Ann-Catrin Östman

Ann-Catrin Östman

Lektor i historia vid Åbo Akademi

Senast publicerade artiklar

28.3.2020

I dag: En tågresa under fredskris

Samhället hanterade en så kallad fredskris, det vill säga de problem som uppstod när en ny vardag väntade efter det katastrofala.

Premium

22.2.2020

I dag: De nya hantlangarna

"I slutet av 1800-talet växte gruppen med kortvariga jobb."

Premium

18.1.2020

I dag: Vit månad?

"Handelsmannen Erik i Jakobstad krävde upprepade gånger att borgerskapet skulle förbjuda handel med hans svärdotter Karin, som flera gånger gjort sig skyldig till hustjuvnad och gett hushållets bodvaror i utbyte mot brännvin."

Premium

14.12.2019

I dag: Skog i blåsten

Det verkar som marknadsaktörer profiterar både på landsbygd och gröna tankesätt, med stora miljö- och landskapsmässiga ingrepp som följd.

Premium

9.11.2019

I dag: Att skatta det svenska

I de trakter där jag växte upp var svenskan stark och självklar, inget som ifrågasattes.

Premium

5.10.2019

I dag: Omvälvningar i resande

Emigranterna kunde framställas som odugliga och lata lycksökare, lätta offer för bondfångare.

Premium

31.8.2019

I dag: ”Koskam”

Smöret var också en klassfråga – ansedda husmödrar serverade sin familj smör, men för tjänstefolk var det inte alltid lätt att ta av det framdukade smöret.

Premium

27.7.2019

I dag: ”Främand”

Också i förmoderna städer fanns rädslor inför det främmande och främlingsfientlighet.

Premium

18.5.2019

I dag: Möjligheter och omöjligheter

På 1960-talet fördes en omfattande diskussion om abortfrågan: vid denna tid genomfördes ett stort antal hälsovådliga aborter.

Premium

13.4.2019

I dag: Heimat utan gränser

Företagande är en viktig grund för fortsatt upprätthållande av samhällelig välfärd.

Premium

9.3.2019

I dag: En dag att märka – med eller utan kvast

Just på den här dagen vill jag inte få en blomsterkvast.

Premium

2.2.2019

I dag: Förpaktare

En studie visar att diskussionen om allmännyttiga verksamheter är gammal och att tron på vinstdrivna lösningar har kritiserats under fyra århundraden.

Premium

29.12.2018

I dag: Flera folk på plan, förr och nu

Även om de skräniga drängarna, torparna och bönderna inte bar gula västar kan de ha bidragit till förändring.

Premium

24.11.2018

I dag: Könat krut

Uppfattningar om genus kan utformas till arenor där politiska, ekonomiska och kulturella konflikter utspelar sig.

20.10.2018

I dag: Mjölk i plast – om värdighet och konsumtion

I dag utpekas både plasten och mjölken som en klimatfara.

15.9.2018

I dag: Blåvita bär

Varför plockade finländska skolbarn bär under decennierna efter kriget?

11.8.2018

I dag: Semesterpengen

"Som konsumenter bär också vi ansvar för övergödningen av vatten; det är genom ett effektivt jordbruk och pressade priser som vi alla kunnat avnjuta allt billigare mat."

7.7.2018

I dag: Mellan andtider

Semestern som vi känner den – eller har känt den – kom till under mellankrigstiden.

2.6.2018

I dag: Historiekulturella skuggor

Tvivelsutan finns tabubelagda tystnader när det gäller sexualiserat våld.

28.4.2018

I dag: Emancipation och aktivering

Lagen om inlösen av torp behandlades den 25 januari år 1918, just då landet klövs itu.

24.3.2018

I dag: Vit socialist

Det skapades ett straffkompani för tredskande finnar, ett läger som förefaller att ha osynliggjorts i de texter om jägarna som nu cirkulerat.

17.2.2018

I dag: ”Allmogen, vargen och överheten”

Vargskinnsskatten sågs som olaga och som orättvis, och den var även svår att fullgöra.

