Johanna Lemström

Johanna Lemström

Reporter/Layout

Senast publicerade artiklar

21.1.2022

Lång lista på planprojekt – nytt höghus på Björknäsgatan i Ekenäs bland dessa

Längs Björknäsgatan i Ekenäs finns i dag såväl höghus som radhus och egnahemsvillor – och nu planeras det för ytterligare ett höghus, i närheten av Liljedahlsgatans korsning. Snart sätter stadens planläggningsenhet också i en ny växel för att arbeta fram en generalplan för hela staden.

Premium

21.1.2022

Raseborg investerar brett – bland annat finns nytt daghem i Karis på listan

Tekniska nämnden i Raseborg fördelade anslag för en lång rad investeringar på sitt möte i tisdags. Bland anslagen finns ett planeringsanslag för ett nytt daghem i Karis.

Premium

20.1.2022

Utdömda Hagahemmet i Ekenäs fylls av seniorer igen – det här är orsaken

Äldreboendet Mariahemmet i Pojo har flyttat till Hagahemmet i Ekenäs. De 28 seniorerna från Mariahemmet ska bo där medan deras hem i Pojo renoveras och görs om till resurserat serviceboende.

Premium

20.1.2022

Serendipity i Karis får nytt liv som The Yard – öppnar kanske redan i mars

Gänget bakom Stallet i Stallörsparken i Ekenäs etablerar sig i Karis. Iwan Harries berättar att de tagit över Art Café Serendipity och öppnar The Yard i byggnaden under våren, möjligen redan i mars.

Premium

18.1.2022

Ansökte om 2,6 miljoner i november – nu ber Raseborg staten om ytterligare 1,2 miljoner i coronastöd

Raseborgs stad ansöker om drygt 1,2 miljoner euro i statsunderstöd för kostnader som coronapandemin medfört för staden under perioden 1 september till 31 december i fjol.

Premium

18.1.2022

Nytt avtal kan nu knytas mellan Raseborg och Ekenäs centrumförening

Nu har Raseborgs stad och Ekenäs centrumförening rott i land ett samarbetsavtal Stadsstyrelsen godkände avtalet i går (17.1). Avtalet gäller för åren 2022–2024.

Premium

18.1.2022

Handbollsfamiljen Rönnberg satsar på fastigheter i hemstaden Karis – "Orolig för att centrum urholkas"

Jan Rönnberg och hans söner Andreas och Nico Rönnberg har på senare tid köpt flera fastigheter i Karistrakten. Till viss del handlar det om viljan att ge något tillbaka till sin hemstad, att satsa på den, men också om att investera sina tillgångar.

Premium

16.1.2022

Brist på skolpsykologer – bara en sökande på två tjänster i Raseborg

Raseborgs stad behöver två skolpsykologer till sitt elevvårdsteam. Jobben var lediga att sökas fram till i måndags, men gav bara en sökande. Anna Mladenov som koordinerar och planerar stadens skolpsykologverksamhet säger att problemet att fylla tjänsterna inte är ett Raseborgsproblem – det syns i hela landet.

Premium

15.1.2022

Raseborg för en aktiv konstpolitik – konstsamlingen växer år för år: "Hoppas att vi genom procentprincipen kan köpa mer konst"

Raseborgs stad har en samling på cirka tusen konstverk – och fler ska det bli. Årligen köper staden konst av lokala konstnärer för 4 000–6 000 euro. Summan är inte stor, så därför gläds kulturchef Lotta Lerviks och kulturplanerare Sirpa Huusko över att staden anammat procentprincipen då nya byggnader byggs.

Premium

14.1.2022

HUS-styrelsens nya ordförande Risto Rautava om bekanta Raseborgs sjukhus: "Har bilden att sjukhuset också framöver behövs"

Ordförande för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts nya styrelse Risto Rautava besökte Raseborgs sjukhus i onsdags. Besöket var ett led i hans rundtur till samtliga HUS-enheter. Med på besöket var också HUS-styrelsens enda västnyländska ledamot Henrik Wickström från Ingå.

Premium

11.1.2022

Raseborg köper unikt glaskonstverk av Camilla Moberg

Raseborgs stads kulturtjänster har köpt ett unikt konstverk i glas av konstnären Camilla Moberg i Fiskars.

