Erik Bergqvist

Senast publicerade artiklar

9.1.2022

Bokrecension: Världens mest berömda florentinare träder fram ur den medeltida skuggan

Ur den anonyma medeltiden, från det blomstrande men konfliktfyllda Florens, stiger Dante Alighieri fram: en i västerlandet helt ny slags författare, mån om och klar över sin egenart. Anders Cullheds bok är en oavlåtligt fängslande biografi. Bokens vackra bildmaterial är grädde på moset.

Premium

21.11.2021

Bokrecension: Briljans och malört blandas i Horace Engdahls nya betraktelser

Ingen lämnas av oberörd av Horace Engdahls vältalighet, särskilt inte när han kommer in på könskampen. Ända sedan 1980-talet har hans framtoning och briljans väckt indignation. Och beundran. En beethovensonat ligger bakom titeln på den nya volymen med mikroessäer och aforistik: op. 101. Erik Bergqvist läser.

Premium

10.10.2021

Bokrecension: Margaret Atwood är syrligt slagfärdig

Erik Bergqvist läser en solfjäder med dikter av Margaret Atwood.

4.10.2021

Bokrecension: En övertygande debut

Finlandssvensk prosa har fått en ny röst i Quynh Tran, som debuterar med Skugga och svalka, en roman där bilder av en pojkes liv i Jakobstad paraderar i dels flytande, dels mer koagulerad form.

Premium

14.9.2021

Bokrecension: På glid mellan det normala och det kufiska

Mårten Westös poetiska kortlek innehåller såväl humoristiska socialrapporter som existentiellt privata uttryck och meditativa naturscener. I den nya, ganska spretiga diktsamlingen finns ändå många lyckade passager.

15.8.2021

Bokrecension: Verklighetens svindel

I vintras gick Rolf Aggestam ur tiden. Eller var det in i tiden?

Premium

1.8.2021

Bokrecension: Den stoiske kejsaren i ögonhöjd

”Var som klippan mot vilken vågorna ständigt slår”, manar oss Marcus Aurelius i sina Självbetraktelser, som nu kommer i en välkommen, föredömligt kommenterad nyöversättning. Nästan 1900 år gamla är dessa anteckningar, men deras tilltal och ärende känns fullkomligt tidlösa.

Premium

22.6.2021

Bokrecension: Det mest iögonfallande hos Metha Skog är språkbråkandet

Metha Skog praktiserar, med både sina påhitt och sin ovilja att uttrycka sig rakt på sak, en sorts språklig och konstnärlig frihet.

Premium

20.4.2021

Bokrecension: Att valla sina jag genom samtiden

Att artbestämma Ann-Helen Attianeses nya diktsamling Kursiv melankoli är inte lätt. Snarast rör det sig om en solfjädersartat upplagd dikt, dock med ett otvetydigt samtidsljus från coronapandemin. Och trots den något röriga tematiken finns i denna bok massor av bra enskildheter.

Premium

11.4.2021

Bokrecension: Avsiktligt grus i maskineriet

En resejournal i poetisk form och med tranan som medresenär: Åsa Maria Krafts nya bok är egenartad men ojämn.

Premium

9.4.2021

Tidskriftsrecension: Revolt och omsorg, och en dos pk-akademikerprosa

Erik Bergqvist har läst det finlandssvenska temanumret av den svenska tidskriften Kritiker. Han stör sig på att ganska enkla tankar formuleras tillkrånglat och Mumin är förstås också med på ett hörn.

Premium

24.1.2021

Bokrecension: En otäcking, men svår att låta bli

Sömnlöshet, självmord och civilisationens snara och emotsedda undergång: E. M. Cioran är berömd och ökänd för sin pessimism – som dessutom är ytterligt, snudd på suspekt vältalig. En nattsvart återvändsgränd eller vändpunkt? En kokett fjant med beröringsskräck eller modern stoiker?

Premium

30.11.2020

Bokrecension: Byggmästars oförtröttliga kärleksteater

Vox amoris är en diktsamling som är lite svår att följa och som möjligen har gått lite för snabbt att skriva. Men en liten undersam explosion är det ju också, varje gång Byggmästar ger ut en bok.

Premium

1.11.2020

Bokrecension: Ouppklarat ljus strömmar ur Wiklunds dikter

Det är dags att ge Fredrik Wiklund lite mer uppmärksamhet. Hans nya diktsamling är både egensinnig och vacker, beständigt gåtfull och lockande.

Premium

30.8.2020

Bokrecension: Elias Canettis roman om slughet och idioti var både samtidskommentar och profetia

Elias Canettis enda roman, Förbländningen, utkom 1935. Den utgör en obehaglig och krävande spegling både av tidens politiska och moraliska mörker och av människans oberäkneliga psyke.

