Andreas von Weissenberg

Andreas von Weissenberg

representerar Finlands Röda Kors i Asien och är bosatt i Kuala Lumpur i Malaysia.

Senast publicerade artiklar

20.1.2020

I dag: Det kommer att hända igen

Urbana jordbävningskatastrofer är extra komplicerade. Befolkningstätheten är hög, bristen på utrymme stor, inte minst på grund av rasmassorna. Folk som förlorat sina hem slår sig ner där de kan.

Premium

11.11.2019

I dag: På besök från världens lyckligaste land

Bhutan går sin egen väg och låter sig inte påverkas av omvärldens oljud

Premium