Erkki Tuomioja

Erkki Tuomioja

är riksdagsledamot (SDP), medlem i utrikeutskottet, tidigare utrikesminister och ordförande för Historiker utan gränser i Finland.

Senast publicerade artiklar

10.1.2018

I dag: Finland och Estland 100 år

Trots den lovprisade släkttillhörigheten med Estland ville Finland under 1930-talet hellre betona sin nordiska identitet.

6.12.2017

I dag: Finland 100 år

I dagens värld kan säkerhetspolitik inte vara inåtvänd förberedning för eventuella kriser utan den måste vara aktivt inriktad på konfliktlösning och förebyggande.

1.11.2017

I dag: Ican har förtjänat Nobelpriset

Kärnvapennedrustning förutsätter naturligtvis att samtliga kärnvapenmakter är med. Det nya avtalat är ett viktigt utpressningsinstrument mot deras riktning.

27.9.2017

I dag: Nordisk språkjämställdhet

De finska och isländska medlemmarna i Nordiska rådet har föreslagit att rådets arbetsordning ändras så att finska och isländska läggs till i dess § 70 som officiella arbetsspråk inom Nordiska rådet, vid sidan av norska, svenska och danska.

23.8.2017

I dag: Hushållsarbete och inkomstskillnaderna

De som oftast har största behovet för hushållshjälp är människor som på grund av sina låga inkomster har ringa chanser att använda det.

18.7.2017

I dag: Hur bekämpa protektionism?

Frihandel har varit och är fortfarande något som kraftigt har bidragit till höjd levnadsstandard och välfärd i hela världen.

13.6.2017

I dag: Transatlantiska partnerskapet i dag

Då vi betraktar transatlantiska relationer i dag kan vi inte förbise att både USA och Europa lider av interna splittringar. Men av dessa är USA den klart mera splittrade parten.

10.5.2017

I dag: Bildt och världen förr och nu

Både Ryssland och USA har i dag ledare vars oförutsebarhet medför stora risker.

9.5.2017

I dag: Bildt och världen förr och nu

Både Ryssland och USA har i dag ledare vars oförutsebarhet medför stora risker.

5.4.2017

I dag: Nyordning i kommunalpolitiken?

Det är många som har frågat mig om de nu får två röstsedlar, en för borgmästarvalet och en för stadsfullmäktigevalet. Så sker inte.

1.3.2017

I dag: Demokratins förutsättningar

Politiska partier är ett nödvändigt, men inte tillräckligt villkor för en äkta demokrati.

25.1.2017

I dag: Världen och Finland på dyster kurs

I Finland har vi den kanske mest självbelåtna regeringen i landets historia.

21.12.2016

I dag: Självständighetens kärna

De som tror att ett utträde ur den Europeiska unionen skulle leda till en återföring av en förlorad suveränitet bedrar sig.

16.11.2016

I dag: Trump och republikanerna som globala risker

Det finns betydligt mycket mera osäkerhetselement i Trumps än i Vladimir Putins politik, som allmänt anses vara oförutsägbar.

12.10.2016

I dag: Vart är EU på väg?

Det går inte heller att fortsätta med .

7.9.2016

I dag: Yttrandefrihet, ansvar och sanning

Sanningen som det centrala värdet för medier eller i politiken har starkt devalverats.

3.8.2016

I dag: Osäkra och farliga tider

Europa har inte råd att skåda utvecklingen i USA med alltför nedlåtande min. Högerpopulismen går framåt också i Europa.

29.6.2016

I dag: Det svensk-finska försvarssamarbetet

Mitt svar är klart: Sverige har aldrig svikit sina löften och förpliktelser, till skillnad från finska förväntningar och önskemål.

29.6.2016

I dag: Det svensk-finska försvarssamarbetet

Mitt svar är klart: Sverige har aldrig svikit sina löften och förpliktelser, till skillnad från finska förväntningar och önskemål.

25.5.2016

I dag: Historiker utan gränser

Det är sällan av nytta för regeringar att blanda sig i historiska debatter och än mindre att utnyttja lagstiftning för att bestämma vad som är historiska sanningar och hur de borde behandlas.