11.1.2018

I dag: Ölets moralekonomi

Ölbryggning kom så småningom också att intressera män – detta skedde som ni förstår när gebitet blev mera lukrativt.

2.11.2017

I dag: Mökränkning förr och nu

Nu förefaller också de sociala skyddsmurar som främst gagnat män i överordnade positioner monteras ned.

27.9.2017

I dag: Mitt Norden

”Är det så här lätt att förstå isländska?” Det frågade den unge mannen mig när jag mötte honom vid bussen från Keflavik. Bägge hörde vi till en kohort av ungdomar som hade fått Nordjobb på Island år 1985. Då var den här formen av nordiskt samarbete ny.

24.8.2017

I dag: På salutorgen och på trätorgen

Mina kolleger kan visa på användning av rasifierade invektiv och därtill blottlägga våldsdåd, bland annat riktade mot gårdfarihandlare och mot judarna på Trätorget i Åbo.

19.7.2017

I dag: Mygg, sex och språk

Namnet försvenskades tvivelsutan innan ordet sex blivit sexigt.

14.6.2017

I dag: Förpassade

Det är många av oss som kommer att korsa gränser denna sommar: är ditt pass i skick inför stundande resor?

10.5.2017

I dag: Också en sida av medaljen

När republiken nu minns 1917 kan också detta uppmärksammas; den hungersnöd som många familjer stod inför ska ges plats i berättelsen om jubileumsåret

6.4.2017

I dag: Med böcker på Highway 99

När chauffören styr genom San Joaquin-dalen där familjen Joad förgäves sökte utkomst dras jag in i läsning.

2.3.2017

I dag: Ett annat 60-tal

De kvinnor som i dag skulle kallas nyanlända var med om att forma en del av det som vi kanske allra mest förknippar med grannlandet.

26.1.2017

I dag: I ett rum bakom saloonen

Socialhistoriska studier erbjuder statistik om de människor som valde eller tvingades att flytta, till en början främst unga män från landsbygden och senare även kvinnor.

21.12.2016

I dag: Land vi ha ändå?

Även den framväxande välfärdsstaten, inklusive 1960-talets omfattande vårdreformer, bidrog tvivelsutan till att också de enspråkigt svenska gjorde landet till sitt.

8.11.2016

I dag: Herrarna i hagen

Stärks återigen homosociala mönster och könskodade uppfattningar om politik?

5.10.2016

I dag: Sprit och sex i det femte landskapet?

Att just kvinnorna drog i väg väckte också ont blod: Hur kunde de lämna ett krigsdrabbat land?

31.8.2016

I dag: Husrum och anständighet

I en del av stugorna förefaller man ha varit beredd att bereda plats för personer som vi i dag skulle ha sett som papperslösa migranter.

26.7.2016

I dag: Zavidovo och andra kulturminnen

Jaktlagets fyndiga namnval blottlägger knappast vördnad inför en jaktintresserad president utan kan ses som en ironisk kommentar till det politiska skeendet.

22.6.2016

I dag: Tystnader och stoltheter

Historia har politisk betydelse i samtiden. Det är viktigt att vi låter historien cirkulera och förändra framtiden.

18.5.2016

I dag: Vattkoppor – men inget äpple

Mina föräldrars barndom formades av det ekonomiska läget. Att de berättade om den här tiden kanske visar att de inte hade upplevt fattigdom i dess mest skamfyllda form.

13.4.2016

I dag: Rösters tyngd

I dag, då politisk aktivitet åter debatteras, är det viktigt att komma ihåg att arbetet för rösträtt i hög grad fördes över nationsgränser.

9.3.2016

I dag: Rädslor i rörelse

Kvinnor löpte den största risken att falla offer för näcken, men på det täcka könet projicerades också rädslor av annat slag.

3.2.2016

I dag: De försvarslösa – ett stycke vardagshistoria

Under ofärdsår tilltog rädslan för de rörliga.