Björn Sundell

fri publicist, ekonom och tidigare ledarskribent vid HBL

Senast publicerade artiklar

25.12.2020

Marknadsplatsen: Den tyska julklappen

I coronakristider har Tyskland en trumf på hand: ekonomin. Statsfinanserna är i gott skick och näringslivet är urstarkt.

Premium

22.11.2020

Marknadsplatsen: Den som gapar efter mycket ...

"Problemet med vår tids stora samhällsreformer är att de förväntas lösa alltför många problem samtidigt. Dessutom präglas reformarbetet av sinsemellan motstridiga målsättningar."

Premium

18.10.2020

Marknadsplatsen: Att leva med risk och osäkerhet

Vi lever i märkliga tider. Aldrig har väl samhällsutvecklingen i så hög grad vägletts av riskberäkningar, sannolikhetskalkyler och konsekvensbedömningar. Siffrorna styr.

Premium

13.9.2020

Marknadsplatsen: När hjältarna blir skurkar

"Wirecards konkurs gav fart åt en diskussion i fackpressen om de nationella stjärnskotten: Varför upptäcks bedrägerier först när det är för sent?"

Premium

9.8.2020

Marknadsplatsen: En lektion i sårbarhet

"En schweizisk undersökning visar att 75 länder begränsade exporten av medicinsk utrustning under våren, däribland flera EU-länder, Ryssland, Indien och Kina."

Premium

12.7.2020

Marknadsplatsen: När staten blir för givmild

Kompetensfrågan är mest akut. När politiker och tjänstemän snabbt ska fördela miljarder, ställs de inför en uppgift som många saknar erfarenhet av.

Premium

9.3.2020

Facklitteratur: Det nästan perfekta brottet

I den tekniska utvecklingens kölvatten följer svindlarna, konstaterar it-experten Petteri Järvinen i sin bok om kryptovalutan Onecoin. Han undrar varför 30 000 finländare låter sig luras att satsa pengar på ett experiment där utdelningen ständigt skjuts på framtiden.

Premium

25.11.2019

Facklitteratur: Adolf Hitlers egen finanskris

Adolf Hitlers förmåga att engagera det tyska folket i en tid av kris förde honom till makten. I ett tidigt skede insåg han att landet var på väg in i en ekonomisk återvändsgränd. En ny bok visar hur han dessutom aktivt bidrog till att förvärra den ekonomiska krisen för att själv snabbare nå makten.

Premium

20.6.2019

Marknadsplatsen: Ingen rädder för Kina här?

”Medan statschefer och tjänstemän i EU funderar på en åtstramning av Kinapolitiken, gör de kinesiska myndigheterna sitt bästa för att splittra Europa.”

Premium

19.5.2019

Marknadsplatsen: Kommunerna lever farligt

”Varken stater, företag eller konsumenter får förmånliga lån om de missköter sin ekonomi. Men Finlands kommuner får, tack vare Kommunernas garanticentral. Och kommunsektorns skuldsättning har formligen exploderat.”

Premium

14.4.2019

Marknadsplatsen: Afrika, det eviga löftet

”Varken européer, amerikaner, ryssar eller kineser har hjälpt afrikanerna att bli framgångsrika genom industrier som ger stora exportintäkter. Men alla har de bidragit till en korruption som är svår att utrota.”

Premium

3.2.2019

Marknadsplatsen: Klimatpanik är inte smart politik

”Om medborgarna upplever att de tvingas offra för mycket för ett mål som är svårt att uppnå, så kommer de att protestera. Och inte bara i Frankrike.”

Premium

30.12.2018

Marknadsplatsen: Storebror känner dig allt bättre

”Kinesiska Alibabas framgång ger en försmak av hur det går när myndigheterna inte ens försöker värna om integritetsskyddet. Och hur det går när internetjättar obehindrat tillåts expandera på nya områden.”

Premium

25.11.2018

Marknadsplatsen: Ollila – den siste kejsaren

”Ingenstans i Europa kunde man hitta en företagsledare av samma nationella dignitet, höjd över all kritik. Jorma Ollila styrde Nokia, han påverkade politiken – och han lindade en del av pressen kring sitt lillfinger.”

21.10.2018

Marknadsplatsen: Optimister och olyckskorpar

”Vi lever i en korseld av budskap, och ju närmare ett val vi kommer, desto större blir klyftan mellan de goda och de dåliga nyheterna.”

16.9.2018

Marknadsplatsen: Och förlåt oss våra skulder

”Eventuellt är världen i dag bättre rustad att förhindra en ny finanskris. Men om nästa kris trots allt bryter ut om några år är vi sämre rustade att hantera den, eftersom skuldbördan i dag är så mycket större än år 2008.”

8.7.2018

Marknadsplatsen: Marknadens makt över politiken

”I en vecka utmanade finansmarknaden de folkvalda populisterna i Italien i en politisk dragkamp. På många håll trotsar marknaden de politiska institutionerna i något som kunde kallas ekonomins terrorbalans.”

3.6.2018

Marknadsplatsen: Det magiska ordet transparens

"Handen på hjärtat – om vi väljare verkligen önskar större öppenhet, hur kommer det sig att Finland fortfarande är ett relativt slutet samhälle där många beslut fattas utan insyn, i kabinetten?"

