John-Erik Jansén

John-Erik Jansén

Ledarskribent

Senast publicerade artiklar

20.1.2019

Ledare: Arbetslöshetsskyddet behöver förnyas

Höjd sysselsättningsgrad kräver att arbetslöshetsskyddet reformeras. Etla och FFC har liknande tankar i frågan.

Premium

18.1.2019

Ledare: Makedoniens nya namn skapar nya spänningar

När Makedonien byter namn kommer både historiska konflikter och stormaktsintressen till ytan.

Premium

16.1.2019

Ledare: Vägen till brexit blir allt stenigare

Efter katastrofomröstningen växer kraven på uppskov med brexit. Men vad kan britterna erbjuda?

Premium

9.1.2019

Ledare: Den nya regeringen får radikalt råd om välfärden

Etlas råd till den nya regeringen lägger välfärdsansvaret på individen. Alla intressegrupper vill höja sysselsättningsgraden.

Premium

9.1.2019

Analys: Storbritannien på drift

Bristen på realism kan ge Storbritannien en hård brexit.

Premium

3.1.2019

Ledare: Behövs bättre balans i gruvbranschen?

Finland kunde bli en ledande aktör inom utvecklingen av batterier för elbilar. De stora gruvbolagen är intresserade.

Premium

30.12.2018

Ledare: Fastnar Kina och USA i Thukydides fälla?

Handelskriget mellan Kina och USA ligger på is, men konflikten har vidare implikationer än tulltariffer och sojabönor.

Premium

28.12.2018

Ledare: USA:s reträtt skapar nya spänningar i Syrien

Att USA lämnar Syrien ger ökat spelrum åt Ryssland, Turkiet och Iran. Åtgärden applåderas i Iran, men inte i Israel.

Premium

24.12.2018

Ledare: Reformerna av eurosystemet får vänta

Avtalet mellan EU och Italien visar att politiska hänsyn fortsätter att väga tyngre än euroreglerna. Bilden ändras inte före EU-valet. 

Premium

20.12.2018

Ledare: Aktiveringsmodellen kritiseras i fackenkät

Egen aktivitet är det bästa sättet för en arbetslös att få nytt jobb. Men aktiveringsmodellen övertygar inte.

18.12.2018

Ledare: Ekonomin bromsar, hållbarhetsgapet växer

Högkonjunkturen har nått toppen. Den pessimistiska befolkningsprognosen förvärrar hållbarhetsgapet.

16.12.2018

Ledare: Varför planeras nytt möte Kim–Trump?

Resultaten av mötet i Singapore var magra. Ändå verkar ett nytt möte vara aktuellt. Vem gagnas av det?

13.12.2018

Ledare: De egna gjorde Mays uppdrag ännu svårare

Theresa May fick förtroende, men hennes politiska mandat försvagades rejält.

10.12.2018

Ledare: Opec försöker stabilisera oljepriset

Oljekartellen Opecs årliga möte föregicks av det största månatliga prisfallet på råolja på över tio år.

6.12.2018

Ledare: Exportindustrin är en viktig motor

En ny utredning är en nyttig påminnelse om exportens tyngd i samhällsekonomin. Det är ett centralt finländskt intresse att motverka de hotande handelskrigen.

3.12.2018

Ledare: Magert avtal bättre än fett gräl

Ser man glaset som halvfullt var G20-ländernas avtal bättre än ännu ett möte i kaos. Är glaset halvtomt är avtalet magert och substanslöst.

30.11.2018

Ledare: Familjerna vill välja själva, ekonomin styr också

Familjebarometern visar att familjepolitik och barnstrategier inte kan skiljas från samhällsutvecklingen i stort.

26.11.2018

Ledare: Inget jubel för brexitavtalet

Allvarliga miner när brexitavtalet godkändes. Nu måste Theresa May få ett motsträvigt parlament bakom avtalet.

25.11.2018

Ledare: Lång arbetslöshet kräver samordnade resurser

Regeringen vill aktivera de arbetslösa, men ny utredning visar strukturfel i servicesystemen för dem som varit länge utan jobb.

16.11.2018

Ledare: Allt färre ska försörja allt fler

Befolkningsprognosen innehåller många orostecken. Ett budskap är att Finland borde bli barnvänligare. Men hur?

15.11.2018

Ledare: Brexitavtalet är klart, men framtiden oklar

Avtalsutkastet om brexit är klart. Nu är det de politiska krafterna i Storbritannien som fäller avgörandet. Utgången är oviss.

13.11.2018

Ledare: Sipiläs regering når sitt mål, men det räcker inte

Regeringen Sipilä får gott betyg för sysselsättningen, men när nästa regering tillträder har konjunkturerna vänt.

10.11.2018

Ledare: Uppsägningar skapar fortfarande friktioner

Uppsägningslagen går vidare, men det finns sprickor i enigheten. Principerna för uppsägningar skaver också när samarbetslagen reformeras.

8.11.2018

Ledare: Tankarna går till Watergate...

När president Donald Trump avsatte justitieminister Jeff Sessions och ersatte honom med en lojalare person kommer den amerikanska samtidshistorien plötsligt väldigt nära.

7.11.2018

Ledare: Framgång, men ingen blå våg för Demokraterna

Den här gången hade valanalytikerna rätt. Resultatet av mellanårsvalet i USA låg mycket nära prognoserna.

