Alf Rehn

Alf Rehn

professor

Senast publicerade artiklar

10.11.2018

I dag: 2.0, 3.0, 4.0…

Vi kommunicerar vår modernitet genom det minst moderna som finns, dyrkandet av ikoner.

6.10.2018

I dag: När är tiden mogen?

Det är en farlig förvillelse det där om att det skulle finnas en "rätt" tid, en som serveras oss som på ett silverfat och som dessutom är lätt att känna igen.

1.9.2018

I dag: Plagiering och det senmoderna

Inom fält där det kan uppstå oklarhet om vad som är ens eget bidrag och när man står på jättars skuldror, är plagiat aldrig okay.

28.7.2018

I dag: Lovsång till en kritiker

Problemet, som jag ser det, är att vi blandar ihop kritik och kritik. Vilket är lätt hänt, särskilt eftersom vi använder samma ord för båda.

19.5.2018

I dag: Om fomo och foomo

Vem vill egentligen tillbaka till en tid där det mesta var skit, och man därför inte hade så mycket att missa?

14.4.2018

I dag: Värdefullt udda

Alltför ofta dömer vi dem som är neurologiskt annorlunda, dem som inte passar in.

10.3.2018

I dag: Våra böcker, våra jag

Det är rätt intressant att observera hur vår postfaktuella tid behandlar böcker och skandalerna kring dem.

3.2.2018

I dag: Ung och dum? Bra!

Vi borde inte säga åt ungdomen att de skall tänka utanför boxen utan snarare uppmana dem att göra sina egna misstag, utforska sin egen inkompetens.

30.12.2017

I dag: Ett år av "nej"?

Det finns en bitter ironi i att årets slut är en explosion av glitter och glupskhet.

24.11.2017

I dag: När ditt barn inte ens har en startup

Nog finns det väldigt många misslyckanden, eller på sin höjd partiella framgångar, i den svåra konsten att uppfostra barn.

20.10.2017

I dag: Jante i vårt hjärta

Vi gillar Jantelagen som koncept, eftersom den så väl beskriver en upplevelse så gott som alla har haft.

16.9.2017

I dag: Fabrikör Höglund och nättrollen

Att tysta ner eller annars blockera exempelvis nättroll är dömt att misslyckas, eftersom det snarast befäster tron på asocialt beteende som en frihetshandling.

11.8.2017

I dag: Makt och lama ankor

Även om det kan tyckas att makten blivit allt mer koncentrerad kan herrar rivas ner från de högsta av hästar.

7.7.2017

I dag: Medborgarlönen kommer, är du redo?

Ser man till hur snabbt idén om basinkomst gått från att vara en utopi till en allmänt accepterad, nästintill förväntad utveckling, blir man lite vimmelkantig.

2.6.2017

I dag: Styrelsens styrsel

Om styrelser inte funkar bör de bytas ut, och blir de för försiktiga behöver de mångfald och nya perspektiv.

29.4.2017

I dag: Konsten att bli kränkt

Tro mig, det kommer en tid när att inte "gilla" på Facebook ses som en fientlig handling, och avsaknaden av Instagram-följare ses som bevis på en konspiration av tystnad.

25.3.2017

I dag: Är det dags att välja hopplösheten?

Kanske borde vi släppa de banala formerna av hopp som vi ständigt återgår till, som ett barn som återvänder till samma tröstetrasa

18.2.2017

I dag: Glöm inte bort den levande staden!

Trots vår nidbild av staden som en plats utan värme eller mänsklighet är det just staden som kan omfamna mångfalden.

14.1.2017

I dag: Sila mygg och svälja kameler

Det har funnits ett antagande att saker som sociala medier skulle bygga en ny, mera transparent politisk kultur.

10.12.2016

I dag: Om det som var bättre förr

Så var det bättre förr? Nej, inte om vi ser till det stora hela.

4.11.2016

I dag: Den ädla konsten att läsa fel saker

Jag läser feministisk teori bredvid stockkonservativa bloggar, modern poesi blandat med science fiction.

30.9.2016

I dag: Den okreativa galenskapen

Vi har lärt oss, av en kultur som skapat en fetisch av kreativiteten, att den och galenskap är relaterade, till och med nära släkt. Sanningen är dock mera komplex.

26.8.2016

I dag: Rimligt och rimligt …

Bara vi fick bestämma, vi som förstår oss på vad som är rimligt, då skulle det bli så mycket bättre …

22.7.2016

I dag: Det lilla lärandets lov

Mentorskap i all ära, men detta har en tendens att bli trevligt tyckande snarare än fokuserat filande.

16.6.2016

I dag: Sex timmar, åtta timmar, tio timmar, tolv

Tron på att det moderna, kreativa arbetet kan reduceras till ett par timmars konceptuellt nirvana är ett misstag, skriver Alf Rehn i dagens kolumn.

13.5.2016

I dag: Om mod och synlighet

De sant modiga är inte de som dolda av en pseudonym eller stödda av en plattform kan ropa högst. De modiga är de som trots risker eller utan stöd ändå står upp för sig själva och sina åsikter.

8.4.2016

I dag: 94 procent duglig konsument

Jag är beredd att slå vad om att det just nu finns ett antal personer som planerar att skapa en plattform för konsumentvärdering.

4.3.2016

I dag: Vår nästa förlorade generation

Med den massiva mängd av deprimerande ekonomiska nyheter som dominerat den finländska diskussionen under de senaste åren är det lätt att glömma bort de få ljusglimtar som trots allt funnits, skriver Alf Rehn i sin I dag-kolumn.