Björn Sundell

fri publicist, ekonom och tidigare ledarskribent vid HBL

Senast publicerade artiklar

8.7.2018

Marknadsplatsen: Marknadens makt över politiken

”I en vecka utmanade finansmarknaden de folkvalda populisterna i Italien i en politisk dragkamp. På många håll trotsar marknaden de politiska institutionerna i något som kunde kallas ekonomins terrorbalans.”

3.6.2018

Marknadsplatsen: Det magiska ordet transparens

"Handen på hjärtat – om vi väljare verkligen önskar större öppenhet, hur kommer det sig att Finland fortfarande är ett relativt slutet samhälle där många beslut fattas utan insyn, i kabinetten?"

29.4.2018

Marknadsplatsen: Donald Trump och Kinasyndromet

Maos Kina var en pytteliten spelare i världsekonomin, så liten att den knappt syntes i den internationella statistiken. Xi:s Kina är en bångstyrig jätte.

25.3.2018

Marknadsplatsen: Staten, vän eller fiende?

"Finska staten bär en betydande risk för företagens exportsatsningar. Är det klokt? Troligen, men det måste finnas en gräns för hur stort ansvar skattebetalarna tar för företagens risker.

18.2.2018

Marknadsplatsen: Nu är det fest i Europa

"Krisen är äntligen över, konstaterar EU-kommissionen självsäkert i en färsk rapport med titeln Europe is Back, Europa är tillbaka. Men många problem återstår och visionerna och reformförslagen frodas. Tyvärr blir de år för år allt mer högtflygande – och svåra att förankra."

14.1.2018

Marknadsplatsen: Vem är rädd för skattebjörnen?

"Skattefrågor är tråkiga, tycker mången. Därför diskuterar vi hellre digitaliseringens betydelse i arbetslivet och tar i bruk en ny läroplan i skolan med fokus på digitaliseringen. Allt medan grunden för skattesystemet förblir tryggt förankrad i det förgångna, i tiden före delningsekonomin."

10.12.2017

Marknadsplatsen: Lobbarnas vårdreform

"Om goda mått på kvalitet saknas blir vi medborgare tvungna att välja vårdproducent genom att lyssna till konkurrenternas fagra löften. Då får vi en vårdreform som inte utgår från patientens bästa."

4.11.2017

Marknadsplatsen: Bäst i klassen, men inte populärast

"Fjärran från den anglosaxiska världens övertro på den otyglade marknadens suveränitet har tyskarna länge praktiserat sin en kombination av fri marknad och statlig styrning.Marknaden är fri inom klart utstakade ramar som ska motverka missbruk av ekonomisk makt."

18.6.2017

Marknadsplatsen: Sveriges sak är vår

"I år är det möjligt att Finland går förbi Sverige vad tillväxten beträffar, men det finns ingen orsak att låta övermodet ta över. I stället vore det nyttigt att betrakta lärdomarna av den svenska uppgången."

14.5.2017

Marknadsplatsen: Vinnaren tar allt

"En välfungerande marknadsekonomi leder till mångfald, men det förutsätter en maktbalans mellan tillväxthungriga företag och alerta myndigheter. Eldistributörernas kraftiga prishöjningar pekar på brister i systemet. Men den största utmaningen följer med vård- och landskapsreformen."

23.4.2017

Facklitteratur: Rejäla spadtag i skatteparadiset

De läckta Panamadokumenten avslöjade hur den politiska och ekonomiska eliten gömt enorma summor i skatteparadisen. Boken ”Projekt Panama” är berättelsen om vad som hände när hundratals journalister grävde efter sanningen bland miljontals dokument.

5.3.2017

Marknadsplatsen: Globalisering i motvind

"Det tog världen åtta år att hitta en ledare som till fullo utnyttjar den protektionistiska våg som sköljt över världsekonomin ända sedan finanskrisen. Om Donald Trumps europeiska vänner lyckas rida på samma våg, ser Europa snart annorlunda ut."

29.1.2017

Marknadsplatsen: Digitaliseringen förändrar språket

En betydande del av lagstiftningen i Finland drivs framåt av digitaliseringen. Utvecklingen förankras i regeringsprogrammet från 2015 som starkt betonar digitaliseringen men inte landets tvåspråkighet. Denna obalans leder till reformer som inte beaktar de språkliga konsekvenserna.

24.12.2016

Marknadsplatsen: Företagsledare sällan lämpade att leda nationer

"Också hos oss har folket ropat efter handlingskraftiga företagsledare med förutsättningar att lyfta Finland ur krisen. Också här har några av affärslivets chefer lovat snabb förändring utan onödigt tjafs. Men varför vill det inte riktigt lyckas?"

20.11.2016

Marknadsplatsen: Visst kan Finland!

"Nu gäller det för Finland att hitta sin väg i Det Nya Normala – en värld med extremt låga räntor, svag tillväxt och en internationell handel som inte växer som förut."

3.7.2016

Marknadsplatsen : Metrobyråkraternas dundertabbe

Vi skattebetalare måste kunna lita på att megaprojektens kostnadskalkyler är fria från politiskt önsketänkande. Och vi måste kunna vara säkra på att man väljer professionella chefer med dokumenterad erfarenhet och styrelser med en mångsidig kompetens.

22.5.2016

Marknadsplatsen: Fundamentalism i välfärdssamhället

Vårt land befinner sig i den djupaste ekonomiska krisen på tjugofem år, och det tycks leda till att samhällsdebatten blir mer, inte mindre, tillspetsad, skriver Björn Sundell i sin söndagskolumn Marknadsplatsen.

10.4.2016

Marknadsplatsen: Den brutala och den mjuka vägen

"Reformångesten i den finländska politiken och dödläget på arbetsmarknaden är häpnadsväckande. Hur är det möjligt att månader av förhandlingar blir resultatlösa trots att krisen är uppenbar och alternativ finns att studera i vår omvärld?"

27.2.2016

Marknadsplatsen: Var dröjer resurserna för ett livslångt lärande?

"Vi står vid ingången till den fjärde industriella revolutionen", proklamerade Klaus Schwab inför de församlade dignitärerna i schweiziska Davos i januari.