Jan Vapaavuori

Jan Vapaavuori

Helsingfors stads borgmästare

Senast publicerade artiklar

29.7.2019

I dag: Stadens kultur måste förändras

Arbetskultur och -gemenskap är en central resurs och en hörnsten för framgång i varje organisation.

Premium

24.6.2019

I dag: Fokusera på det väsentliga

När man på annat håll för besluten närmare människan, så vill man i Finland fara i väg med beslutsfattandet om den viktigaste närservicen till en högre förvaltningsnivå

Premium

15.4.2019

I dag: Helsingfors visar världen vägen

Vi har en möjlighet och ett ansvar att handla. Nu är det slutsnackat.

Premium

4.2.2019

I dag: Klimatvänligare mat viktig klimatåtgärd

Att gå över till en mer vegetarisk kost är i praktiken en av de viktigaste klimatåtgärderna man kan vidta.

Premium

26.11.2018

I dag: Mindre prat, mer handling

Städerna är mänskliga gemenskaper, men numera även pragmatiska verkställare av globala mål.

17.9.2018

I dag: Kom som gäst, åk som vän

Turismen för med sig mycket gott, och det är stadens uppgift att göra denna utveckling möjlig samtidigt som vi försöker tackla utmaningarna.

9.7.2018

I dag: Världens bäst fungerande stad

Framför allt vill jag satsa på en stad som är mer avslappnad, smidig och rolig.

4.6.2018

I dag: Framtidens internationalisering är en del av städernas globala familjeliv

Varumärket Helsingfors byggs ännu upp med små steg i världen, trots behovet av ett jättesprång.

30.4.2018

I dag: Delaktighet här och nu

Ökad delaktighet är något som städer runtom i världen satsar väldigt mycket på nu, och Helsingfors banar vägen.

26.3.2018

I dag: Städernas tidevarv

Det är av nationellt intresse att vissa att våra städer också konkurrerar i världsligan.

19.2.2018

I dag: Välj att tala om annat än valfrihet

Investeringar är en växande stads utmaning, inte en krympande.

15.1.2018

I dag: Helsingfors och Stockholm är varandras farthållare

Det är ett gott tecken att Stockholm också vill lära sig av Helsingfors.

11.12.2017

I dag: Tillsammans

Under historiens lopp har den traditionella känslan av gemenskap tagit smällar.

6.11.2017

I dag: Välkommen till Helsingfors

Det finaste med att främja turistnäringen är att vi samtidigt skapar en trevligare, roligare och stimulerande stad för alla helsingforsare.

2.10.2017

I dag: På landet eller i staden?

Finland är ett stort land – i alla fall om man jämför med dess rätt låga folkmängd. Här har vi utrymme. Vi har land och landsbygd – och även några städer. Allt detta tillsammans utgör Finland, men på något underligt vis lyckas vi ställa dessa mot varandra, trots att det inte finns någon orsak till detta. De flesta finländare uppskattar faktiskt bäggedera väldigt mycket.