Henrik Meinander

Henrik Meinander

professor i historia

Senast publicerade artiklar

24.4.2019

I dag: Parlamentariska perspektiv

Visst är det trevligt om parlamentarikerna kan vara hövliga mot varandra. Avgjort viktigare är ändå att de fattar kloka beslut och vid behov förhindrar stupida sådana.

Premium

20.3.2019

I dag: Det bidde ingen brexit

Många britter lever precis som ryssarna ännu i en nostalgisk föreställning om att de är ett imperium.

Premium

13.2.2019

I dag: Stora frågor

Hur länge klarar våra liberala demokratier av den pågående kapitalkoncentrationen?

9.1.2019

I dag: Fira republiken!

Våren och försommaren 1919 togs två avgörande steg i riktning mot en demokratiskt förankrad och styrd självständighet.

Premium

5.12.2018

I dag: Svenskt mynt har också två sidor

Sveriges statsminister och regeringskansli har enligt landets grundlag från 1974 en enastående stark makt.

31.10.2018

I dag: Minne och motiv

Historiska processer och vändpunkter är konsekvensen av ett antal motstridiga krafter, vars samverkan ingen kan ensam styra eller förstå förrän efteråt.

26.9.2018

I dag: Tyskland och vi

Ser man på saken ur en geopolitisk synvinkel är vi en tysk buffert mot Ryssland.

22.8.2018

I dag: Marx och Trump

"Marx är alltjämt en av världens mest inflytelserika samhällsteoretiker vars kritik av kapitalismen har varit en central inspirationskälla för hela den internationella arbetarrörelsen."

18.7.2018

I dag: Ett europeiskt Europa?

Europas liberala demokratier – och vingliga försök till sådana – torde med andra ord även i fortsättningen vara beroende av Förenta staternas militära beskydd och agerande på världsmarknaden.

13.6.2018

I dag: Trygghet och lycka

För svenskarna är välfärdens fullbordan lycka, för finländare snarast trygghet.

9.5.2018

I dag: Apropå böcker om vårt land

Ingen nationalstat kan uppstå och hålla ihop utan att ha en gemensam berättelse, kring vilken man kan både enas och vara osams om.

4.4.2018

I dag: Skripal och rättsstaten

Putin skulle såga av sin egen gren som statsman om han medgav att hans maskineri stod bakom mordförsöket.

28.2.2018

I dag: Samtidigheter

Redan i morgon kan ett antal samtida händelser driva Kina och resten av världen i en riktning som ingen kunnat förutse.

24.1.2018

I dag: Mänskligt eller kulturbundet?

Goda råd är dyra. Men när mycket står på spel lönar det sig att betala priset.

20.12.2017

I dag: Viktig petitess

Det går inte att separera den försvars- och säkerhetspolitik som Finland bedriver via EU från den som tillämpas i andra riktningar.

15.11.2017

I dag: Slump eller konsekvens

I dag för precis 100 år sedan klippte Finlands lantdag av landets 108 år gamla band till Ryssland.

11.10.2017

I dag: Hand i hand?

Vem tror på riktigt att våra flygvapen är frikopplade från Förenta staternas luftstridskrafter? Eller att våra länders värdlandsavtal med Nato är en tom bokstav?

8.10.2017

Facklitteratur: Sveriges nya konfliktdimensioner

Den traditionella vänster-höger-konflikten i svensk politik har börjat uppluckras av nya konfliktdimensioner som går över hela partifältet. Det är en central tes i en rapport om svensk demokrati i dag.

6.9.2017

I dag: Gångjärnet

Studentexamen tvingar alla parter att ta läroplanen på allvar och förhindrar effektivt en inflation i gymnasiekursernas slutbetyg.

1.8.2017

I dag: Rytmskifte

Kanske vi i framtiden kommer att gestalta 2010-talet som ett liknande genombrott i den västerländska samhällsutvecklingen som 1890-talet eller 1970-talet.

27.6.2017

I dag: Avdunstade associationer

Bastubryggan i sjön, vattenpumpen riggad, vedtraven påfylld och jag märker hur jag långsamt sveper in i ett autopilotläge. Funderar ännu på en kort bisats i ett manus levererat före semestern, finskan är ett vackert men svårt språk, låter sedan tanken fladdra bort som en fjäril i morgonsolen.

24.5.2017

I dag: Historiker i österled

Ryssarna kan beskyllas för mycket – men inte för en långrandig historia.

19.4.2017

I dag: Socialliberala jeremiader

Strikt taget är ju alla partier populistiska. Var och en är ute efter att öka sitt röstetal och inflytande, kort sagt sin popularitet.

19.4.2017

I dag: Socialliberala jeremiader

Strikt taget är ju alla partier populistiska. Var och en är ute efter att öka sitt röstetal och inflytande, kort sagt sin popularitet.

15.3.2017

I dag: Revolution och krig

Den som föredrar snäva perspektiv kan fortsätta att tala frihetskrig, inbördeskrig, medborgarkrig, rött uppror, revolution eller klasskrig.

8.2.2017

I dag: Svajigt värre

Det är i Beijings fundamentala intresse att världshandeln inte börjar hosta och att krisen i Mellanöstern på något sätt kan isoleras och på längre sikt kureras.

4.1.2017

I dag: Finland remix

Vår inställning till det förflutna är nämligen i hög grad en spegelbild av vår inställning till framtiden.

30.11.2016

I dag: Riskinvestering

Som Helsingforssvensk ser jag därför de nuvarande utflyttarna från södra Finland till Sverige som en slags riskinvestering i framtiden.

26.10.2016

I dag: Medborgerlig misstro

En representativ demokrati är ett politiskt system i vilket fundamentalt olika samhällsintressen görs synliga och hanteras på ett behärskat sätt.

21.9.2016

I dag: Rapportens kärna

En eskalerande kris i Baltikum skulle tidigt dra Sverige med i konflikten, eftersom substantiell hjälp från Natoländerna kräver tillträde till svenskt territorium.

19.8.2016

I dag: Augusti 1991

Så länge EU:s ekonomi sackar efter kan alla nationalister skylla detta på unionen och fortsätta att sätta käppar i hjulet för en riktig politisk union.

13.7.2016

I dag: Brexit och Gorba

I vågskålen ligger de europeiska nationalstaternas demokratier och fredliga samexistens som alldeles för många har tagit för givna.

8.6.2016

I dag: Imaginärt tankestreck

När det gäller Finlands officiella linje i utrikes- och säkerhetspolitiken är det inte alls bra att presidenten och regeringsmedlemmar blottar att det finns en tydlig oenighet om en så väsentlig fråga inom statsledningen.

4.5.2016

I dag: Immigration och identitet

Lyckas vi med integrationen kan de nyanlända däremot hjälpa oss ta steget ut och bli européer på riktigt.

31.3.2016

I dag: Svensk lösning

Tvärtom förefaller Finland nu att i allt väsentligt följa i Sveriges spår, det vill säga undviker att irritera Ryssland men fördjupar samarbetet med USA.

24.2.2016

I dag: Henric Meinander: Talande tillfälligheter

I dag upplever vi som bekant en formidabel Sherlock Holmes-renässans, men tro inte att Eco var den första att göra denna litterära uppkoppling.