Premium

11.1.2022

Högsta budet för Formis i Ekenäs landade på 154 000 euro – "I lägsta laget"

Andelsbanken Raseborg har haft affärshuset Formis vid Formansallén i Ekenäs till salu via auktionssajten Huutokaupat.com. Då budtiden gick ut på måndagskvällen låg det högsta budet på 154 000 euro.

Premium

11.1.2022

Tusentals får en ny arbetsgivare efter reformen – sysselsätter facken

Social- och hälsovårdsreformen innebär att omkring 170 000 anställda i Finland får en ny arbetsgivare. De övergår från städer, kommuner och samkommuner i välfärdsområdenas tjänst vid ingången av 2023.

Premium

10.1.2022

Tre sökte jobbet som äldreservicechef i Raseborg

Tiden att söka jobbet som äldreservicechef i Raseborg gick ut i dag klockan 15. Tre personer sökte jobbet inom utsatt tid.

Premium

6.1.2022

JO tog ställning till stängning av Raseborgs sjukhus samjour – allt gick inte helt enligt alla regler

Hangöbon Esko Kari lämnade i september 2020 in en klagan till riksdagens justitieombudsman med anledning av HUS-styrelsens beslut att stänga samjouren vid Raseborgs sjukhus. Allt gick inte helt enligt alla regler, konstaterar biträdande justitieombudsman Maija Sakslin.

Premium

23.12.2021

Kund hos Raseborgs Vatten godkände inte höjda avgifter – ville ha lägre fakturor

Direktionen för Raseborgs Vatten beslutade höja bruks- och grundavgifterna då budgeten för 2022 behandlades i oktober. En av vattenverkets kunder har gjort en reklamation med anledning av att avgifterna höjs.

Premium

23.12.2021

Raseborgs Energis kunder drabbas nästan inte alls av det höga elpriset

Elpriserna är skyhöga just nu. Vid Raseborgs Energi har man ändå inte upplevt någon rusning bland kunderna för att se över elavtalen. Förklaringen är att bara en bråkdel har avtal som är kopplade till börspriset.

Premium

23.12.2021

Ethel Storsjö beviljades färdtjänst – men Raseborg vill ha besvärsrätt

Raseborgs stads klientsektion har beviljat Karisbon Ethel Storsjö färdtjänst, helt i linje med Helsingfors förvaltningsdomstols beslut i november. Men sektionen vill ändå att staden anhåller om besvärsrätt hos högsta förvaltningsdomstolen i fallet.

Premium

21.12.2021

Också Sjundeå fattade det avgörande beslutet – avtalet med Novago sägs upp

Lojo stadsfullmäktige fattade det avgörande beslutet förra veckan, och i går följde Sjundeå efter. Bägge kommunerna säger upp ägaravtalet med Novago företagsutveckling.

Premium

21.12.2021

Jubilerande Mörby gårdsbutik är surdegsbagarens himmelrike – här säljs allt från världens äldsta odlade spannmål till bakningsverktyg

Uttrycket ”rent mjöl i påsen” får en konkret innebörd på Mörby gård i Pojo. I gårdsbutiken säljer nämligen bonden Anna Alm mjöl – merparten tillverkat av spannmål som odlats på Mörby och malts i den egna kvarnen i Svartå.

Premium

20.12.2021

Förskolorna slogs fast i Raseborg, plats kan snart sökas

Bildningsnämnden har slagit fast förskolorna i Raseborg för nästa år.

Premium

20.12.2021

Raseborgsbiljetten återinförs enligt den modell Amper & Wikström önskade

Vid årsskiftet återinförs den så kallade Raseborgsbiljetten i stället för den västnyländska regionbiljetten. Den nygamla biljettypen gäller hela år 2022.

Premium

20.12.2021

SDP vill att Raseborg inför anonym rekrytering

SDP i Raseborg önskar att staden ska börja använda sig av anonym rekrytering då lediganslagna jobb besätts. Flera kommuner i Finland använder redan i dag anonym rekrytering som rekryteringsmetod. Raseborg bör gå samma väg, anser socialdemokraterna.

Premium

18.12.2021

Raseborgs stadsstyrelse: Remiss för samarbetsavtal med Ekenäs centrumförening

Stadsstyrelsen i Raseborg har enhälligt beslutat att remittera ett förslag till understödsavtal med Ekenäs centrumförening. Förslaget var att stadsstyrelsen skulle godkänna ett avtal för perioden 2022–2024.