2.11.2018

Ledare: Bolsonaro hotar både regnskog och urbefolkning

Jair Bolsonaros politik kan vara ett klimathot, och nu nämns också ordet folkmord om dörren öppnas för skövling i Amazonas.

31.10.2018

Ledare: Konjunkturerna vänder, nytt läge för  ekonomin

Den senaste tiden har bjudit på en katalog av nyheter som alla pekar åt samma håll: konjunkturerna vänder efter tre år av tillväxt.

29.10.2018

Ledare: Ny chans för trepartssamarbetet

Konflikten kring uppsägningslagen ser ut att lösas. Trepartssamarbetet får en ny chans.

27.10.2018

Ledare: Yrkesskolreformen lägger stort ansvar på eleven

Yrkesutbildningen lades om i början av det här året, men det verkar finnas systemfel i reformen. Alla elever kan inte ensamma ta ansvar för sina studier.

25.10.2018

Ledare: EU i täten i kampen mot plastskräpet

Om plastskräpet i haven fortsätter att öka i samma takt som hittills finns det mera plast än fisk i haven år 2050. EU hör inte till de största bovarna, men parlamentet visar nu att EU kan och vill ta en ledande roll för att minska föroreningarna.

24.10.2018

Ledare: Finns det nu ett momentum för förhandlingar?

Den här veckan grep fackens protester mot planerna på att göra uppsägningarna lättare för små företag på allvar in i medborgarnas vardag.

22.10.2018

Ledare: Ska FPA få kolla medborgarnas bankkonton?

Avslöjandena om penningtvätt och skatteparadis har fått EU att skärpa direktiven för att stävja den ljusskygga verksamheten.

18.10.2018

Ledare: Resultatlöst toppmöte kunde ha varit värre

Ännu i söndags såg det hoppfullt ut. Från Bryssel kom rapporter om att EU och Storbritannien var mycket nära att lösa de sista öppna frågorna i brexitförhandlingarna.

16.10.2018

Ledare: Bristen på arbetskraft drabbar alla regioner

Bristen på arbetskraft är nu ett problem i hela landet. I Nyland ser man flera orsaker till bristen.

13.10.2018

Ledare: Världsarv och allemansrätt

Allemansrätten har en kommersiell potential som gör det svårt att jämföra den med rökbastu eller fiolspel.

10.10.2018

Ledare: Försvunnen journalist lägger fokus på Vita huset

Den 2 oktober gick den saudiske journalisten Jamal Khashoggi in på det saudiska konsulatet i Istanbul. Han har inte setts sedan dess.

4.10.2018

Ledare: Splittringen är kvar, men brexit närmar sig

Oenigheten kring brexit finns kvar efter arbetarpartiets och de konservativas partimöten. Men tiden håller på att rinna ut.

2.10.2018

Ledare: Protesterna handlar också om fackets tyngd

Regeringen justerade sitt omstridda förslag som gör det lättare att säga upp anställda i mindre företag. Men det är inte tillräckligt för facket.

1.10.2018

Ledare: Inte troligt att man kan glömma FYROM

Ser man till resultatet av folkomröstningen i Makedonien är saken klar; över 90 procent av dem som röstade svarade ja på frågan om de "stöder EU- och Natomedlemskap genom att acceptera överenskommelsen med Grekland"

28.9.2018

Ledare: Fler plåtpoliser får inte betyda färre riktiga

Den automatiska fartövervakningen blir både tätare och effektivare. Handlar det om trafiksäkerhet eller ökade intäkter?

26.9.2018

Ledare: Facken protesterar, och investerar inför riksdagsvalet

Protesterna mot sämre uppsägningsskydd uttrycker fackets frustration över regeringen. PAM lovar rekordbidrag till vänsterkandidater.

26.9.2018

Analys: Se upp för tåget!

Lobbandet för det som vilseledande kallas "entimmeståget" (tunnin juna) mellan Helsingfors och Åbo höjde ångtrycket för ett par veckor sedan då Ramboll presenterade en utredning till stöd för en ny bansträckning över Esbo, Lojo och Salo till Åbo.

23.9.2018

Ledare: Slöseri med resurser att avsluta lyckat försök

Tillväxten och den vikande arbetslösheten skapar goda förutsättningar för att trimma sysselsättningspolitiken.

19.9.2018

Ledare: Låst brexitläge ökar kraven på ny omröstning

Storbritanniens EU-utträde närmar sig, men ännu är inget avtal i sikte. Kravet på en avgörande folkomröstning växer.

18.9.2018

Ledare: Klokt att ta paus med Move

Inga brottsmisstankar, alla regler följdes. Men dödsfallet i skolan i Esbo måste utredas grundligt.

15.9.2018

Ledare: Insatserna höjs i handelskriget

Tullkriget mellan USA och Kina trappas upp. Men konflikten kan handla om mera än handel.

13.9.2018

Ledare: Sysselsättningen förbättras, men inte för alla

Den ekonomiska tillväxten mattas av, men fortsätter. Också långtidsarbetslösheten minskar, men en sak förbryllar analytikerna.

11.9.2018

Ledare: Kustområdet skapar livskraft

Finländarna vill att både stad och land utvecklas jämlikt. Det dynamiska kustområdet är en motor för hela landet.

8.9.2018

Ledare: Idlib kan bli början till slutet

Uppladdningen runt Idlib kan vara inledningen till slutskedet i det blodiga kriget i Syrien.