Bjarne Nitovuori

Bjarne Nitovuori

fri publicist och tidigare politisk journalist vid HBL

Senast publicerade artiklar

17.1.2022

Facklitteratur: Föregångaren, feministen och aktivisten – Aino Malmberg

Pionjären på många plan, Aino Malmberg, har först nu fått en biografi. Hennes livsverk var att i England och senare i Förenta staterna tala för Finlands sak och mot det ryska förtrycket och samtidigt för kvinnornas rättigheter överallt.

Premium

27.12.2021

Facklitteratur: Kekkonens turbulenta första period

G.F. Sanders bok baseras på ett ganska tunt källmaterial, men den har en uppfriskande respektlös inställning till Kekkonen i kontrast till gravallvaret i finländska forskares böcker om hans första mandatperiod.

Premium

4.10.2021

Facklitteratur: Geopolitikern J.K.Paasikivi och hans linje

I Alpo Juntunens bok konstateras att det alltjämt finns behov av paasikivisk realism. Hur denna realism förhåller sig till bland annat Finlands EU-medlemskap utvecklas dock inte i boken.

Premium

5.7.2021

Facklitteratur: Veikko Puskalas spionbutik

Sedan Veikko Puskalas partipolitiska karriär tagit slut började hans egentliga karriär som partispion. ”Puskalas butik” inriktade sig på att splittra kommunistpartiet, och lyckades väl med det.

Premium

29.3.2021

Facklitteratur: En upprättelse av Rudolf Holsti

Rudolf Holsti förödmjukades av vårt utrikesministerium under ledning av tyskvänlige utrikesministern Rolf Witting, ”en avbetalning för att åstadkomma goda relationer” till Tyskland. Pietiäinens bok kan ses som en upprättelse av Holsti.

Premium

19.11.2020

Facklitteratur: Antikommunisten och kommunisten Ryömä

Mauri Ryömä var en av de få finländare som offentligt stödde det sovjetiska angreppet på Finland i vinterkriget. Hans far Hannu var en socialdemokrat som tillsammans med Väinö Tanner återupprättade partiet.

Premium

14.9.2020

Facklitteratur: Kauko Kare – dissident till höger

Seppo Konttinens och Kari Vities bok bör välkomnas som ett tillskott till den inte särskilt omfattande litteraturen om Kekkonen-erans dissidenter.

Premium

20.4.2020

Facklitteratur: Päts orealistiska finsk-estniska union

Kostantin Päts lät förstå att Finlands politik bestämdes av de svenskspråkiga, vilkas inflytande på kulturen och familjelivet var mycket större än tyskarnas i Estland. Päts bitterhet bottnade i att Finland förkastade randstatspolitiken.

Premium

16.3.2020

Facklitteratur: Polemikern väcker många frågor

Juhani Suomis stil är som vanligt polemisk då han går åt Kekkonens dåtida politiska motståndare och nutida kritiker, skriver Bjarne Nitovuori.

Premium

21.1.2020

Facklitteratur: Josef Stalin var en terrorist

I slutet av boken ställer Chlevnjuk frågan hur stor faran är för att blandningen av historisk okunskap, bitterhet och socialt missnöje skapar en grogrund för de stalinistiska lögnerna. Är det möjligt att 2000-talets Ryssland upprepar 1900-talets misstag, undrar Bjarne Nitovuori.

Premium

16.12.2019

Facklitteratur: Nattfrosten var Moskvas verk

Paavo Rantanen uppmanar unga forskare att tränga till botten med nattfrosten. De ryska källorna intar där en nyckelställning.

Premium

2.12.2019

Facklitteratur: Nationalister och revolutionärer i vilda östern – överraskande många var finlandssvenskar

Med tanke på att frändefolkskrigen var ett finsknationellt projekt återfinns överraskande många finlandssvenska namn bland aktivisterna, framför allt på ledande poster, skriver Bjarne Nitovuori i recensionen av Aapo Roselius och Oula Silvennoinens bok, som var nominerad för Fack-Finlandia.

Premium

28.10.2019

Facklitteratur: Estlands ”galna” premiärminister

Huvudlinjen i Mart Laars båda regeringar utgjordes av nyliberalismens centrala programpunkter. Den nyliberala politikens skuggsida, fattigdomen och de ökade klyftorna i samhället, förbigår Laar.

