Björn Vikström

Björn Vikström

ar tidigare biskop i Borgå stift och är nu universitetslärare vid Åbo Akademi.

Senast publicerade artiklar

2.10.2020

Jesus uppvisar populistiska drag – men i hans jämlikhetsbudskap fanns inte plats för någon självisk nationalism

Jesus vände sig mot den religiösa eliten och ifrågasatte de jordiska hierarkierna. I populistisk anti-intellektuell anda tackade han Gud för att budskapet är fördolt för de visa och mäktiga, men tillgängligt för dem som är fattiga i anden, skriver Björn Vikström i sin essä om religion och populism.

Premium

20.9.2019

I dag: Frihet, jämlikhet och folkrörelse

Vi behöver inte översittaraktiga fadersgestalter, men väl folkrörelser som kämpar för solidaritet och hållbar utveckling.

Premium

20.9.2019

I dag: Utvecklingen mot större frihet, jämlikhet och rättvisa är ingen naturlag

Vi behöver inte översittaraktiga fadersgestalter, men väl folkrörelser som kämpar för solidaritet och hållbar utveckling.

Premium

16.8.2019

I dag: Vi behöver goda vanor

Vi blir aldrig färdiga som människor. Det här är både frustrerande och befriande.

Premium

16.8.2019

I dag: Vi behöver goda vanor

Vi blir aldrig färdiga som människor. Det här är både frustrerande och befriande.

Premium

12.7.2019

I dag: Konsten att lyssna på andra

Att andra människor har åsikter om det vi gör behöver ju inte automatiskt innebära att de dömer oss.

Premium

12.7.2019

I dag: Konsten att lyssna på andra

Att andra människor har åsikter om det vi gör behöver ju inte automatiskt innebära att de dömer oss.

Premium

7.6.2019

I dag: Ketchupeffekten

Ketchupeffekten aktualiserar självförtroendets betydelse.

Premium

7.6.2019

I dag: Ketchupeffekten

Ketchupeffekten aktualiserar självförtroendets betydelse.

Premium

3.5.2019

I dag: Sanning och konsekvens

Thunberg pekar på allvaret och brådskan, Rosling på människans möjligheter.

Premium

3.5.2019

I dag: Sanning och konsekvens

Thunberg pekar på allvaret och brådskan, Rosling på människans möjligheter.

Premium

3.5.2019

I dag: Sanning och konsekvens

Enligt Rosling befinner sig mänskligheten mitt uppe i sin hittills största framgångssaga. Thunberg vill få oss att förstå att mänskligheten håller på att förstöra livsmöjligheterna både för sig själv och för andra arter. Jag tror att båda har rätt.

Premium

29.3.2019

I dag: Att bli bekräftad

Vi bör vara tydliga med att möjligheten att visa intolerans inte är en mänsklig rättighet.

Premium

29.3.2019

I dag: Att bli bekräftad

Vi bör vara tydliga med att möjligheten att visa intolerans inte är en mänsklig rättighet.

Premium

29.3.2019

I dag: Att bli bekräftad

Vi bör vara tydliga med att möjligheten att visa intolerans inte är en mänsklig rättighet.

Premium

22.2.2019

I dag: I stillhet

Sorgen är kärlekens följeslagare. Den behöver delas, liksom minnena och hoppet.

Premium

22.2.2019

I dag: I stillhet

Sorgen är kärlekens följeslagare. Den behöver delas, liksom minnena och hoppet.

Premium

18.1.2019

I dag: Gruppkänsla på gott och ont

Hur kan solidariteten stärkas i ett pluralistiskt samhälle med ständiga globala influenser?

18.1.2019

I dag: Solidaritet

Hur kan solidariteten stärkas i ett pluralistiskt samhälle med ständiga globala influenser?

Premium

14.12.2018

I dag: Lagspel i jultider

Den goda julen blir verklighet först då vi lyckas befria varandra från kraven på att prestera.

14.12.2018

I dag: Lagspel i jultider

Den goda julen blir verklighet först då vi lyckas befria varandra från kraven på att prestera.

9.11.2018

I dag: Etisk stress

Etisk stress föds då arbetstagaren vet vilka uppgifter som borde prioriteras, men känner att organisationen och dess strikta rutiner hindrar detta.

9.11.2018

I dag: Etisk stress

Etisk stress föds då arbetstagaren vet vilka uppgifter som borde prioriteras, men känner att organisationen och dess strikta rutiner hindrar detta.

5.10.2018

I dag: Religion och populism

En paradox i sammanhanget är att när islam kritiseras för att representera värderingar som är främmande för Europa är exemplen sådana som de kristna kyrkorna historiskt sett ingalunda har förhållit sig entydigt positivt till.

