Ann-Cathrine Jungar

Ann-Cathrine Jungar

Jakobstadsbördig forskare i högerpopulism vid Södertörns högskola i Stockholm

Senast publicerade artiklar

9.6.2019

Runt hörnet: Är Matteo Salvini Italiens svar på Viktor Orbán?

"Strategin är långsiktig. Matteo Salvini är ett illustrativt exempel på hur en ny politiskt välskolad generation av europeiska populister framgångsrikt etablerar sig i våra politiska system med syftet att förändra Europa."

Premium

5.5.2019

Runt hörnet: Centerpartier – politikens kameleonter

Är Centerns plats bland de politiska dinosaurierna, som en del västeuropeiska socialdemokratiska partier, eller kan partiets ideologiska ursprung i småskalig jordbunden politik omformuleras för klimathotets tid?

Premium

31.3.2019

Runt hörnet: Vi borde överväga röstplikt – och en egen version av "eftervals-barbeque"

"En röstplikt skulle kunna vara ett redskap för att markera vikten av de demokratiska fri- och rättigheterna."

Premium

24.2.2019

Runt hörnet: En högerpopulistisk invasion av EU-parlamentet?

"De högerradikala partiernas framgångar har utmanat etablerade samarbetsmönster i de nationella parlamenten. Efter valet står EU-parlamentet i samma situation. Ska de högerradikala partierna isoleras, eller inkluderas?"

Premium

20.1.2019

Runt hörnet: Nya tider, nya regeringar

"Beskrivningen av att den svenska regeringsbildningen handlade mindre om politisk närhet och mer om att isolera ett politiskt parti är missvisande."

Premium

16.12.2018

Runt hörnet: Good bye 1968?

Motrevolutionen syftar till att bryta 68-generationens dominans. Målsättningen är att etablera en konservativ högerradikal hegemoni.

11.11.2018

Runt hörnet: Politiska uppstickare

De lokala partiernas framväxt avspeglar förutom en misstro mot tondöva och maktfullkomliga lokala partier, en trötthet på vad en del uppfattar som onödigt ideologiskt käbbel i stället för konkret lokal problemlösningsförmåga.

7.10.2018

Runt hörnet: I väntan på vadå?

"På kort sikt är blockpolitiken död. Men, mycket kan hända. Radikala högerpartier ingår i regeringar med center- och högerpartier i Norden och Europa. Om Alliansens isolering av SD bryts är blockpolitiken tillbaka."

2.9.2018

Runt hörnet: Utmanarna från höger

"De två högerradikala partierna hotar inte SD:s väljarmässiga stöd. Opinionsmätningarna pekar på att SD kommer att utöka sin närvaro i riksdagen efter valet i september trots konkurrensen."

29.7.2018

Runt hörnet: Gränslös nationalism

"Tidigare har de högerradikala partiernas ledamöter haft stor frånvaro och varit passiva. Med större parlamentarisk styrka erhåller de fler tunga poster. Och det kommer naturligtvis att påverka EU-politikens utformning."

21.6.2018

Runt hörnet: Nationalismens kön

Familjen är ryggraden i den nationalistiska ideologin. Den heterosexuella kärnfamiljens uppgift är omhändertagande, reproduktion och kulturell – nationalistisk – uppfostran och utbildning av barn.

20.5.2018

Runt hörnet: Sverigedemokraterna: Partiet med medvind i moteld

"Varken isolering eller anpassning har varit framgångsrika strategier för att stoppa väljarflödet till SD. Inte heller har det hindrat SD från att påverka politiken, om än indirekt. "

15.4.2018

Runt hörnet: Det demokratiska bakslagets logik

"Något yrvaket bevittnar omvärlden det som man för mindre än två årtionden sedan inte kunde förutse: Demokratiskt valda ledare försvagar de för liberaldemokratin centrala institutionerna."

11.3.2018

Söndagsanalys: Italien: Ett populistiskt Mecka

Regeringsbildningen kommer att dra ut på tiden. Men, med största sannolikhet kommer en konstellation antietablissemangspartier kontrollera regeringen. De har burits fram till regeringsmakten av missnöjda väljare som vill förändring. Ödesfrågan är om dessa förväntningar kan infrias.

4.2.2018

Runt hörnet: Demokratins självförsvar

"Den samtida utmaningen är att rätt balansera politiska minoriteters – även antidemokratiska – rätt att utöva sina demokratiska rättigheter mot att andras demokratiska rättigheter inte kränks."

26.11.2017

SÖNDAGSANALYS: Politikerns bästa, eller enda, vän?

"Inget annat djur har det myntats så många politiska metaforer om. Såväl hundens lojalitet och tjänstvillighet, som otämjbarhet har varit gångbara attribut. Politiker har kommit på fall för hur de behandlat sin fyrbenta familjemedlem."

22.10.2017

Runt hörnet: En ny politisk kartbild

"En koalitionsregering kommer att bildas i Österrike, och det sedan generationer tillbaka regeringsbärande konservativa partiet ÖVP skulle stöta på patrull om det ifrågasatte och åsidosatte de grundläggande demokratiska spelreglerna. Däremot kommer politiken i EU att påverkas."

17.9.2017

Runt hörnet: Regeringsansvar populisternas boaorm

"De två nordiska fallen pekar på att regeringsansvarets konsekvenser inte är annorlunda för populistiska partier än för andra politiska partier. En effektiv och sammanhållen partiorganisation som kan hantera interna konflikter är en förutsättning för ett framgångsrikt regeringsparti."

13.8.2017

Runt hörnet: Kärlekssommarens oönskade barn?

"Och nog är det så: 68-generationens politiska värderingar i form av miljö, jämställdhet och minoritetsrättigheter har i samtiden en bred förankring i västra Europa, och har även gjort avtryck i det politiska beslutsfattandet, kanske till och med blivit 'mainstrea'. Men, vi kan nu se att den postmateriella revolutionen också har gett upphov till en kontrarevolution från högern, och sedan slutet av 1990-talet gynnat extrema högerkrafter."

21.5.2017

Runt hörnet: Det glömda folket

"Den finländska populismen har sedan begynnelsen tagit intryck utifrån och använt sig av lånta fjädrar. Metaforen 'det glömda folket' är ett illustrativt exempel på att den finländska populismen påverkats utifrån. Termen lånades in från den amerikanska politiska debatten av Veikko Vennamo och hans fru Sinikka."