Premium

17.12.2021

Nu är det klart – Raseborg föreslås säga upp avtalet med Novago

Stadsstyrelsen i Raseborg beslutade i torsdags att föreslå för fullmäktige att aktieägaravtalet med Novago företagsutveckling sägs upp.

Premium

17.12.2021

Raseborg vill ha fler stadsdirektörskandidater

Stadsstyrelsen i Raseborg har beslutat förlänga tiden att söka jobbet som stadsdirektör.

Premium

16.12.2021

Planläggningsnämnden i Raseborg vill häva ett lov den själv beviljade i september

Planläggningsnämnden i Raseborg vill att Helsingfors förvaltningsdomstol häver nämndens tidigare beslut att bevilja staden lov att riva en byggnad vid Bromarv skola. Det framgår av ett utlåtande till domstolen som svar på Västra Nylands museums besvär mot rivningslovet.

Premium

16.12.2021

Nymanska stiftelsen delar ut 63 500 euro i år – här är mottagarna

Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse har i år beviljat 14 finlandssvenska organisationer understöd för ideell och social verksamhet i Finland. Stiftelsens utdelningssumma är 63 500 euro.

Premium

15.12.2021

De västnyländska ägarkommunerna föreslås säga upp avtalet med Novago – "Bästa sättet att omförhandla"

Raseborgs stadsdirektör föreslår för stadsstyrelsen att stadens ägaravtal med Novago företagsutveckling Ab sägs upp. Stadsstyrelsen ska ta ställning till frågan på torsdag. Frågan är också aktuell i de övriga ägarkommunerna.

Premium

15.12.2021

Fred Eklund är med i bakgrunden när Raseborgs chefer fattar de stora besluten – han sköter den interna kontrollen

I slutet av året hör det till att göra upp budgeter för nästa år och ekonomiplaner för de kommande åren. Så även i staden Raseborg och i bakgrunden finns en doldis, stadens interna controller Fred Eklund.

Premium

14.12.2021

Raseborgs fullmäktige godkände budgeten efter långt möte

Raseborg har en godkänd budget för nästa år och en budgetplan för åren 2022–2024. Stadsfullmäktige i Raseborg godkände stadsstyrelsens budgetförslag i går kväll – med några smärre tillägg och små ändringar i textdelar.

Premium

14.12.2021

Snart kanske kossor betar på Gåsören i Ekenäs

Tekniska nämnden förhåller sig positivt till att betesmark anläggs på Gåsören vid Ramsholmen i Ekenäs. Ärendet var uppe då nämnden möttes förra veckan.

Premium

13.12.2021

Ytterligare två vill bli Raseborgs stadsdirektör

Listan med sökande till den ledigförklarade stadsdirektörsposten i Raseborg har utökats med två namn – nämligen Jorma Eskola från Lojo och Johan Wide från Raseborg.

Premium

13.12.2021

Schaktföretagaren Torbjörn Ekholm prisas som årets bästa i Tenala och Bromarv – "Värmer att någon kommit att tänka på en"

Föreningen Tenala-Bromarf företagare har som brukligt och traditionsenligt hållit julfest och utsett årets företagare. I år går äran till Torbjörn Ekholm som driver firman E-Schakt.

Premium

12.12.2021

Kolumn: Sen sådd på flera sätt

Trädgårdsodling är roligt, i synnerhet om det lyckas från sådd till skörd.

Premium

10.12.2021

Fem vill bli Raseborgs nya stadsdirektör

Tiden att söka jobbet som Raseborgs stadsdirektör gick ut klockan 12 i dag. Då hade fem ansökningar inkommit.

Premium

10.12.2021

Ethel Storsjö fick rätt mot Raseborgs stad i Helsingfors förvaltningsdomstol – "En stor lättnad"

Den 26 november kom beskedet från Helsingfors förvaltningsdomstol. Raseborgs stads beslut i fråga om 90-åriga Ethel Storsjös rätt till färdtjänst var felaktigt. – Domstolens beslut är en stor lättnad, säger Ethel.

Premium

3.12.2021

Spillning ger svar: Tenalas vargar var tio förra vintern – finns också färska observationer

Enligt en rapport som naturresursinstitutet Luke och det EU-finansierade projektet Susilife publicerade i mitten av november fanns det en vargflock på tio individer på det så kallade Raseborgsreviret på gränsen mellan Nyland och Egentliga Finland 2020–2021.

