Björn Vikström

Björn Vikström

är biskop i Borgå stift.

Senast publicerade artiklar

29.3.2019

I dag: Att bli bekräftad

Vi bör vara tydliga med att möjligheten att visa intolerans inte är en mänsklig rättighet.

Premium

29.3.2019

I dag: Att bli bekräftad

Vi bör vara tydliga med att möjligheten att visa intolerans inte är en mänsklig rättighet.

Premium

29.3.2019

I dag: Att bli bekräftad

Vi bör vara tydliga med att möjligheten att visa intolerans inte är en mänsklig rättighet.

Premium

22.2.2019

I dag: I stillhet

Sorgen är kärlekens följeslagare. Den behöver delas, liksom minnena och hoppet.

Premium

22.2.2019

I dag: I stillhet

Sorgen är kärlekens följeslagare. Den behöver delas, liksom minnena och hoppet.

Premium

18.1.2019

I dag: Gruppkänsla på gott och ont

Hur kan solidariteten stärkas i ett pluralistiskt samhälle med ständiga globala influenser?

18.1.2019

I dag: Solidaritet

Hur kan solidariteten stärkas i ett pluralistiskt samhälle med ständiga globala influenser?

Premium

14.12.2018

I dag: Lagspel i jultider

Den goda julen blir verklighet först då vi lyckas befria varandra från kraven på att prestera.

14.12.2018

I dag: Lagspel i jultider

Den goda julen blir verklighet först då vi lyckas befria varandra från kraven på att prestera.

9.11.2018

I dag: Etisk stress

Etisk stress föds då arbetstagaren vet vilka uppgifter som borde prioriteras, men känner att organisationen och dess strikta rutiner hindrar detta.

9.11.2018

I dag: Etisk stress

Etisk stress föds då arbetstagaren vet vilka uppgifter som borde prioriteras, men känner att organisationen och dess strikta rutiner hindrar detta.

5.10.2018

I dag: Religion och populism

En paradox i sammanhanget är att när islam kritiseras för att representera värderingar som är främmande för Europa är exemplen sådana som de kristna kyrkorna historiskt sett ingalunda har förhållit sig entydigt positivt till.

5.10.2018

I dag: Religion och populism

En paradox i sammanhanget är att när islam kritiseras för att representera värderingar som är främmande för Europa är exemplen sådana som de kristna kyrkorna historiskt sett ingalunda har förhållit sig entydigt positivt till.

31.8.2018

I dag: Vila och rättvisa

Är det inte en antropomorf, nästan skrattretande naiv föreställning att en allsmäktig Skapare skulle behöva vila sig?

31.8.2018

I dag: Vila och rättvisa

Är det inte en antropomorf, nästan skrattretande naiv föreställning att en allsmäktig Skapare skulle behöva vila sig?

27.7.2018

I dag: Den goda populismen?

En populistisk framställning tar fasta på problem som angår och engagerar människor och erbjuder konkreta visioner om i vilken riktning samhället borde utvecklas.

18.5.2018

I dag: Vårmorgon i skärgården

Jag köper inte helt Predikarens litet cyniska syn på att allt i livet bara upprepar sig.

18.5.2018

I dag: Vårmorgon i skärgården

Jag köper inte helt Predikarens litet cyniska syn på att allt i livet bara upprepar sig.

13.4.2018

I dag: Delaktighet

Utan människor som är beredda att bära ansvar och ta del i beslutsfattandet fungerar inte demokratin.

13.4.2018

I dag: Delaktighet

Utan människor som är beredda att bära ansvar och ta del i beslutsfattandet fungerar inte demokratin.

9.3.2018

I dag: Våld i parrelationer

Vårt kulturella och religiösa arv bär på ett mörkt stråk som präglas av föreställningen om att mannen bör uppfostra och tukta sin hustru.

9.3.2018

I dag: Våld i parrelationer

Vårt kulturella och religiösa arv bär på ett mörkt stråk som präglas av föreställningen om att mannen bör uppfostra och tukta sin hustru.

2.2.2018

I dag: Gästfrihet

Att få dela mat och dryck och föra goda samtal bygger upp samhörighet och vänskap.

2.2.2018

I dag: Gästfrihet

Att få dela mat och dryck och föra goda samtal bygger upp samhörighet och vänskap.

