Emilie Gardberg

Emilie Gardberg

kolumnist

Senast publicerade artiklar

6.1.2021

Impuls: Älskade England finns kvar trots brexit

Stora tårar vätte Emilie Gardbergs ljusblå ansiktsskydd, då hon satte av mot flygplatsen för den sista hemresan denna gång.

Premium

18.11.2020

Impuls: Jag behöver min musik

Inte sällan känner jag mig efteråt tusen kilo lättare, tio centimeter ovanom trottoaren, reslig, harmonisk och stark.

Premium

20.6.2020

Impuls: Borta med vinden och mina vita privilegier

Hon ansåg att jag med min enfaldiga liknelse sällade mig till de många tittare som godkänner hur slavkulturen romantiseras; att jag var just så privilegierad som Scarlett & co är i Margaret Mitchells roman.

Premium

1.4.2020

Impuls: Närhet på distans

"Mitt i allt det skrämmande är vi närmare varandra än någonsin och det känns både härligt och sorgligt."

Premium

19.2.2020

Impuls: Lägg hämndlystnaden åt sidan – framför allt behövs dialog

Mera än någonsin behöver vi arbeta tillsammans och inte bevaka enbart egna intressen, skriver Emilie Gardberg efter Storbritanniens EU-utträde.

Premium

9.1.2020

Impuls: Demonregissörens tid är definitivt över

"Vi vill beundra och vi kräver att vårt ledarskap skall vara visionärt, spännande och nydanande. Men samtidigt får inte denna idealisering bli synonym med att allt går an. Vi behöver inte gå med på dåligt beteende."

Premium

29.11.2019

Impuls: Ett företag är mycket mera än produkterna det säljer – men Stockmann tar ytterligare kliv mot branten

Vilka signaler sänder företaget i en tid när finska företag borde anamma jämställda strukturer, plattare hierarkier och självbestämmanderätt?

Premium

15.10.2019

Impuls: Vår bästa ambassadör för humanism och människovärde i musiken

Pekka Kuusisto har gjort sig känd som en samhällsmedveten programplanerare som (redan tidigt) konsekvent och målmedvetet engagerat kvinnliga tonsättare och artister på de festivaler han planerat.

Premium

25.7.2019

Impuls: Vi har kommit så långt på 50 år – och det är nu vi ska gå vidare!

Det är alltså dags för oss att inte vila och fira, utan att föra Pride-budskapet vidare, ännu tydligare än förut: att i alla sammanhang bejaka rätten att vara den du är, att behandla andra med respekt och välvilja och stå upp för den som inte ännu får leva som sig själv!

Premium

5.6.2019

Impuls: Mållös inför brexitargument

Inte en gång slog det mig att denna kvinna kunde tänka annorlunda.

Premium

24.4.2019

Impuls: Ett avtrubbat folk

Hur mycket pengar, arbetstid och publicitet ska ges åt britternas misslyckade uttågsprojekt?

Premium

13.3.2019

Till Kökar

Vår Agnes älskade sina kor och då hon kallade på dem hördes det över hela Söderby.

Premium

30.1.2019

Impuls: Kan Dalia Stasevska ge musiklivet i London en behövlig vitamininjektion?

"Då publiken uteblir saknas också spänningen."

Premium

28.12.2018

Impuls: Befriande svordomar på British Library

På plats finns ett gäng ”försvärare”, som med sina fördomsfria intron sätter tonen för kvällen – en tillställning där alla kan och får höras och ingen fördöms.

7.11.2018

Impuls: Finländarna är ett allvarsamt folk och det är vår styrka

Vi svarar ärligt och uppriktigt, vi är formella och tar reda på fakta. Vi är inte ”casual”, och det väcker enormt positiva känslor, skriver Emilie Gardberg.

10.10.2018

Impuls: Hur ska man gå vidare när den andra vill skiljas? Case: brexit

För Storbritannien är skilsmässan om möjligt ännu mer komplicerad. Landet har något av en modersroll i världen, och om mamma sviker så lider vi.

16.5.2018

Impuls: Kultur är tillväxt

All kommunal tillväxt kan inte förklaras med goda kulturtjänster men det finns ett tydligt samband mellan befolkningstillväxt och satsningar på människors fritid och välmående i Finland, skriver Emilie Gardberg.

3.1.2018

Impuls: Också andra hälften av mänskligheten har rätt att höras

Det är klart att det handlar om kön, om kvinnors rätt att synas och höras, att ta plats och att vara jämlika i samhället, skriver Emilie Gardberg.

22.11.2017

Impuls: Ett hus för musiken?

Det byggs nya konserthus på många håll i världen. Varför då inte också i Åbo?, frågar sig Emilie Gardberg.

27.9.2017

Impuls: Arvet efter kulturhuvudstaden

Samarbete är ofta den största belöningen för en kulturinstitution, också fast det skulle kännas påklistrat, skriver Emilie Gardberg.

7.8.2017

Impuls: Det första steget

För många föräldrar kan blotta tanken på att föra sitt barn till en konsert eller teaterföreställning kännas övermäktig. Då behövs andra mekanismer, skriver Emilie Gardberg.

11.1.2017

Impuls: Vi är skyldiga (oss själva) att försöka skapa en bättre värld

Rätten att skapa konst och uttrycka sig själv är en skör rättighet som vi måste ta vara på, skriver Emilie Gardberg, ny kolumnist i HBL.