Heidi Eklund

Heidi Eklund

Redigerare

Senast publicerade artiklar

31.1.2019

Krönika: Oskyldiga nöjen

Guilty pleasures. Att gilla någonting, som varken är skadligt för en själv eller någon annan, och samtidigt skämmas för att en gör så. Det är lika konstigt som det låter.

Premium

21.9.2017

Tio vill leda Vanda

Ritva Viljanen, en av de tidigare biträdande stadsdirektörerna i Helsingfors, vill bli stadsdirektör i Vanda. Bland de sökande finns också nuvarande stadsdirektören i Borgå, Jukka-Pekka Ujula.

19.10.2016

Billiga lådor med frukt och grönt kan stöta på patrull

I Ingå slumpar en mataffär bort frukt och grönsaker. Mottagandet har varit gott, men alldeles oproblematiskt är det inte att sälja dessa lådor till kraftigt nedsatt pris.

19.10.2016

Svartbygge blir polisfråga

Ett flagrant fall av olovligt byggande behandlas på onsdag av byggnads- och miljöutskottet i Sibbo.

19.10.2016

Språkbadet får stanna vid Alvägen

Språkbadsskolan Leppätien koulu undviker med största sannolikhet en flytt till Nickby hjärta.

7.6.2016

Ett år till för privata daghem i Sibbo

Bildningsdirektör Kurt Torsell föreslår för bildningsutskottet att man utnyttjar optionsåret 2017-2018 och köper dagvård eller förskoleundervisning från de privata producenter som kommunen länge samarbetat med.

27.5.2016

Badstränderna i Sibbo utsatta för vandalism

Med solen kommer vandalismen. Säsongen har redan kommit i gång med två fall i Molnträsk och ett i Tasträsk.

17.5.2016

Här spelar frakten huvudrollen

Vid sjutiden på morgonen lastar Tom Malmberg och hans mannar byggmaterial och mylla ombord på båtar och pråmar.

12.5.2016

Tummen ner för stora skolcampus

Planerna på att bygga skolcampus för upptill 1 000 elever mötte på ett kompakt motstånd från föräldrar och lärare i Sibbo på onsdagskvällen.

22.4.2016

Fiskaren ska ha koll på nya lagen

En del intressanta diskussioner kommer högst sannolikt att uppstå mellan fiskare och fiskeövervakare till följd av en ny lag som reglerar fisket.

22.4.2016

Kloka kommuner satsar på barnen

De timmar barnet tillbringar på daghemmet ska vara väl värd tid.

21.4.2016

Jurister flyttade in i företagarhuset

Privatföretagaren Merja Sivonen öppnar en juridisk byrå i Bubbishuset i Nickby. Här kan Sibbobor få hjälp med allehanda allmänrättsliga ärenden.

19.4.2016

Ingen tidigare start för språkstudier

Det blir inte aktuellt att tidigarelägga undervisningen av det andra inhemska språket till första klass i Sibboskolorna.

19.4.2016

Personalen i Sibbo mår bättre

De anställda vid Sibbo kommun noterades för färre sjukdagar i fjol. Sibbo nådde ett resultat som är klart bättre än för hela kommunsektorn.

18.4.2016

Företag byggde upp vi-andan till sjöss

Porvoon Vaskisepäts personal återvände i lördags från en minnesrik seglats i Kroatien.

24.3.2016

Mesarna nyfikna på nya holkar

Knappt hade Aki Pelkonen och hans kompanjon hängt upp de första holkarna i träden kring Söderkulla gård förrän blåmesarna var där och inspekterade utbudet.

23.3.2016

Storsatsning på rekreation tar form i Nevas

Planerna på att kombinera turism med ett högklassigt golfcenter avancerar i Nevas.

22.3.2016

Brandutredningen kan ge viktig lärdom

Varuhus, skolor och offentliga byggnader får regelbundna besök av brandinspektören. Ändå är det i hemmen som bränderna skördar sina offer. Det här vill Östra Nylands räddningsverk motarbeta.

20.2.2016

Kasserat glas sorteras i hamnen i Tolkis

Ett öronbedövande oväsen bryter tystnaden när chauffören tippar ut ett lass insamlat glas på uppsamlingsplatsen i Tolkis. Några gånger varje dag upprepas proceduren, när glastransporter från hela landet samlas här i väntan på vidaretransport.

17.2.2016

Sibboföräldrar får diskutera… skolnätet

Under våren ska föräldrar i Sibbo ges möjligheten att påverka det framtida skolnätet genom att delta i workshoppar.

15.2.2016

Skynda långsamt när det är halt

Det omväxlande vädret i vinter har lett till att fler än normalt söker vård på grund av halkolyckor.

12.2.2016

KOLUMNEN: Sibbo synar skolnätet

Stora beslut om det framtida skolnätet i Sibbo ska mejslas fram under året.

12.2.2016

Inga efterspaningar det här veckoslutet

Helsingforspolisen har beslutat att inte utföra några efterspaningar efter den försvunna läraren Päivi Heikinheimo under veckoslutet. Man inväntar bättre väderlek.

11.2.2016

Läkaren som tar hand om hjärtat

En del hjärtsjukdomar går att förebygga, men inte alla. Kardiologen Annika Lönnberg har valt att specialisera sig på ett snävt, men krävande, område inom medicinen.

11.2.2016

Privatmottagningar vårdar asylsökande

På grund av den stora tillströmningen asylsökande på kort tid, har nya direktiv utfärdats kring hur deras hälsovård ska skötas.

10.2.2016

Renoveringar kan tävla om pris

Borgå Fastighetsförening utlyser den traditionella tävlingen om årets renoveringsobjekt.

10.2.2016

Sibbobor vill byta hemort

En liten bit av Sibbo kan bli en del av Vanda om fastighetsägarna får som de vill.

10.2.2016

Eftis ordnas för förskolebarn

De barn som börjar förskolan i Salpar eller Gumbostrand, får morgon- och eftermiddagsvård enligt behov.

10.2.2016

Lite dyrare att ha barn på eftis

Eftermiddagsvården i Sibbo blir något dyrare från och med hösten.