29.12.2017

I dag: Minnen på gott och ont

Att känna sin historia innebär att också våga pröva tanken att allt kunde ha utvecklat sig på ett annat sätt.

29.12.2017

I dag: Minnen på gott och ont

Att känna sin historia innebär att också våga pröva tanken att allt kunde ha utvecklat sig på ett annat sätt.

24.11.2017

I dag: För sent

Så länge det finns liv finns det chans att uttrycka tacksamhet, tid att försonas och möjlighet att tala om allt det som gör livet vackert, skört och värt att leva.

24.11.2017

I dag: För sent

Så länge det finns liv finns det chans att uttrycka tacksamhet, tid att försonas och möjlighet att tala om allt det som gör livet vackert, skört och värt att leva.

20.10.2017

I dag: Syskonskap och solidaritet

Sexuell dragningskraft har alltid varit en maktfaktor och en konkurrensfördel, medan maktställning ofta har tagit sig uttryck i sexuell äganderätt.

19.10.2017

I dag: Syskonskap och solidaritet

Sexuell dragningskraft har alltid varit en maktfaktor och en konkurrensfördel, medan maktställning ofta har tagit sig uttryck i sexuell äganderätt.

15.9.2017

I dag: Yttrandefrihet

Yttrande- och åsiktsfriheten ger ingen rätt att förstöra livsglädjen och tryggheten för en annan.

15.9.2017

I dag: Yttrandefrihet

Yttrande- och åsiktsfriheten ger ingen rätt att förstöra livsglädjen och tryggheten för en annan.

11.8.2017

I dag: Livet är

Fortfarande är det många som provoceras av att representanter för könsminoriteter och sexuella minoriteter öppet visar glädje och stolthet över vem de är.

10.8.2017

I dag: Livet är

Fortfarande är det många som provoceras av att representanter för könsminoriteter och sexuella minoriteter öppet visar glädje och stolthet över vem de är.

7.7.2017

I dag: Eonerna och nuet

Jag har under de senaste veckorna jordfäst både min svärmor och min mosters man. Den förra var folkskollärare, den senare professor i geologi.

6.7.2017

I dag: Eonerna och nuet

Jag har under de senaste veckorna jordfäst både min svärmor och min mosters man. Den förra var folkskollärare, den senare professor i geologi.

2.6.2017

I dag: Den ljusnande framtid är svår

Dagens studerande känner hur de politiska beslutsfattarna flåsar dem i nacken.

2.6.2017

I dag: Den ljusnande framtid är svår

Dagens studerande känner hur de politiska beslutsfattarna flåsar dem i nacken.

28.4.2017

I dag: Muminpappan inom mig

Kan inte jollen dessutom motiveras som ett medel för ökad självkännedom eller för att möta Gud i naturen?

28.4.2017

I dag: Muminpappan inom mig

Kan inte jollen dessutom motiveras som ett medel för ökad självkännedom eller för att möta Gud i naturen?

24.3.2017

I dag: Förtroende är en ömtålig gåva

Att känna sig förtröstansfull är inte någonting som individen själv suveränt kan bestämma över.

24.3.2017

I dag: Förtroende är en ömtålig gåva

Att känna sig förtröstansfull är inte någonting som individen själv suveränt kan bestämma över.

24.3.2017

I dag: Förtroende är en ömtålig gåva

Att känna sig förtröstansfull är inte någonting som individen själv suveränt kan bestämma över.

17.2.2017

I dag: Vem är fattig på riktigt?

Luther avskaffade egentligen inte de flesta av klosterlivets ideal, utan breddade deras tillämpningsområde.

17.2.2017

I dag: Vem är fattig på riktigt?

Luther avskaffade egentligen inte de flesta av klosterlivets ideal, utan breddade deras tillämpningsområde.

13.1.2017

I dag: Historien skapas i nuet

Vad är det vi speciellt vill lyfta fram ur historien det här året?

13.1.2017

I dag: Historien skapas i nuet

Många andra goda historier har med tiden visat sig vara antingen mycket påbättrade eller direkt osanna.

9.12.2016

I dag: Översättning

Att skapa ett nytt gemensamt språk förutsätter målmedvetenhet, kompromissvilja och beredskap att förbinda sig.

5.11.2016

I dag: Den goda döden

När jag som präst eller som anhörig har följt med människor under deras sista tid har jag märkt att det många gånger är den sjuke som först är beredd att se sanningen i vitögat.