Välkommen till annonsinlämningen

Det är enkelt att lämna in en annons på webben. Det gäller bara att följa anvisningarna.

När du lämnar in din annons ombeds du

  • välja annonsklass
  • bestämma tidpunkt för publicering
  • skriva din annonstext
Välj en av länkarna nedan:

Annonsinlämningens tidtabell

Annonser bör lämnas in senast kl. 12.00 två vardagar före publicering. För weekendtidningarna bör annonser lämnas in senast på torsdagsförmiddagen.

Kontakta Hbl:s annonsavdelning på telefon 09 1253558 eller skicka epost till annons@hbl.fi om du har några frågor.