Premium

5.4.2020

Bokrecension: Långt liv, kort konst - den rikssvenska recensenten tvekar inför finlandssvensk klassiker

Lars Gustafsson kallade ”På moln stod du!” för ”ett av de största, mest oförstörbara mästerverken i den svenskspråkiga lyrikens historia.” Överord? Hufvudstadsbladets kritiker "bläddrar fram och tillbaka, och förblir ungefär lika förbryllad, men stryker under fina verser" gör han också.

Premium

22.3.2020

Bokrecension: Roligare än de vackra fotona är telefonkluddet

Nog finns det fjärranösternatmosfär i Bengt Bergs dikter. Naturmeditationerna. Den med siktdjup eftersträvade enkelheten. Ett svagt ljudande eller till och med omisskännligt element av zenbuddism i vissa rader, skriver Erik Bergqvist.

Premium

1.3.2020

Bokrecension: Diktens Gud är ett hus eller en mor med brösten fulla av mjölk och honung, med vingar av kärv diamant, ansikte som en evig vulkaneld

Svenska är överjävligt att rimma på, konstaterar Erik Bergqvist apropå en översättning av Guido Oldanis dikter. Lättare är kanske att tolka Alda Merinis religiösa rollpoesi.

Premium

19.2.2020

Bokrecension: Haikudiktens skenbara enkelhet

Det är lätt att förstå haikuformens popularitet: dess regelverk rörande innehåll är tänjbart, samtidigt som formen rent tekniskt är både okomplicerad och tydlig. Gunnar Högnäs vevar sin haikukvarn för fulla muggar.

Premium

23.1.2020

Litteraturrecension: Gösta Ågrens nya diktsamling bekräftar hans ställning som en av Nordens mest betydande poeter

Gösta Ågrens långa diktargärning ter sig alltmer imponerande: på en gång avgränsad mot och orubbligt närvarande i sin samtid.

Premium

12.1.2020

Bokrecension: Eftertanke och förnuft, avskyvärt hämmande

Mänskligheten hade det vida bättre under epoker då människor kunde bejaka exempelvis våld och maktutövande, än under vår egen (det sena 1800-talet) med dess självplågeri och världsförnekelse, ansåg Nietzsche. Vad ska vi göra med honom i dag, om vi inte är nazister?

Premium

5.1.2020

Bokrecension: I de smarta ruinerna gömmer sig ett ganska varmt subjekt

Recensenten har läst och bläddrat i och grubblat och skrattat åt en bok med science fiction-poesi, där poeten bortsett från risken att vara pretto och pojkaktig.

Premium

18.8.2019

Bokrecension: Den amerikanska poesins självständighetsförklaring

Man kan bli en aning trött just av bristen på precision hos Walt Whitman, av själva det bredmynta, vällande, allinkluderande. Samtidigt håller Whitman, åtminstone i detta överblickbara urval, sitt krängande stoff samlat i ett slags elektromagnetiskt fält.

Premium

11.8.2019

Bokrecension: Borgesiska gnistor kring Karl XII

Jorge Luis Borges (1899-1986) var bland mycket annat en utsagornas och paradoxernas mästare. På var och varannan sida i den andra volymen av tre i Bokförlaget Tranans stora Borgessatsning hittar man det slags på en gång kondenserade och svindlande påståenden man måste grubbla över – lyckligt eller oroligt – många år, kanske resten av sitt liv.

Premium

9.6.2019

Bokrecension: Väktarsamhälle där inte ens väktarna fungerar

Tomas Tidholms nya utspelar sig i en civilisation i förfall och kontrollerad av en vaktkår, som i det förflutna varit mycket hårdför men nu snarast ingår i förfallet – något slags polisstat där nästan inget fungerar som det borde och där tilliten saknas. Men här finns en politisk appell som låter ana en mänskligare framtid.

Premium

23.4.2019

Bokrecension: Fjäll, myrar och rösen i solen

I Gurli Lindéns poesi finns en nordisk melankoli, men samtidigt finns överallt också rader som inte har det minsta med denna stämning att göra, och som livar upp: ”dagarna för få / att räknas”, ”vattnet spolar genom / stenarnas form”.

Premium

24.3.2019

Bokrecension: En beskedlig man med finländska rötter

Johan Helmich Roman motarbetades och negligerades av sina kungliga arbetsgivare, komponerade Drottningholmsmusiken och engagerade sig för svenska språkets vård. Mot en bakgrund av den sena stormaktstidens brutalitet och misär och de oroliga decennier som följde – vanstyre, korruption, Palatsrevolutionens utrensningar – tecknar Ernst Brunner hans liv.

Premium

19.3.2019

Bokrecension: Alls inte missionerande

”Ingen parar sig numera planlöst. Det finns inga misstag,” skriver Susanne Ringell i sin nya bok. Här finns också en öppen och obesvärad kristen tillhörighet.

Premium

24.2.2019

Bokrecension: Ur den väldiga europeiskan, som en ekorrsvans

Den tvåspråkiga utgåvan med italienska Luciana Erbas poesi är full av aromatiskt specifika glosor ur låt oss säga den väldiga europeiskan: vermeil, krapfen, rocaille, robenia – men cirklar ändå liksom utanpå en kärna man aldrig får syn på, eller bara skymtar – som en ekorrsvans.

