Henrika Franck

Henrika Franck

är docent och prorektor för yrkeshögskolan Arcada.

Senast publicerade artiklar

25.7.2021

I dag: Vem vågar blåsa i visselpipan?

"Med träning kan vi alla lära oss att ge röst åt våra värderingar, vi kan göra det planerat och i ett tidigt skede."

20.6.2021

I dag: Är du en bättre människa än din granne?

Om vi ​​tror att också andra vill gott, kan vi ha större chans att påverka vår omgivning gentemot det goda.

Premium

16.5.2021

I dag: Utbildningen förfaller utan forskning

"Att skära i anslagen till vetenskapen handlar inte bara om det pekuniära utan är också en signal till hela vetenskapssamfundet."

Premium

12.4.2021

I dag: Distansarbete är effektivt, men utan mänskliga ögonblick blir vi småningom svagare och sämre på vårt arbete

"Avståndet har gjort det omöjligt för oss att ge och få genuin känslomässig och intellektuell kontakt."

Premium

7.3.2021

I dag: Den verkliga idén med arbetslivet är att stöda den oändliga leken hos individer och samhällen

"Släpp spelet och tävlingen, leken är mycket mer produktiv, långsiktig och givande."

Premium

31.1.2021

I dag: Jag kan inte lösa grundproblemet, men jag kan vara närvarande och bekräfta

"Jag kan säga de mest empatiska orden en människa kan säga till en annan människa: Jag är här."

Premium

27.12.2020

I dag: En ”bra typ” är inte nödvändigtvis den bästa arbetstagaren

"Det sätt på vilket vi tänker på diversitet utgår från en, ofta omedveten, mittpunkt där normen styr, och som ger rätten att stämpla människor i olika kategorier."

Premium

22.11.2020

I dag: Stora etiska överträdelser föregås ofta av en lång tid av små negligeringar

Överträdelser är mycket oftare en konsekvens av systemfel i organisationen än en enskild individs ”oetiska” val.

18.10.2020

I dag: Vore det dags att börja menopauscertifiera arbetsplatser i Finland?

Menopaus är inte något man talar om på en arbetsplats i Finland, trots att hälften av befolkningen upplever eller kommer att uppleva denna biologiska förändring som markerar ett slut på fertiliteten.

Premium

13.9.2020

I dag: Bra skönlitteratur påverkar oss och våra handlingar både medvetet och undermedvetet

Jag själv har använt Flugornas herre som litteratur på en kurs i organisationsteori för att problematisera begreppet ledare och följare.

Premium

9.8.2020

I dag: Pandemin har visat att det är vardagliga aktiviteter som avslöjar samhällets kollektiva karaktär

Pandemin har konkret drivit oss till det fundamentala med kollektivism: var och en av oss är moraliskt ansvarig för den infektionsrisk vi genom vårt beteende kan utgöra för andra.

Premium

5.7.2020

I dag: En strävan efter sanning

Den mänskliga kunskapen är social, vi får merparten av vår kunskap från andra människor, och det gör oss också sårbara för falska nyheter, lögner och propaganda.

Premium

1.6.2020

I dag: När identiteterna krockar

Skillnaderna i våra olika egna identiteter kan bli tydligare nu när många jobbar hemma.

Premium

27.4.2020

I dag: Posttraumatisk utveckling

Det har blivit uppenbart att det är närhet och spontan kontakt man saknar mest nu.

Premium

23.3.2020

I dag: Tacksamhet

Nu om någonsin ska vi skratta åt det lilla, nu om någonsin ska vi vara tacksamma för det lilla.

Premium

17.2.2020

I dag: Omgiven av människor

"Att tänka att den andra är röd eller blå, och därför måste bli behandlad på ett visst sätt, för varken relationen eller arbetet vidare."

Premium

13.1.2020

I dag: Från självhjälp till självömhet

"Självömhet kan bli en ursäkt att slinka ur viktiga uppdrag, för att inte anstränga sig alls utanför det bekväma."

Premium

9.12.2019

I dag: Anpassning, inte tävling

Att ha tävlande och vinnande som enda drivande krafter är inte tillräckligt.

Premium

4.11.2019

I dag: Vem lagade middag åt Adam Smith?

Ekonomiska teorier är oerhört nyttiga för att förstå hur individer kan leva ett gott liv.

Premium

30.9.2019

I dag: Mer än röda blodkroppar

Att skapa värde för ägarna ska inte vara ett företags enda syfte.

Premium

26.8.2019

I dag: Plocka dagen

Att plocka blommor är som metafor mycket mjukare än det lite våldsamma fångandet av dagen.

Premium

22.7.2019

I dag: Hundra år av ”time management”

Jag har accepterat att livet är mer kaos än ordning och att det är det som håller mig nyfiken.

Premium

17.6.2019

I dag: Osynliga hjältar

Hjältarna ibland oss, vi ser er. Tack för att ni finns.

Premium

13.5.2019

I dag: Väck medkänslan på jobbet!

Vi är alltså kodade att se den andras lidande och svara på det med medkänsla, men vi har skapat normer som hindrar oss från att hitta fram till den.

Premium

8.4.2019

I dag: Tystnadens makt och makten som tystar

Det är svårt att bryta tystnader. Vad är det som förhindrar att den förstörande tystnaden bryts?

Premium

4.3.2019

I dag: Samvetet kan inte outsourcas

Vi outsourcar vårt minne till datorer och smarttelefoner. Och vi outsourcarvårt samvete till marknadskrafter och politiker.

Premium

28.1.2019

I dag: Företagsaktivism

När ett företag stöder en progressiv social fråga är det rätt säkert att frågan har stöd hos en tillräckligt stor allmänhet.

Premium