Anu Koivunen

Anu Koivunen

Medieforskare och professor i genusvetenskap vid Tammerfors universitet

Senast publicerade artiklar

28.7.2021

I dag: Digitala klyftor är ofta klassklyftor

"Också i Finland har pandemin inneburit ett digiskutt, men olika rapporter från senare år gör gällande att skillnaderna bland de äldre är stora."

Premium

23.6.2021

I dag: Maktkamp i retorik

Den svenska regeringskrisen bjuder på välbekanta politiska konflikter och en grundkurs i politisk retorik.

Premium

19.5.2021

I dag: Plattformiserad politik

"Låt oss inte låtsas att trakasserier är individuella undantag. De är ett strukturellt drag i den nya politiska offentligheten – och bör bemötas därefter."

Premium

14.4.2021

I dag: Finländska universitet är toppstyrda linjeorganisationer där vardagen handlar om resursbrist, pengar och byråkrati

Ädla ledord som kollegialitet och demokrati nämns endast i festtalen.

Premium

10.3.2021

I dag: Att offentligheten kretsar kring juridiska detaljer och förvaltningsfrågor kan förklaras med att det saknas ett politiskt språk om coronaåtgärder

"Meningsskiljaktigheter är normaltillstånd i en demokrati, men av förståeliga skäl, i en nationell och global kris, finns en bred vilja att undvika partipolitiska motsättningar."

Premium

3.2.2021

I dag: Hej då Yle, hälsa 1900-talet!

"Yle förbjuds att utifrån journalistiska grunder besluta hur innehållet produceras utan tvingas i stället att tänka utifrån medieformer."

Premium

30.12.2020

I dag: Konstälskandets vånda

"Kärlek är inte ett svar på maktkamperna, men god tro är en bra början för en dialog om undervisningen vid konsthögskolorna."

Premium

25.11.2020

I dag: Försvenska kulturdebatten!

I ett land med en enda stor tidning och många mycket mindre fora för litteraturkritik uppstår ingen ordentlig debatt.

21.10.2020

I dag: Valunderhållningen osar dödslukt i mer än bildlig bemärkelse

Showbusiness har tagit över den offentliga debatten i USA, då tv som den rådande medieformen stipulerar villkoren för vad som kan och inte kan diskuteras, uttryckas och problematiseras.

Premium

16.9.2020

I dag: Könstrubbel på Nationalteatern

Det är tröstande att Nationalteatern öppet blottat sin okunskap och signalerat vilja till publikdialog.

Premium

12.8.2020

I dag: Bakläxa i samhällsorientering

Såväl statsrådet som medierna ”förpliktade” personer över 70 år att i möjligaste mån leva i karantänsliknande förhållanden – trots att det handlade om en rekommendation.

Premium

8.7.2020

I dag: Hej från genusdoktrinen!

Genusforskning och jämställdhetspolitik har förvisso beröringspunkter, men är väsentligen separata fält.

Premium

4.6.2020

I dag: Medialt självskadebeteende

Vad säger själva mediebranschen? Nej – eller högst nja.

Premium

30.4.2020

I dag: Det våras för folksjälen

Pandemin iscensätts i medierna som en tävling om vilket land som har den bästa kunskapen och strategin, de smartaste politikerna och de duktigaste tjänstemännen.

Premium

26.3.2020

I dag: Digital vardag under undantagstillstånd

I kristid känns de sociala medierna som en plats för tröst, mänsklig värme och stöd – också bortom de slutna Whatsapp-grupperna.

Premium

20.2.2020

Kolumn: Utopi för 2020-talet

Som alltid är konsten inte befriad från kulturkrig, men det som både Gardell och Tuisku gör är att skapa mainstreamkultur med queera förtecken.

Premium

16.1.2020

I dag: Medialt dubbelstraff

"Kampanjen mot denna forskare var inte den första av sitt slag, och många andra har drabbats under årens lopp."

Premium

12.12.2019

I dag: Ökar alieneringen och politikerföraktet?

Det blir intressant att se huruvida Marins regering kommer i kapp med sin kommunikationsstrategi och talar klarspråk i debatten om al-Hol. Det vore ett fräscht grepp.

Premium

7.11.2019

I dag: Det nya medielandskapet är ett laglöst land utan ansvariga utgivare, yrkesetiska koder eller auktoriteter

Vi som läser morgontidningar och ser på kvällsnyheter vaggas alltjämt in i en falsk tro om att det är vår verklighet som gäller.

Premium

3.10.2019

I dag: Bilder som ändrar oss

Såväl i populärkulturen som inom konsten är kvinnokroppar ofta rekvisita.

Premium

29.8.2019

I dag: Senaten och klotterväggen

Hur reagerar vi när gränserna förskjuts. Imponeras vi av oförskämdhet? Är det blod vi vill ha?

Premium

25.7.2019

I dag: Hur bli mer svensk?

Den svenska barnkulturens långa tradition av att respektera barn som kunniga, sociala aktörer lever kvar tillsammans med pedagogiska ambitioner.

Premium

20.6.2019

I dag: Företagsstöd, ja tack!

I min gissning vill KSF Media nu ha sin del av kakan, snarare än att i första hand inskränka Yles verksamhet.

16.5.2019

I dag: En skandal i Ständerhuset?

