Henrik Meinander

Henrik Meinander

professor i historia

Senast publicerade artiklar

17.5.2021

Facklitteratur: Sveriges blinda punkt och nordiska förståelsegap

Bengt Lindroth lyfter fram många exempel på mindre lyckade svenska uttalanden om de nordiska grannländerna och attityder som enligt honom vittnar om ett förståelsegap.

Premium

22.2.2021

Facklitteratur: Ålandsfrågan remix inför jubileumsåret

Jerker Örjans har lämpligt inför jubileumsåret publicerat ett verk om Ålandsfrågan som rekapitulerar vissa episoder i konflikten på tankeväckande sätt.

Premium

8.4.2020

I dag: Nya stigar i siktet

Nöden driver fram modiga beslut som man inte klarat av att göra tidigare men blir nyckeln till framgång och lycka.

4.3.2020

I dag: Farsoter och förutsägelser

Farsoter och krig triggar ofta samhällskriser som börjat långt tidigare.

Premium

29.1.2020

I dag: Öde och destination

"Vi kan inte göra någonting åt Ryssland. Men vi kunde göra mycket mer för att locka driftiga och begåvade individer till Finland, som skulle sätta sprutt på vår ekonomi och kultur."

Premium

20.11.2019

I dag: Henrik Meinander: Varför verkar det öppna, toleranta och laglydiga samhället sakta men säkert tappa sin attraktionskraft överallt i världen?

Tror någon att det är en slump att både Sannfinländarna och Sverigedemokraterna just nu för första gången toppar sina länders partigallupar?

Premium

16.10.2019

I dag: Buggade grannar – vetenskap med politiska förväntningar

Varför är det svårt för dagens Ryssland att medge att man tjuvlyssnade på de finska delegaternas samtal?

Premium

11.9.2019

I dag: Skillnaden förenar

Centrala Stockholm vimlar av monument som påminner om vår historiska gemenskap. I Helsingfors stadskärna har vi endast konturerna av den gamla Ulrika Eleonorakyrkan markerade på Senatstorgets stenbeläggning.

Premium

9.9.2019

Facklitteratur: Separatkriget spökar igen

Bokens mest intressanta avsnitt berör den sovjetiske utrikesministern Molotovs förhandlingsresa till Berlin i november 1940, under vilken han försökte få Hitler att gå med på att Sovjetunionen fick fullständig kontroll över Finland, skriver Henrik Meinander.

Premium

7.8.2019

I dag: Magellan och mänskligheten

Vad blir nästa stora kliv i mänsklighetens historia?

Premium

15.7.2019

Bokrecension: Självständighetens kaotiska upptakt

Bokens stora förtjänst är att den finländska utvecklingen granskas systematiskt i en större kontext, som visar att de maktskiften och konflikter som Finland upplevde var perifera kedjereaktioner av första världskriget och dess efterdyningar.

Premium

3.7.2019

I dag: Ella Geologica

Alla föräldrar vet att det kan vara svårt att välja rätt namn åt småttingen, men det märkliga är att när valet en gång gjorts börjar barnet alltid likna sitt namn.

Premium

29.5.2019

I dag: Uppskattad diplomat

Äger diplomaten statsledningens förtroende vågar denna framföra även väsentliga invändningar mot den förda politiken och eventuellt rädda landet ur många knipor.

Premium

24.4.2019

I dag: Parlamentariska perspektiv

Visst är det trevligt om parlamentarikerna kan vara hövliga mot varandra. Avgjort viktigare är ändå att de fattar kloka beslut och vid behov förhindrar stupida sådana.

Premium

20.3.2019

I dag: Det bidde ingen brexit

Många britter lever precis som ryssarna ännu i en nostalgisk föreställning om att de är ett imperium.

Premium

13.2.2019

I dag: Stora frågor

Hur länge klarar våra liberala demokratier av den pågående kapitalkoncentrationen?

9.1.2019

I dag: Fira republiken!

Våren och försommaren 1919 togs två avgörande steg i riktning mot en demokratiskt förankrad och styrd självständighet.

Premium

5.12.2018

I dag: Svenskt mynt har också två sidor

Sveriges statsminister och regeringskansli har enligt landets grundlag från 1974 en enastående stark makt.

31.10.2018

I dag: Minne och motiv

Historiska processer och vändpunkter är konsekvensen av ett antal motstridiga krafter, vars samverkan ingen kan ensam styra eller förstå förrän efteråt.

26.9.2018

I dag: Tyskland och vi

Ser man på saken ur en geopolitisk synvinkel är vi en tysk buffert mot Ryssland.

22.8.2018

I dag: Marx och Trump

"Marx är alltjämt en av världens mest inflytelserika samhällsteoretiker vars kritik av kapitalismen har varit en central inspirationskälla för hela den internationella arbetarrörelsen."

18.7.2018

I dag: Ett europeiskt Europa?

Europas liberala demokratier – och vingliga försök till sådana – torde med andra ord även i fortsättningen vara beroende av Förenta staternas militära beskydd och agerande på världsmarknaden.

13.6.2018

I dag: Trygghet och lycka

För svenskarna är välfärdens fullbordan lycka, för finländare snarast trygghet.