29.4.2018

Marknadsplatsen: Donald Trump och Kinasyndromet

Maos Kina var en pytteliten spelare i världsekonomin, så liten att den knappt syntes i den internationella statistiken. Xi:s Kina är en bångstyrig jätte.

25.3.2018

Marknadsplatsen: Staten, vän eller fiende?

"Finska staten bär en betydande risk för företagens exportsatsningar. Är det klokt? Troligen, men det måste finnas en gräns för hur stort ansvar skattebetalarna tar för företagens risker.

18.2.2018

Marknadsplatsen: Nu är det fest i Europa

"Krisen är äntligen över, konstaterar EU-kommissionen självsäkert i en färsk rapport med titeln Europe is Back, Europa är tillbaka. Men många problem återstår och visionerna och reformförslagen frodas. Tyvärr blir de år för år allt mer högtflygande – och svåra att förankra."

14.1.2018

Marknadsplatsen: Vem är rädd för skattebjörnen?

"Skattefrågor är tråkiga, tycker mången. Därför diskuterar vi hellre digitaliseringens betydelse i arbetslivet och tar i bruk en ny läroplan i skolan med fokus på digitaliseringen. Allt medan grunden för skattesystemet förblir tryggt förankrad i det förgångna, i tiden före delningsekonomin."

10.12.2017

Marknadsplatsen: Lobbarnas vårdreform

"Om goda mått på kvalitet saknas blir vi medborgare tvungna att välja vårdproducent genom att lyssna till konkurrenternas fagra löften. Då får vi en vårdreform som inte utgår från patientens bästa."

4.11.2017

Marknadsplatsen: Bäst i klassen, men inte populärast

"Fjärran från den anglosaxiska världens övertro på den otyglade marknadens suveränitet har tyskarna länge praktiserat sin en kombination av fri marknad och statlig styrning.Marknaden är fri inom klart utstakade ramar som ska motverka missbruk av ekonomisk makt."

18.6.2017

Marknadsplatsen: Sveriges sak är vår

"I år är det möjligt att Finland går förbi Sverige vad tillväxten beträffar, men det finns ingen orsak att låta övermodet ta över. I stället vore det nyttigt att betrakta lärdomarna av den svenska uppgången."

14.5.2017

Marknadsplatsen: Vinnaren tar allt

"En välfungerande marknadsekonomi leder till mångfald, men det förutsätter en maktbalans mellan tillväxthungriga företag och alerta myndigheter. Eldistributörernas kraftiga prishöjningar pekar på brister i systemet. Men den största utmaningen följer med vård- och landskapsreformen."

23.4.2017

Facklitteratur: Rejäla spadtag i skatteparadiset

De läckta Panamadokumenten avslöjade hur den politiska och ekonomiska eliten gömt enorma summor i skatteparadisen. Boken ”Projekt Panama” är berättelsen om vad som hände när hundratals journalister grävde efter sanningen bland miljontals dokument.

5.3.2017

Marknadsplatsen: Globalisering i motvind

"Det tog världen åtta år att hitta en ledare som till fullo utnyttjar den protektionistiska våg som sköljt över världsekonomin ända sedan finanskrisen. Om Donald Trumps europeiska vänner lyckas rida på samma våg, ser Europa snart annorlunda ut."

29.1.2017

Marknadsplatsen: Digitaliseringen förändrar språket

En betydande del av lagstiftningen i Finland drivs framåt av digitaliseringen. Utvecklingen förankras i regeringsprogrammet från 2015 som starkt betonar digitaliseringen men inte landets tvåspråkighet. Denna obalans leder till reformer som inte beaktar de språkliga konsekvenserna.

24.12.2016

Marknadsplatsen: Företagsledare sällan lämpade att leda nationer

"Också hos oss har folket ropat efter handlingskraftiga företagsledare med förutsättningar att lyfta Finland ur krisen. Också här har några av affärslivets chefer lovat snabb förändring utan onödigt tjafs. Men varför vill det inte riktigt lyckas?"

20.11.2016

Marknadsplatsen: Visst kan Finland!

"Nu gäller det för Finland att hitta sin väg i Det Nya Normala – en värld med extremt låga räntor, svag tillväxt och en internationell handel som inte växer som förut."

3.7.2016

Marknadsplatsen : Metrobyråkraternas dundertabbe

Vi skattebetalare måste kunna lita på att megaprojektens kostnadskalkyler är fria från politiskt önsketänkande. Och vi måste kunna vara säkra på att man väljer professionella chefer med dokumenterad erfarenhet och styrelser med en mångsidig kompetens.

22.5.2016

Marknadsplatsen: Fundamentalism i välfärdssamhället

Vårt land befinner sig i den djupaste ekonomiska krisen på tjugofem år, och det tycks leda till att samhällsdebatten blir mer, inte mindre, tillspetsad, skriver Björn Sundell i sin söndagskolumn Marknadsplatsen.

10.4.2016

Marknadsplatsen: Den brutala och den mjuka vägen

"Reformångesten i den finländska politiken och dödläget på arbetsmarknaden är häpnadsväckande. Hur är det möjligt att månader av förhandlingar blir resultatlösa trots att krisen är uppenbar och alternativ finns att studera i vår omvärld?"

27.2.2016

Marknadsplatsen: Var dröjer resurserna för ett livslångt lärande?

"Vi står vid ingången till den fjärde industriella revolutionen", proklamerade Klaus Schwab inför de församlade dignitärerna i schweiziska Davos i januari.