Christina Gestrin

Christina Gestrin

är sakkunnig på Kommunförbundet, tidigare riksdagsledamot och expert på miljöfrågor.

Senast publicerade artiklar

2.8.2020

Söndagsanalys: Miljösamarbetet som kom av sig

Det finns fortfarande mycket att önska då det gäller miljöskyddet i Finlands närområde kring S:t Petersburg. Nedsmutsande energiproduktion, massiv husdjursproduktion, växande avfallsberg och många atomkraftverk utgör miljöutmaningar av enorma mått.

Premium

17.5.2020

Söndagsanalys: En grön återuppbyggnad

"Nedkörningen av den ekonomiska verksamheten i samhället visade att det finns mycket kvar att göra för att minska luftföroreningarna. De nordiska länderna har enbart att vinna på att vara pådrivare av en grön omställning."

Premium

8.3.2020

Söndagsanalys: Vem tar ledningen i klimatarbetet?

"Det globala klimatarbetet behöver pådrivare och ett starkt ledarskap. Om inte EU lyckas med det, vem gör det då?"

Premium

14.12.2019

Analys: Hur kan vi minska klimatångesten?

"Klimatförändringen märks överallt på jorden redan nu. Vad väntar beslutsfattarna på?"

Premium

2.11.2019

Söndagsanalys: Bonden och stadsbon behöver varandra

"Ett ökat intresse för vegetarisk mat är inte ett hot mot jordbruket i Finland utan det erbjuder nya möjligheter."

Premium

22.9.2019

Söndagsanalys: Den kolneutrala framtiden närmar sig

"Människorna tilldelas personliga kolbudgetar och koldioxidavtrycket registreras då man köper varor och mat. Den artificiella intelligensen och robotiseringen har inte tagit över, eftersom en sådan förändring blev för dyr för samhället."

Premium

20.7.2019

Bakgrund: Miljösamarbetet med Ryssland ökar säkerheten i Östersjöregionen

Östersjösamarbetet utvecklades positivt under många decennier, men EU:s ekonomiska sanktioner satte stopp för finansieringen av nya miljöprojekt i Ryssland. De nordiska länderna borde nu arbeta för en fortsättning av miljösamarbetet. Som ordförandeland för EU och Helcom har Finland bra påverkningsmöjligheter.

Premium

29.6.2019

Bakgrund: Vård på svenska i Nyland – en utopi eller möjlighet?

På många håll i Nyland är det i dag enbart slumpen som avgör om en svenskspråkig kund möter svensktalande personal. En koncentration av de svenskspråkiga tjänsterna till vissa serviceställen är ett sätt att ta vara på språkkunnig personal och stärka den svenskspråkiga kundservicen.

Premium