Premium

2.12.2021

Nya serviceboendet i Ekenäs kan byggas med leasing

Stadsstyrelsen i Raseborg föreslår att fullmäktige i budgeten för nästa år tar in ett anslag på 11 miljoner euro för leasingfinansiering för den nya boende- och serviceenheten som planeras vid Liljedahlsgatan i Ekenäs. Boendet ska ha 60 platser och beräknas stå klart 2024 om allt går enligt planerna.

Premium

2.12.2021

Raseborgs äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola har sagt upp sig – "Det var dags för det här nu"

Kirsi Ala-Jaakkola har sagt upp sig från jobbet som äldreservicechef i Raseborg. Hon går över till den privata sektorn och blir servicedirektör i Björneborg. – Branschen är densamma, boende för äldre, säger hon.

Premium

1.12.2021

Raseborg omprövar stadsbiljetten efter Amper & Wikströms begäran – bolaget kan tappa stora inkomster

Stadsstyrelsen i Raseborg gick i måndags enhälligt emot beredningen och ställde sig på bussbolaget Amper & Wikströms sida i fråga om stadsbiljetten. Bussbolaget hade bett styrelsen ompröva ett beslut som fattades i oktober.

Premium

30.11.2021

Raseborg satsar på barn och unga – det syns i budgeten

Stadsstyrelsen i Raseborg har, med en rad tillägg, för sin del godkänt budgeten för 2022 och ekonomiplanen för åren 2022–2024. Styrelsens budgetförslag innebär ett resultat med ett överskott på 1,8 miljoner euro. Stadsfullmäktige behandlar budgeten på sitt möte den 13 december.

Premium

30.11.2021

Stadsstyrelsen omprövar inte beslut om sjövillor i Ekenäs

Stadsstyrelsen beslöt i går (29.11) att inte ompröva sitt beslut att bevilja Ocean Construction Solutions planeringsreservering för ett kvarter med sjövillor vid Barckens udde i Ekenäs.

Premium

30.11.2021

Också Raseborg behöver akut fler hemvårdare – "Vi söker med ljus och lykta och förstoringsglas"

Hemvården i Hangö är i kris och staden tar hjälp av en konsult för att få ordning på situationen. Det är inte bara i Hangö som hemvården har stora utmaningar – också i Raseborg finns mycket att göra, bland annat på grund av personalbrist.

Premium

30.11.2021

Julhandeln är i full gång i Västnyland – de här julklapparna är de populäraste

Julkommersen har kommit i gång och för många av de lokala affärerna spelar den en avgörande betydelse. Samtidigt finns coronan hela tiden i bakgrunden, inte minst när det gäller varuleveranser.

Premium

28.11.2021

Så här ser det ut hemma hos dekoratören – Ekenäsbon Emma Berghem ger inredningstips

Våga tänka stort även om ytan du ska inreda är liten. Satsa på en stor flådig soffa och ställ den absolut inte längs väggen – ställ inga möbler fast i väggen. Så resonerar Emma Berghem då hon inreder.

Premium

25.11.2021

Stallet i Ekenäs tvingades stänga tidigare än tänkt – nu siktar restaurangen på nästa säsong

Restaurangen Stallet Bar & Terrace i Stallörsparken i Ekenäs fick en kanonsommar – stället var väldigt populärt. Planen var att hålla helgöppet även under vintern, men man blev tvungen att stänga i början av oktober. I bakgrunden finns inspektioner som bland annat visar att utrymmena är bristfälliga.

Premium

23.11.2021

Raseborg förlänger avtal med Åbo Svenska Teater

Kultur- och fritidsnämnden i Raseborg har beslutat att förlänga sitt samarbete med Åbo Svenska Teater, ÅST, för åren 2022–2025.

Premium

22.11.2021

Det blir billigare för arbetslösa och seniorer att simma och gymma i Ekenäs

Från och med den 1 december blir inträdet till simhallen i Ekenäs billigare för arbetslösa och pensionärer. Det har kultur- och fritidsnämnden i Raseborg beslutat.

Premium

22.11.2021

ETK får inte bidrag för sin padelhall – nämnd säger nej till flera föreningar

Det blev ett nej för flera föreningar som anhållit om olika slag av bidrag av kultur- och fritidsnämnden i Raseborg.

Premium