9.5.2018

I dag: Apropå böcker om vårt land

Ingen nationalstat kan uppstå och hålla ihop utan att ha en gemensam berättelse, kring vilken man kan både enas och vara osams om.

4.4.2018

I dag: Skripal och rättsstaten

Putin skulle såga av sin egen gren som statsman om han medgav att hans maskineri stod bakom mordförsöket.

28.2.2018

I dag: Samtidigheter

Redan i morgon kan ett antal samtida händelser driva Kina och resten av världen i en riktning som ingen kunnat förutse.

24.1.2018

I dag: Mänskligt eller kulturbundet?

Goda råd är dyra. Men när mycket står på spel lönar det sig att betala priset.

20.12.2017

I dag: Viktig petitess

Det går inte att separera den försvars- och säkerhetspolitik som Finland bedriver via EU från den som tillämpas i andra riktningar.

15.11.2017

I dag: Slump eller konsekvens

I dag för precis 100 år sedan klippte Finlands lantdag av landets 108 år gamla band till Ryssland.

11.10.2017

I dag: Hand i hand?

Vem tror på riktigt att våra flygvapen är frikopplade från Förenta staternas luftstridskrafter? Eller att våra länders värdlandsavtal med Nato är en tom bokstav?

8.10.2017

Facklitteratur: Sveriges nya konfliktdimensioner

Den traditionella vänster-höger-konflikten i svensk politik har börjat uppluckras av nya konfliktdimensioner som går över hela partifältet. Det är en central tes i en rapport om svensk demokrati i dag.

6.9.2017

I dag: Gångjärnet

Studentexamen tvingar alla parter att ta läroplanen på allvar och förhindrar effektivt en inflation i gymnasiekursernas slutbetyg.

1.8.2017

I dag: Rytmskifte

Kanske vi i framtiden kommer att gestalta 2010-talet som ett liknande genombrott i den västerländska samhällsutvecklingen som 1890-talet eller 1970-talet.

27.6.2017

I dag: Avdunstade associationer

Bastubryggan i sjön, vattenpumpen riggad, vedtraven påfylld och jag märker hur jag långsamt sveper in i ett autopilotläge. Funderar ännu på en kort bisats i ett manus levererat före semestern, finskan är ett vackert men svårt språk, låter sedan tanken fladdra bort som en fjäril i morgonsolen.

24.5.2017

I dag: Historiker i österled

Ryssarna kan beskyllas för mycket – men inte för en långrandig historia.

19.4.2017

I dag: Socialliberala jeremiader

Strikt taget är ju alla partier populistiska. Var och en är ute efter att öka sitt röstetal och inflytande, kort sagt sin popularitet.

19.4.2017

I dag: Socialliberala jeremiader

Strikt taget är ju alla partier populistiska. Var och en är ute efter att öka sitt röstetal och inflytande, kort sagt sin popularitet.

15.3.2017

I dag: Revolution och krig

Den som föredrar snäva perspektiv kan fortsätta att tala frihetskrig, inbördeskrig, medborgarkrig, rött uppror, revolution eller klasskrig.

8.2.2017

I dag: Svajigt värre

Det är i Beijings fundamentala intresse att världshandeln inte börjar hosta och att krisen i Mellanöstern på något sätt kan isoleras och på längre sikt kureras.

4.1.2017

I dag: Finland remix

Vår inställning till det förflutna är nämligen i hög grad en spegelbild av vår inställning till framtiden.

30.11.2016

I dag: Riskinvestering

Som Helsingforssvensk ser jag därför de nuvarande utflyttarna från södra Finland till Sverige som en slags riskinvestering i framtiden.

26.10.2016

I dag: Medborgerlig misstro

En representativ demokrati är ett politiskt system i vilket fundamentalt olika samhällsintressen görs synliga och hanteras på ett behärskat sätt.

21.9.2016

I dag: Rapportens kärna

En eskalerande kris i Baltikum skulle tidigt dra Sverige med i konflikten, eftersom substantiell hjälp från Natoländerna kräver tillträde till svenskt territorium.

19.8.2016

I dag: Augusti 1991

Så länge EU:s ekonomi sackar efter kan alla nationalister skylla detta på unionen och fortsätta att sätta käppar i hjulet för en riktig politisk union.

13.7.2016

I dag: Brexit och Gorba

I vågskålen ligger de europeiska nationalstaternas demokratier och fredliga samexistens som alldeles för många har tagit för givna.

8.6.2016

I dag: Imaginärt tankestreck

När det gäller Finlands officiella linje i utrikes- och säkerhetspolitiken är det inte alls bra att presidenten och regeringsmedlemmar blottar att det finns en tydlig oenighet om en så väsentlig fråga inom statsledningen.

4.5.2016

I dag: Immigration och identitet

Lyckas vi med integrationen kan de nyanlända däremot hjälpa oss ta steget ut och bli européer på riktigt.

31.3.2016

I dag: Svensk lösning

Tvärtom förefaller Finland nu att i allt väsentligt följa i Sveriges spår, det vill säga undviker att irritera Ryssland men fördjupar samarbetet med USA.

24.2.2016

I dag: Henric Meinander: Talande tillfälligheter

I dag upplever vi som bekant en formidabel Sherlock Holmes-renässans, men tro inte att Eco var den första att göra denna litterära uppkoppling.