Erkki Tuomioja

Erkki Tuomioja

är riksdagsledamot (SDP), vice ordförande i utrikesutskottet och tidigare utrikesminister.

Senast publicerade artiklar

27.7.2021

I dag: Hatspråk, hets och uppvigling som kan leda till våldsdåd bör aldrig ha något lagskydd

I fallet Päivi Räsänen har processen politiserats i och med hur den kristna yttersta högerns internationella nätverk har mobiliserats för att beskylla Finland för att begränsa yttrandefriheten.

Premium

22.6.2021

I dag: Ska utrikespolitik drivas av värden eller intressen?

När förväntningarna är tillräckligt blygsamma kan man vara nöjd med att mötet inte ledde till en ytterligare försvagning av stormaktsrelationerna.

Premium

13.4.2021

I dag: Allt det goda i Helsingfors byggnadspolitik har redan länge börjat urholkas

”'Kommunalsocialismen' har varit en central del av hur man byggt välfärdssamhället i hela landet."

Premium

9.3.2021

I dag: Brott mot människorätt måste bestraffas, men demokratin kan inte exporteras med vapen

"Vi kan och bör stöda de tappra människor som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter i till exempel Myanmar, Ryssland, Saudiarabien och Vitryssland."

Premium

2.2.2021

I dag: Stimulanspaketen är exceptionella instrument i en exceptionell kris, inte någon bestående mekanism

"Det är fåfängt att tro att vi nu skulle leva i den sista krisen som drabbar världsekonomin."

Premium

29.12.2020

I dag: Mänskliga rättigheter måste försvaras varje dag

I dag är det svårt att dölja människorättskränkningar, för att inte tala om folkmord.

Premium

24.11.2020

I dag: Hur avvärja dagens säkerhetshot?

Säkerhetspolitiken är inte enbart att förbereda sig för det värsta, den måste också vara aktivt förbyggande.

Premium

20.10.2020

I dag: Gratulationer till den 75-åriga världsorganisationen

Världen skulle vara en mycket farligare och sämre plats utan ett FN, med alla sina brister.

Premium

15.9.2020

I dag: Rasism, fascism och Sannfinländarna

Högerextremismen, som har kunnat växa och förstärkas under det skydd som Sannfinländarna under Jussi Halla-ahos ledning har gett den, är ett reellt säkerhetshot.

Premium

11.8.2020

I dag: Nationalismen som vår tids utmanare

Nationalisternas fiende är inte längre 1800-talets auktoritära ledare eller andra nationer såsom under 1900-talet, utan globaliseringen.

Premium

7.7.2020

I dag: Vem lyssnar vi på då vi lyssnar till sakkunniga?

I varje mer komplicerad fråga finns det motstridiga expertuttalanden. Så var det också med covid-19-krisen.

Premium

3.6.2020

I dag: Europa måste ta ansvar för ekonomin

Kommissionens förslag kommer inte och bör inte heller godkännas utan många ändringar.

Premium

29.4.2020

I dag: Inför covid-19 är vi alla jämlika, eller hur?

Vi bör vara oroliga över hur det kommer att gå med de sämst lottade och marginaliserade människorna i samhället.

Premium

25.3.2020

I dag: Livet efter corona

Ojämlikhet dödar, medan samhörigheten är vår styrka.

Premium

15.1.2020

I dag: Hur komma ut ur krisen i MÖ?

"Liksom rulltrapporna kan gå upp eller ned kunde denna eskalationsspiral också vändas om. Alla har ett intresse i att Iran inte kan skaffa sig kärnvapen."

Premium

11.12.2019

I dag: Hur svara på högerpopulismens utmaning?

"Men det finns också många helt objektiva skäl till att människor vill ta avstånd från de eliter som har dragit nytta av globaliseringen."

Premium

6.11.2019

I dag: Sveriges insats för att bevara Finlands självständighet var avgörande

En tredjedel av Sveriges flygvapen bekämpade Sovjet i norra Finland.

Premium

2.10.2019

I dag: Klassamhälle utan klassmedvetenhet

Vänstern kan inte förvänta sig någon framgång, om den baserar sitt budskap på det förgångna.

Premium

28.8.2019

I dag: 80 år sedan den ökända Molotov-Ribbentrop-pakten

I dagens värld som kännetecknas av ett gemensamt beroende håller de förmåner man kan tro sig vinna genom en delning av världen i intressesfärer hela tiden på att minska.

Premium

24.7.2019

I dag: De finska SS-frivilliga och Riksarkivet

Att Riksarkivet av regeringen har använts för att utföra några forskningsuppdrag är knappast ett hot vare sig för forskningens eller för arkivets integritet.

Premium

19.6.2019

I dag: Ny regering – nytt hopp!

Alla tycks vara ense om att programmet är vackert och hoppgivande. Därför har tyngdpunkten i oppositionens kritik varit i att ifrågasätta realismen i programmet.

Premium

15.5.2019

I dag: I väntan på regeringen Rinne

I en parlamentarisk demokrati är det enda kriteriet regeringen bör fylla, att den har majoritetens förtroende i riksdagen.