Premium

23.7.2019

Facklitteratur: J.O Söderhjelm – sexfaldig justitieminister

J.O. Söderhjelm satt i sex regeringar från 1939 till 1966, varje gång som justitieminister. Han verkade på ledande poster i både politiken och i näringslivet samtidigt, vilket vore otänkbart i dag.

Premium

18.3.2019

Moskvafredens motståndare

Markku Reimaa låter i sin bok förstå att en not från 1940 hade betydelse för Esko Ahos regerings beslut i augusti 1991 att återuppta de diplomatiska relationerna till Estland utan nytt erkännande av självständigheten.

Premium

15.1.2019

I dag: Röstningen borde ha betydelse

De som är oroade över väljarnas passivitet ägnar sig gärna åt att föreslå konstgjorda knep för att öka valdeltagandet.

31.12.2018

Facklitteratur: Östra Europa har det obekvämt i EU

Väst och Europeiska unionen kritiseras, ofta med rätta, men betecknande är att man i boken inte alls behandlar strävandena inom EU att få Ungern och Polen att följa principerna, skriver Bjarne Nitovuori.

Premium

11.12.2018

I dag: Demokratisk reform urholkas

Då regeringspartiernas representanter motiverar beslutet med att man inte kan lagstifta om en skatteform isolerat är det ett skenargument.

6.11.2018

I dag: Blocken är dödfödda

Det har aldrig hänt att den tidigare oppositionen bildat en majoritetsregering efter ett val utan att något av den föregående regeringens partier varit med.

22.10.2018

Facklitteratur: Från Samlingspartiets inre cirkel

Tuomo Yli-Huttulas bok är höstens tredje Niinistö-bok. Men egentligen handlar den inte i samma grad om presidenten som de två övriga böckerna. Bokens tema är framför allt Samlingspartiet under 2000-talet. Att Niinistös roll betonas i titeln och på omslaget skall närmast ses som en marknadsföringsgrej.

2.10.2018

I dag: Största partiet ges för stor makt

Man kunde gärna frångå den korta traditionen att det största partiets ordförande automatiskt blir statsminister.

3.9.2018

Facklitteratur: Niinistö tar åt sig makt

President Sauli Niinistös sätt att hävda hur han får parlamentarisk täckning för sin verksamhet förbryllar Bjarne Nitovuori, som recenserar två nya böcker om presidenten.

28.8.2018

I dag: Europartier med svarta får

Några gröna i EU-parlamentet har uppmanat EU-kommissionen att starta en likadan rättsstatsprocedur mot Rumänien som mot Polen tidigare.

24.7.2018

I dag: Den politiska grundlagen

I USA och Tyskland är de som ska uttolka grundlagen yrkesjurister, i Finland är de partipolitiker. Ändå är den politiska striden om posterna nästan obefintlig hos oss jämfört med de två nämnda länderna.

9.7.2018

Facklitteratur: 60-talsradikal för baltisk frihet

Motsättningen mellan Jukka Rislakkis 60-tal och hans senare engagemang för de baltiska folken är inte så stor som man kanske vid en ytlig granskning kunde tro, skriver Bjarne Nitovuori.

19.6.2018

I dag: Gustav III råder alltjämt

Kungaäventyret tog slut skamligt nog först när den tilltänkte kungen, Friedrich Karl av Hessen, förstod att tacka nej.

15.5.2018

I dag: Förnyas politiken?

Vägen till förnyelse av politiken går snarare via konkreta frågor som engagerar människor än via den antipolitiska retorik som Liike nyt odlar.

10.4.2018

I dag: Kohandel och partidisciplin

Majoriteten har givetvis inte alltid rätt, men i en demokrati borde dess vilja förverkligas hellre än minoritetens.

6.3.2018

I dag: Toppkandidater förvränger EU-valet

Givetvis är det helt legitimt att försöka demokratisera unionen genom att politisera kommissionen.

30.1.2018

I dag: EU tappar trovärdighet

EPP, dit Samlingspartiet och Kristdemokraterna hör, är inte det enda europeiska partiet som har problem med ett av sina medlemspartier.

26.11.2017

Facklitteratur: FSD – Socialdemokratins samvete?

