Ann-Cathrine Jungar

Ann-Cathrine Jungar

Jakobstadsbördig forskare i högerpopulism vid Södertörns högskola i Stockholm

Senast publicerade artiklar

4.9.2021

Analys: Högerradikala kvinnliga partiledarskap

"Det vore onekligen svårt att föreställa sig en manlig högerradikal partiledare framhålla känslighet som en egenskap som gör honom lämplig för uppdraget"

8.5.2021

Runt hörnet: En konservativ badtunna?

"Då de väljarmässiga kostnaderna är mycket osäkra av att närma sig SD, som man tidigare sagt att man aldrig skulle samarbeta med, krävs onekligen diplomati och fingertoppskänsla."

Premium

28.2.2021

Runt hörnet: Aborträtten

"EU stöder medlemsländer som inte skött sin ekonomi, banker som krisar, så varför inte kvinnor som inte själva har råd att bekosta en resa för att göra abort?"

Premium

10.1.2021

Runt hörnet: ”Att leva som man lär”

"Politiker kan inte förvänta sig att nå fram med sitt budskap och erhålla medborgarnas förtroende om man inte följer de regler man formulerat."

8.11.2020

Runt hörnet: Kvinnorna och Donald Trump

"Under valkampanjens sista veckor vände sig Donald Trump upprepade gånger till kvinnorna i förorten. ”Förortskvinnor, kan ni vara så snälla och gilla mig? Snälla, snälla. Jag har räddat era förbannade bostadsområden, okej?”"

Premium

30.8.2020

Runt hörnet: Svenskhatet har fått en ny innebörd

"Svenskhat – i vilken betydelse det än används, det måste man konstatera – uttrycker stereotypa, fördomsfulla och generaliserande påståenden om etniska grupper och stater."

Premium

31.5.2020

Runt hörnet: Populismens virus

"Coronakrisen har inte gett utrymme för populistisk mobilisering i det korta perspektivet och kommer inte heller att ta kål på populismens virus. Politiken efter corona blir i stället avgörande."

Premium

15.3.2020

Runt hörnet: Taxi till Budapest

"Den ungerska taxichauffören speglade den bristande entusiasmen och ilskan i det offentliga Ungern över att en judisk författare, bosatt i Berlin och som skrev om förintelsen hade belönats med ett av de mest prestigefyllda litterära prisen."

Premium

2.2.2020

Runt hörnet: Populism och ansvar

"Förutom Norge hade Finland, Österrike och Italien regeringar med högerradikala nationalkonservativa partier. Nu är de alla i oppositionsställning."

Premium

22.12.2019

Runt hörnet: Underbara kvinnor vid makten

"Kvinnor innehar sina ämbeten något längre därför att de har varit mera kompetenta och erfarna än män för att nå statsministerposten. Däremot tvingas de avgå snabbare än män vid motgångar och kriser."

Premium

10.11.2019

Runt hörnet: Slut på politisk isolering när ett parti blir maktfaktor

"Politiska partier gör avvägningar mellan ideologi och strategi. Politiska principer ställs mot maktinnehav."

Premium

29.9.2019

Runt hörnet: De unga nationalisterna

"De högerradikala partierna har medvetet byggt upp ungdomsorganisationer med tanke på att fånga unga nationalkonservativa som väljare och partiaktivister. Medan många andra politiska partier har problem med att rekrytera unga medlemmar växer de högerradikala partiernas ungdomsorganisationer. "

Premium

18.8.2019

Runt hörnet: Politik med klös

Katter har också gett uttryck för politiskt missnöje. I den lilla staden Talkeetna med 900 invånare i Alaska utsågs katten Stubbs till hedersborgmästare, och av kommentarerna att döma var han mycket uppskattad.

Premium

15.7.2019

Runt hörnet: Nostalgins tid

"De tidigare progressiva och framstegsinriktade politiska ideologierna – liberalismen och socialdemokratin – utmanas av politiska berättelser om att det var bättre förr. Att framtiden finns i backspegeln."

Premium

9.6.2019

Runt hörnet: Är Matteo Salvini Italiens svar på Viktor Orbán?

"Strategin är långsiktig. Matteo Salvini är ett illustrativt exempel på hur en ny politiskt välskolad generation av europeiska populister framgångsrikt etablerar sig i våra politiska system med syftet att förändra Europa."

Premium

5.5.2019

Runt hörnet: Centerpartier – politikens kameleonter

Är Centerns plats bland de politiska dinosaurierna, som en del västeuropeiska socialdemokratiska partier, eller kan partiets ideologiska ursprung i småskalig jordbunden politik omformuleras för klimathotets tid?

Premium

31.3.2019

Runt hörnet: Vi borde överväga röstplikt – och en egen version av "eftervals-barbeque"

"En röstplikt skulle kunna vara ett redskap för att markera vikten av de demokratiska fri- och rättigheterna."

Premium

24.2.2019

Runt hörnet: En högerpopulistisk invasion av EU-parlamentet?

"De högerradikala partiernas framgångar har utmanat etablerade samarbetsmönster i de nationella parlamenten. Efter valet står EU-parlamentet i samma situation. Ska de högerradikala partierna isoleras, eller inkluderas?"