Premium

6.3.2019

I dag: Den sorgliga sagan för regeringen Sipilä

Att stoppa regeringens förslag om social- och hälsovårdsreformen är av högsta prioritet, men efter det återstår frågan vad vi skall göra med ärendet under nästa valperiod.

Premium

30.1.2019

I dag: Hur kan vi förebygga sexuellt våld?

Den största risken för samhället utgör marginaliserade unga män i alla befolkningsgrupper.

Premium

21.11.2018

I dag: Brexit eller Mayxit

Det enda riktiga alternativet är en ny folkomröstning där britterna får bestämma om de hellre vill stanna i EU eller godkänna brexit.

17.10.2018

I dag: Gemensam säkerhets- och försvarspolitik för EU?

Det finns inga strävanden vare sig i Natoländerna eller i EU-länderna att utveckla unionen till en sådan militärmakt som kunde ersätta Nato.

12.9.2018

I dag: "IS-journalisten Timo Haapala har sensationssökande och politiska motiv"

För sakliga och förnuftiga människor har politiken blivit ett mindre lockande yrkesval, skriver tidigare utrikesminister Erkki Tuomioja i sin kolumn.

8.8.2018

I dag: Lärdomar från det förflutna

Att engageras i Vad om?-typen av kontrafaktualistiska historiska funderingar kan i bästa fall bidra till att förstärka våra möjligheter att förstå och värdera våra alternativ och utmaningar också nu och i framtiden.

4.7.2018

I dag: Trump och Putin i Helsingfors

För Finlands del finns det knappast några risker med mötet.

30.5.2018

I dag: Nationalismen i dagens värld

Vi kan inte heller se på små länder som moraliskt överlägsna jämfört med stormakter.

25.4.2018

I dag: 1918 i dagens perspektiv

Det som skedde i Finland 1918 var inte unikt i den tidens värld, men inte heller i dagens värld.

21.3.2018

I dag: Världsordningen under attack

EU bör ta ledningen i ett robust försvar av multilateralismen också i WTO.

14.2.2018

I dag: Bör vi vara rädda för krig?

Krigsretorik – hårda ord – upprustning och slutligen hårda åtgärder, det vill säga krigföring, utgör ett kontinuum.

10.1.2018

I dag: Finland och Estland 100 år

Trots den lovprisade släkttillhörigheten med Estland ville Finland under 1930-talet hellre betona sin nordiska identitet.

6.12.2017

I dag: Finland 100 år

I dagens värld kan säkerhetspolitik inte vara inåtvänd förberedning för eventuella kriser utan den måste vara aktivt inriktad på konfliktlösning och förebyggande.

1.11.2017

I dag: Ican har förtjänat Nobelpriset

Kärnvapennedrustning förutsätter naturligtvis att samtliga kärnvapenmakter är med. Det nya avtalat är ett viktigt utpressningsinstrument mot deras riktning.

27.9.2017

I dag: Nordisk språkjämställdhet

De finska och isländska medlemmarna i Nordiska rådet har föreslagit att rådets arbetsordning ändras så att finska och isländska läggs till i dess § 70 som officiella arbetsspråk inom Nordiska rådet, vid sidan av norska, svenska och danska.

23.8.2017

I dag: Hushållsarbete och inkomstskillnaderna

De som oftast har största behovet för hushållshjälp är människor som på grund av sina låga inkomster har ringa chanser att använda det.

18.7.2017

I dag: Hur bekämpa protektionism?

Frihandel har varit och är fortfarande något som kraftigt har bidragit till höjd levnadsstandard och välfärd i hela världen.

13.6.2017

I dag: Transatlantiska partnerskapet i dag

Då vi betraktar transatlantiska relationer i dag kan vi inte förbise att både USA och Europa lider av interna splittringar. Men av dessa är USA den klart mera splittrade parten.

10.5.2017

I dag: Bildt och världen förr och nu

Både Ryssland och USA har i dag ledare vars oförutsebarhet medför stora risker.

9.5.2017

I dag: Bildt och världen förr och nu

Både Ryssland och USA har i dag ledare vars oförutsebarhet medför stora risker.

5.4.2017

I dag: Nyordning i kommunalpolitiken?

Det är många som har frågat mig om de nu får två röstsedlar, en för borgmästarvalet och en för stadsfullmäktigevalet. Så sker inte.

1.3.2017

I dag: Demokratins förutsättningar

Politiska partier är ett nödvändigt, men inte tillräckligt villkor för en äkta demokrati.

25.1.2017

I dag: Världen och Finland på dyster kurs

I Finland har vi den kanske mest självbelåtna regeringen i landets historia.

21.12.2016

I dag: Självständighetens kärna

De som tror att ett utträde ur den Europeiska unionen skulle leda till en återföring av en förlorad suveränitet bedrar sig.

16.11.2016

I dag: Trump och republikanerna som globala risker

Det finns betydligt mycket mera osäkerhetselement i Trumps än i Vladimir Putins politik, som allmänt anses vara oförutsägbar.

12.10.2016

I dag: Vart är EU på väg?

Det går inte heller att fortsätta med .

7.9.2016

I dag: Yttrandefrihet, ansvar och sanning

Sanningen som det centrala värdet för medier eller i politiken har starkt devalverats.