Alf-Erik Helsing hävdar att de finlandssvenska socialdemokraterna började betecknas som partiets samvete i slutet av 1950-talet. De senaste trettio åren ser den här rollen dock ut att ha hamnat i skymundan, skriver Bjarne Nitovuori.

21.11.2017

I dag: Inget Natoval nu heller

En eventuell ansökan om medlemskap i militäralliansen Nato avgörs inte i ett presidentval.

5.11.2017

Facklitteratur: Virolainen i Kekkonens skugga

Kati Katajistos digra biografi över Johannes Virolainen är välkommen och motiverad, men okritisk skriver Bjarne Nitovuori.

17.10.2017

I dag: Laglighet svagt argument

I praktiken har lagligheten inte haft så stor betydelse då nya stater bildats.

15.10.2017

Facklitteratur: Antipopulisten Jukka Tarkka

Jukka Tarkka är uppfriskande antipopulistisk och övertygande i sin argumentation, skriver Bjarne Nitovuori.

12.9.2017

I dag: Partistrider sällan ideologiska

Relativt nytt är att medierna startat något som liknar ett drev på grund av dåliga gallupsiffror, som sedan fått fältet att reagera.

7.8.2017

I dag: Trosförföljelse är också politisk

De gammaltroende är ett gott exempel på hur de som förföljs för sin tro upprättar samhällen och församlingar på annat håll samt håller fast vid sin religiösa övertygelse.

4.7.2017

I dag: Liberalism och realpolitik

Med nyliberalism avses i dag en ideologi enligt vilken marknadskrafterna bör få agera så fritt som möjligt med ett minimum av statlig styrning, en typisk högerinställning. För några decennier sedan hade termen en annan betydelse, åtminstone i Svenskfinland.

4.6.2017

Facklitteratur: Det unga Estlands samvete

A.H. Tammsaare (1878–1940) är Estlands nationalförfattare, konstaterar Juhani Salokannel i sin eminenta Tammsaare-biografi på finska. I Finland har många författare getts det epitetet, bland andra Aleksis Kivi, Juhani Aho och Väinö Linna. Just de här tre författarna nämns oftast då Salokannel söker finska motsvarigheter till Tammsaare.

30.5.2017

I dag: Koivisto och Baltikum

Hos oss lyfter man gärna fram att Finland erkände anslutningen bara , medan Sverige gjorde det . I själva verket är det ordklyveri.

25.4.2017

I dag: Partiernas presidentval

Då man införde direktvalet trodde många att presidentvalet skulle bli mindre partipolitiskt än förr. Det har blivit tvärtom.

26.3.2017

Facklitteratur: Statsman med blinda fläckar

Martti Häikiös bok om P.E. Svinhufvud ger en god bild av Finlands politiska historia under 1900-talets första decennier.

21.3.2017

I dag: Om att tämja populismen

Det är skillnad mellan att tämja en politisk rörelse och att få dess popularitet att minska.

14.2.2017

I dag: Borgmästarvalet snedvrider

Systemet med att det största partiet får borgmästarposten påminner om statsministervalet i rikspolitiken.

9.1.2017

I dag: Centern offer för sin viljepolitik

Varför skulle Centern äventyra sin landskapsreform eller Samlingspartiet sin valfrihet i vården genom att låta regeringen falla?

8.1.2017

Fackboksrecension: Den mytiske Kekkonen

Då sex kvinnliga forskare, alla födda på 1970-talet, skriver en bok om Urho Kekkonen skulle man tro att de skulle rasera de myter som råder om presidenten. I stället skapar de snarare nya myter eller förstärker gamla.

11.12.2016

Facklitteratur: Stalins uteblivna ”revolution”

Kimmo Rentola: Stalin ja Suomen kohtalo. Otava 2016. 240 sidor.

6.12.2016

I dag: Självständigheten

Mera befogat vore det att fira den 15 november, för den dagen 1917 förklarade lantdagen sig vara innehavare av den högsta makten i landet.

27.11.2016

Facklitteratur: Två linjer för estnisk frihet

Jari P. Havia, Hannu Oittinen: Ratkaisun vuodet. Naapurimme Viron tie itsenäisyyden palauttamiseen. Tallinna-kustannus 2016, 198 sidorPekka Lehtonen: Tehtävä Tallinnassa. Neuvostopropagandaa ja itsenäisyysinnostusta. Into-Kustanus 2016. 268 sidor