Premium

20.1.2019

Runt hörnet: Nya tider, nya regeringar

"Beskrivningen av att den svenska regeringsbildningen handlade mindre om politisk närhet och mer om att isolera ett politiskt parti är missvisande."

Premium

16.12.2018

Runt hörnet: Good bye 1968?

Motrevolutionen syftar till att bryta 68-generationens dominans. Målsättningen är att etablera en konservativ högerradikal hegemoni.

11.11.2018

Runt hörnet: Politiska uppstickare

De lokala partiernas framväxt avspeglar förutom en misstro mot tondöva och maktfullkomliga lokala partier, en trötthet på vad en del uppfattar som onödigt ideologiskt käbbel i stället för konkret lokal problemlösningsförmåga.

7.10.2018

Runt hörnet: I väntan på vadå?

"På kort sikt är blockpolitiken död. Men, mycket kan hända. Radikala högerpartier ingår i regeringar med center- och högerpartier i Norden och Europa. Om Alliansens isolering av SD bryts är blockpolitiken tillbaka."

2.9.2018

Runt hörnet: Utmanarna från höger

"De två högerradikala partierna hotar inte SD:s väljarmässiga stöd. Opinionsmätningarna pekar på att SD kommer att utöka sin närvaro i riksdagen efter valet i september trots konkurrensen."

29.7.2018

Runt hörnet: Gränslös nationalism

"Tidigare har de högerradikala partiernas ledamöter haft stor frånvaro och varit passiva. Med större parlamentarisk styrka erhåller de fler tunga poster. Och det kommer naturligtvis att påverka EU-politikens utformning."

21.6.2018

Runt hörnet: Nationalismens kön

Familjen är ryggraden i den nationalistiska ideologin. Den heterosexuella kärnfamiljens uppgift är omhändertagande, reproduktion och kulturell – nationalistisk – uppfostran och utbildning av barn.

20.5.2018

Runt hörnet: Sverigedemokraterna: Partiet med medvind i moteld

"Varken isolering eller anpassning har varit framgångsrika strategier för att stoppa väljarflödet till SD. Inte heller har det hindrat SD från att påverka politiken, om än indirekt. "

15.4.2018

Runt hörnet: Det demokratiska bakslagets logik

"Något yrvaket bevittnar omvärlden det som man för mindre än två årtionden sedan inte kunde förutse: Demokratiskt valda ledare försvagar de för liberaldemokratin centrala institutionerna."

11.3.2018

Söndagsanalys: Italien: Ett populistiskt Mecka

Regeringsbildningen kommer att dra ut på tiden. Men, med största sannolikhet kommer en konstellation antietablissemangspartier kontrollera regeringen. De har burits fram till regeringsmakten av missnöjda väljare som vill förändring. Ödesfrågan är om dessa förväntningar kan infrias.

4.2.2018

Runt hörnet: Demokratins självförsvar

"Den samtida utmaningen är att rätt balansera politiska minoriteters – även antidemokratiska – rätt att utöva sina demokratiska rättigheter mot att andras demokratiska rättigheter inte kränks."

26.11.2017

SÖNDAGSANALYS: Politikerns bästa, eller enda, vän?

"Inget annat djur har det myntats så många politiska metaforer om. Såväl hundens lojalitet och tjänstvillighet, som otämjbarhet har varit gångbara attribut. Politiker har kommit på fall för hur de behandlat sin fyrbenta familjemedlem."

22.10.2017

Runt hörnet: En ny politisk kartbild

"En koalitionsregering kommer att bildas i Österrike, och det sedan generationer tillbaka regeringsbärande konservativa partiet ÖVP skulle stöta på patrull om det ifrågasatte och åsidosatte de grundläggande demokratiska spelreglerna. Däremot kommer politiken i EU att påverkas."

17.9.2017

Runt hörnet: Regeringsansvar populisternas boaorm

"De två nordiska fallen pekar på att regeringsansvarets konsekvenser inte är annorlunda för populistiska partier än för andra politiska partier. En effektiv och sammanhållen partiorganisation som kan hantera interna konflikter är en förutsättning för ett framgångsrikt regeringsparti."

13.8.2017

Runt hörnet: Kärlekssommarens oönskade barn?

"Och nog är det så: 68-generationens politiska värderingar i form av miljö, jämställdhet och minoritetsrättigheter har i samtiden en bred förankring i västra Europa, och har även gjort avtryck i det politiska beslutsfattandet, kanske till och med blivit 'mainstrea'. Men, vi kan nu se att den postmateriella revolutionen också har gett upphov till en kontrarevolution från högern, och sedan slutet av 1990-talet gynnat extrema högerkrafter."

21.5.2017

Runt hörnet: Det glömda folket

"Den finländska populismen har sedan begynnelsen tagit intryck utifrån och använt sig av lånta fjädrar. Metaforen 'det glömda folket' är ett illustrativt exempel på att den finländska populismen påverkats utifrån. Termen lånades in från den amerikanska politiska debatten av Veikko Vennamo och hans fru Sinikka."