Premium

18.11.2018

Bokrecension: I en ockuperad grekisk by 1945

Kallifatides lämnar gudarna utanför kriget i sin roman Slaget om Troja, ett klokt grepp. Däremot är vidskepligheten massiv, och allvarsamma begrepp som ära, heder och hämnd synnerligen verksamma, ideligen ibruktagna som skäl att döda, döda, döda.

23.9.2018

Bokrecension: Ja, vad hände egentligen med Jonas Gardells mor?

Jonas Gardell serverar biografiska fakta i uppdiktad inramning. Lite plottrigt, men en del läsare kommer att gilla just plottrigheten, gissar recensenten. Och porträttet av en mycket egensinnig mor är engagerande, liksom tidsbilden.

9.9.2018

Bokrecension: Fröken Julie överlever

I Eva Ströms roman skär sig Strindbergs olyckliga fröken Julie bara lite. Inte heller Ströms berättelse saknar melodramens feber, men aldrig så att det spårar ur.

31.7.2018

Bokrecension: "Jag är främmande för livet"

Sina sista fyrtio år tillbringade Djuna Barnes i Greenwich Village som avvisande, stroppig och därtill misogyn tant; föga intresserad av att odla sitt rykte. Men före det hade hon varit en av de bemärkta amerikanska författarna i mellankrigstidens Paris.

22.7.2018

Bokrecension: Stilen, leken, ytan – och kriget i Algeriet

Även om man inte är särdeles drabbad av Georges Perec, kanske för att man inte går i gång så mycket på hans typ av stilistisk virtuositet, måste man medge att han vidgade skönlitteraturens spelplan.

13.5.2018

Bokrecension: Lyriker är hon alltigenom

”Glöm var jag är född”, skriver Jila Mossaed, ”jag har också glömt platsen”. Bättre att utgå från att denna poesi helt enkelt gestaltar det existentiella.

29.4.2018

Bokrecension: Läsaren vill dröja, tänka, le eller käfta emot

Olli-Pekka Tenniläs "Ontto harmaa" är nominerad för Nordiska rådets litteraturpris. Hans finska förlag Poesia ger nu ut också den svenska översättningen, signerad Henrika Ringbom. Recensenten i Sverige gläds åt att upptäcka en ny finsk poet.

28.3.2018

Spretig bukett

I Gunnar Högnäs diktsamling finns både bra enskildheter och sådant som känns påbörjat och lämnat i hast. Ojämnheterna vägs i någon mån upp av oförutsägbarhet: man vet aldrig vad som kommer på nästa sida.

16.2.2018

"Tänk om allt vore främmande"

Den snabba observationen av något som flyr undan vårt vetande och därför triggar vårt sökande är Tomas Mikael Bäcks bästa gren. Vad är det som flyr undan?

10.12.2017

Kan läsas från alla håll

Recensenten rekommenderar varmt att ni gör Gunnar D Hanssons bekantskap. Han är som berättare, forskare och poet på en gång mycket underhållande, stimulerande och osannolik i sina associationer. Man kan läsa i hans böcker från alla håll, då och då eller mer sammanhängande, och man vet aldrig vad man ska hitta.

19.10.2017

Vi vet inte vart dikten är på väg

Metha Skog är mest läsvärd i kortare dikter, här bibehålls skärpan bättre och läsaren kan få sjunka in i orden, vrida och vända på scenerna i stället för att kastas in i en ny.

30.5.2017

Bokrecension: "En sekretär av mossa, ljus"

Förlaget Ellips ska vara stolta över att ha My Lindelöf i sitt stall, tycker recensenten.

15.3.2017

Litteratur: En finlandssvensk men trolös poesi

Finlandssvensk poesi existerar, men låter sig svårligen relateras i termer av nationell identitet eller geografisk bindning. Finlandssvensk poesi har kännetecken men den tillhör också en värld präglad snarare av transgression och trolöshet än beständighet.

7.3.2017

Bokrecension: Är alla goda föresatser lögn?

Slutsatserna smattrar i Leif Salméns essäer, och läsaren kan få intrycket att Europa och USA är ansvariga för närapå alla Mellanösterns problem – som om denna del av världen mest existerade som reaktioner men saknade egen initiativkraft.

5.3.2017

Bokrecension: Den som kunde läsa så!

Hur skriva kritik? Erik Bergqvist läser en beundrad kollega.

12.2.2017

Bokrecension: ”Jag kan fyllas med vad som helst"

Den åldrade Lars Norén börjar alltmer likna ett slags nutidens Dante, som ur tidens mörker drar fram ett ännu större mörker. Men – hemskt att medge – läsaren börjar kanske bli lite avtrubbad.

4.12.2016

Bokrecension: Osaliga, kringdrivande figurer

Inte precis oumbärlig men särskilt välgörande så här års, skriver recensenten om Philippe Soupaults 20-talsroman.