Frågan om lobbning är viktig då den ytterst handlar om demokratins grundfråga: vilka kommer till tals.

Premium

11.4.2019

I dag: Klimatdebatten är den nya invandringsdebatten

Oförmåga till politiska kompromisser har varit ett konstant bekymmer de senaste åren.

Premium

7.3.2019

I dag: Politikerna behöver alltjämnt journalisterna – och tvärtom

De politiska rådgivarna i statsrådets kansli idkar allt tydligare kontroll över agendan.

Premium

31.1.2019

I dag: Linjeval

Det är farligt med riktad valreklam där mottagaren inte kan veta att annonser är masskräddarsydda och personifierade – att det kanske är bara hen som ser en viss reklam.

Premium

27.12.2018

I dag: Ansvarsfull journalistik kräver ansvarstagande då förtroendet missbrukats

Narrativ journalistik ger inga friheter: journalisten får inte fylla i och hitta på i brist på fakta om vad som egentligen hänt.

Premium

22.11.2018

I dag: Mansdebatten handlade än en gång om kränkthet

Raljerandet över lättkränkta är numera ett bekant och effektivt sätt att tysta ned kritiska röster.

18.10.2018

I dag: Kampen om public service

I Danmark realiseras det scenario som potentiellt lurar såväl i Finland som i Sverige.

13.9.2018

I dag: Den blinda berättelsen

Handlar mediebevakningen om terapi eller äkta intresse?

9.8.2018

I dag: Det nya normala

"Sverigedemokraternas devis 'vi är här för att stanna' utlovar en normalisering av förvirring som mediestrategi och politisk kommunikation som kombinerar hård retorik med mjuka bilder."

5.7.2018

I dag: För långt eller för lite?

Varför vill medierna recensera #metoo i stället för att fortsätta granska, gräva och följa upp?

31.5.2018

I dag: Grundlagsskydd

Det mediala oberoendet borde vara mycket mer än en handelsvara för politiska pragmatiker.

26.4.2018

I dag: Sju personer och en webbplats

Bevakningen av Liike Nyt synliggör hur svårt det är för journalistiska medier att i dag behålla en position som oberoende granskare och tolkare av politiska händelser.

22.3.2018

I dag: Tiden är ute

Misogynin som metoo-rörelsen avslöjat är så obscen att många helst skulle vända bort blicken och låtsas om ingenting.

15.2.2018

I dag: Köttdagen

Vi verkar göra allt för att hålla klimatförändringen borta från den mediala dagordningen, debatt efter debatt, val efter val.

13.1.2018

I dag: Medial ojämlikhet

Efter en tid då allt verkade tillgängligt för alla står vi på tröskeln till en tid av ökad ojämlikhet som mediekonsumenter.

9.12.2017

I dag: #vimed

Jämställdhetsfrågor har som bekant inte varit någon prioritet för Sipilä-regeringen, men nu har den möjlighet att höja sin profil.

3.11.2017

I dag: Vändpunkten

Smarttelefonen som tidigare fick oss att känna oss fria och mäktiga blir alltmer en symbol för vår sårbarhet.

30.9.2017

I dag: Homo Economicus har makten

I snart två års tid har jag medverkat i projektet Tasa-arvovaje vars mål är att lyfta fram jämställdhetstänkande i offentliga debatter om ekonomi. Projektet bedriver inte ny forskning men vill med finansiering från Konestiftelsen få flera forskare – också kvinnor – att delta i debatter som domineras av yrkesekonomister. Det har väl lyckats sisådär.

26.8.2017

I dag: Berättelsens makt

Det är den politiska kraften i den känsloladdade berättelsen, snarare än terrorism, som är det största hotet mot samhällsro.

21.7.2017

I dag: Kulturjournalistikens ödestimme

Skillnaden mellan finsk och svensk kulturjournalistik är slående.

17.6.2017

I dag: Ordmissbruk

”Var snäll gentemot vårt språk. Undvik de fraser som alla andra uttalar. Tänk ut ditt eget sätt att tala, även om du vill uttrycka det som du tror alla andra säger.” Så lyder det nionde budet i historikern Timothy Snyders färska bok ”On Tyranny” (2017).

12.5.2017

I dag: Säkerhetsventilen

Nyhetssatiren har haft en veritabel guldålder genom att gestalta upplevelsen av politisk maktlöshet och vad det innebär när sanningen politiseras.

8.4.2017

I dag: Överaktiva människor

Hundratals demonstrerade i måndags på flygplatsen mot tvångsavvisningar till Afghanistan, och frågan har ställts, varför just nu.

4.3.2017

I dag: Bögmonumentet

Touko Laaksonen var ingen frihetskämpe i sitt eget liv och på hemmaplan, men han har genom sitt eftermäle blivit en sådan.

28.1.2017

I dag: Vredens år

Också bland den välbärgade borgerligheten läses fuskmedier. Deras vrede syns inte på torg, men nog i den förda politiken.

23.12.2016

I dag: Det som ger oss hopp

Under det gångna året har många av oss tagit oss till gatorna för att protestera mot rasism och nazism.

18.11.2016

I dag: Trumpismen finns redan här

Såsom Matti Putkonen konstaterade har Sannfinländarna genomfört två framgångsrika valkampanjer med trumpsk taktik: att välplanerat fånga upp mediernas uppmärksamhet med utstuderade ”kalabaliker”.