5.10.2018

I dag: Religion och populism

En paradox i sammanhanget är att när islam kritiseras för att representera värderingar som är främmande för Europa är exemplen sådana som de kristna kyrkorna historiskt sett ingalunda har förhållit sig entydigt positivt till.

31.8.2018

I dag: Vila och rättvisa

Är det inte en antropomorf, nästan skrattretande naiv föreställning att en allsmäktig Skapare skulle behöva vila sig?

31.8.2018

I dag: Vila och rättvisa

Är det inte en antropomorf, nästan skrattretande naiv föreställning att en allsmäktig Skapare skulle behöva vila sig?

27.7.2018

I dag: Den goda populismen?

En populistisk framställning tar fasta på problem som angår och engagerar människor och erbjuder konkreta visioner om i vilken riktning samhället borde utvecklas.

18.5.2018

I dag: Vårmorgon i skärgården

Jag köper inte helt Predikarens litet cyniska syn på att allt i livet bara upprepar sig.

18.5.2018

I dag: Vårmorgon i skärgården

Jag köper inte helt Predikarens litet cyniska syn på att allt i livet bara upprepar sig.

13.4.2018

I dag: Delaktighet

Utan människor som är beredda att bära ansvar och ta del i beslutsfattandet fungerar inte demokratin.

13.4.2018

I dag: Delaktighet

Utan människor som är beredda att bära ansvar och ta del i beslutsfattandet fungerar inte demokratin.

9.3.2018

I dag: Våld i parrelationer

Vårt kulturella och religiösa arv bär på ett mörkt stråk som präglas av föreställningen om att mannen bör uppfostra och tukta sin hustru.

9.3.2018

I dag: Våld i parrelationer

Vårt kulturella och religiösa arv bär på ett mörkt stråk som präglas av föreställningen om att mannen bör uppfostra och tukta sin hustru.

2.2.2018

I dag: Gästfrihet

Att få dela mat och dryck och föra goda samtal bygger upp samhörighet och vänskap.

2.2.2018

I dag: Gästfrihet

Att få dela mat och dryck och föra goda samtal bygger upp samhörighet och vänskap.

29.12.2017

I dag: Minnen på gott och ont

Att känna sin historia innebär att också våga pröva tanken att allt kunde ha utvecklat sig på ett annat sätt.

29.12.2017

I dag: Minnen på gott och ont

Att känna sin historia innebär att också våga pröva tanken att allt kunde ha utvecklat sig på ett annat sätt.

24.11.2017

I dag: För sent

Så länge det finns liv finns det chans att uttrycka tacksamhet, tid att försonas och möjlighet att tala om allt det som gör livet vackert, skört och värt att leva.

24.11.2017

I dag: För sent

Så länge det finns liv finns det chans att uttrycka tacksamhet, tid att försonas och möjlighet att tala om allt det som gör livet vackert, skört och värt att leva.

20.10.2017

I dag: Syskonskap och solidaritet

Sexuell dragningskraft har alltid varit en maktfaktor och en konkurrensfördel, medan maktställning ofta har tagit sig uttryck i sexuell äganderätt.

19.10.2017

I dag: Syskonskap och solidaritet

Sexuell dragningskraft har alltid varit en maktfaktor och en konkurrensfördel, medan maktställning ofta har tagit sig uttryck i sexuell äganderätt.

15.9.2017

I dag: Yttrandefrihet

Yttrande- och åsiktsfriheten ger ingen rätt att förstöra livsglädjen och tryggheten för en annan.

15.9.2017

I dag: Yttrandefrihet

Yttrande- och åsiktsfriheten ger ingen rätt att förstöra livsglädjen och tryggheten för en annan.

11.8.2017

I dag: Livet är

Fortfarande är det många som provoceras av att representanter för könsminoriteter och sexuella minoriteter öppet visar glädje och stolthet över vem de är.

10.8.2017

I dag: Livet är

Fortfarande är det många som provoceras av att representanter för könsminoriteter och sexuella minoriteter öppet visar glädje och stolthet över vem de är.

7.7.2017

I dag: Eonerna och nuet

Jag har under de senaste veckorna jordfäst både min svärmor och min mosters man. Den förra var folkskollärare, den senare professor i geologi.

6.7.2017

I dag: Eonerna och nuet

Jag har under de senaste veckorna jordfäst både min svärmor och min mosters man. Den förra var folkskollärare, den senare professor i geologi.

2.6.2017

I dag: Den ljusnande framtid är svår

Dagens studerande känner hur de politiska beslutsfattarna flåsar dem i nacken.