klasskamp

"Min tolkning är att regeringen inte ens har vågat visa öppet hur stort vårt offentligfinansiella problem är på sikt."

Premium

26.9.2021

I dag: Finlands arbetsmarknad fortsätter att underprestera, i förhållande till hur snabbt vår befolkning åldras

"Konkurrenskraftsavtalet var Sipiläs stora strategiska misstag, tycker jag."

Premium

26.9.2019

Bakgrund: Lokal löneförhandling – vad är det fråga om?

Finlands avtalssystem upplevs som dubbelt ojuste av många oorganiserade småföretag. Antalet sådana företag uppgår till cirka 50 000, medan ungefär 20 000 är med i arbetsgivarorganisationer och kan därmed påverka kollektivavtalens innebörd. Dessa 50 000 småföretag måste på grund av allmängiltigheten följa kollektivavtal vars innehåll de inte kan påverka, skriver Juhana Vartiainen.

17.7.2019

Bakgrund: Demografins djävul lurar under folkhemmets golvbrädor

Vi måste reformera arbetsmarknaden och öka arbetsutbudet för att undvika en kris i de offentliga finanserna. Inget nordiskt land klarar sin nuvarande ekonomiska utmaning utan att stöda sig på ökad arbetskraftsinvandring. Invandringen verkar dock också leda till högerpopulismens frammarsch, även i länder där arbetsmarknaden fungerar hyfsat bra, skriver Juhana Vartiainen.

Premium