Ledare: Svenska block i rörelse

Någonting håller på att hända inom svensk politik. De tidigare statiska blocken rör på sig och luckras upp inifrån. 23.1.2017 - 21.01

Ledare: Brexit väcker hopp på Åland

Ålands lagting gav ifrån sig en del av sin makt när Åland tillsammans med Finland blev EU-medlem år 1995, men Åland har ingen egen parlamentsplats. 23.1.2017 - 16.00

Ledare: Politiken går in i… dealarnas tidsålder

Affärs- och finansfolk är välkomna i politiken. Däremot är det inte bra om de kapar demokratins samtalston och mål. 22.1.2017 - 21.04

Ledarkrönika: Jo, vi kan – och vi måste!

Vi måste ta reda på, gå till grunden. Själv veta hur saker och ting hänger ihop. 23.1.2017 - 07.03

Ledare: Obehaglig ovisshet i hela världen

Om Donald Trump vill göra USA bra, stort och framgångsrikt (great) så sker det inte genom att vända sig inåt och därmed ryggen mot alla andra. 21.1.2017 - 10.13

Insändare: Gör landets regering som Broo?

Man kan ju trots allt såsom Broo sätta huvudet i busken, glömma diskrimineringen och framstå som ”välbeställd och glad pensionär”. 23.1.2017 - 05.50

Insändare: Rättsstaten Finland har försvunnit

I Österbotten har vi det rätt bra språkligt sett ännu, men ultrahögern vill ta det ifrån oss. 23.1.2017 - 05.58

Ledarkrönika: Du gamla, du fria, du rädda

Sverige – välfärdslandet, föregångaren, de vackra landskapen. 22.1.2017 - 08.00

Facklitteratur: En politisk revolution att lära sig av

Bernie Sanders: Our Revolution – A Future to Believe In
London: Profile Books 22.1.2017 - 14.06

Mitt i vyn: Vem isolerar sig?

"Det är alltså inte finlandssvenskarna som isolerar sig. Det är landets språkförhållanden som gör en fungerande tvåspråkighet omöjlig. I ett fifty–fifty-läge är chanserna stora att tvåspråkiga individer möjliggör en praktisk tvåspråkighet. Annars inte." 22.1.2017 - 08.32

I dag: Politikern och yrket

Det var av en slump eller tillfällighet att politiken blev en central syssla. 22.1.2017 - 06.02

Insändare: Ejderbeståndet har legat nere flera gånger

Ejdern försvinner inte! Ejdern är en stark, motståndskraftig och välanpassad sjöfågel i vår skärgård. 22.1.2017 - 05.58

Insändare: Nej till Ceta-avtalet

Man kan fortfarande be parlamentarikerna lova att de röstar nej till Ceta. 22.1.2017 - 05.50

Ledare: Tiden efter Timo Soini

De sannfinländska kontinentalplattorna är i rörelse. Hur och när den slutliga förskjutningen sker är oklart, men att den är på väg är uppenbart. 20.1.2017 - 21.00

I dag: Ord som behövs

Nya ord kommer inte till av en slump, utan för att vi behöver dem. 20.1.2017 - 15.55

Insändare: Ska vi bli ännu rikare?

När andra länder stänger gränserna kunde Finland vara ensam om att luckra upp dem. 21.1.2017 - 05.45

Insändare: Deportationer är meningslösa

Kommer Migrationsverket ta hänsyn till fakta i denna tid av
? 21.1.2017 - 05.52

Insändare: Kvalitetskontrollen av vårdproducenterna borde förbättras

I stället för att frenetiskt kämpa emot vårdvalet tycker jag att oppositionen borde arbeta för att den framtida modellen blir så rättvis och bra som möjligt. 21.1.2017 - 05.58

Insändare: Äventyra inte rätten till vård på svenska

En social- och hälsovårdsreform som inte fyller kraven på allas lika rätt till vård oavsett modersmål borde läggas på is. 21.1.2017 - 05.55

Ledare: Elever snuvats på miljoner

I internationella jämförelser ter sig Finland så gott som korruptionsfritt. Ändå avslöjas korruptionsfall ofta. 19.1.2017 - 21.00

Ledare: Prickskytte mot Berners sci-fi

Den politiska förståelsen för Anne Berners science fiction på våra vägar saknas. 19.1.2017 - 15.57

Insändare: Bygg ett svenskt land

Vill ingen äta glass med mig, så äter jag hela paketet själv! 20.1.2017 - 05.50

Insändare: Ett råd vid statsrådet skulle knappast vara oberoende

Man kan också överväga att ge de högsta domstolarna ökade befogenheter att pröva lagars grundlagsenlighet. 20.1.2017 - 05.58

Insändare: Märkligt, Migri!

Nog är det märkligt att länder som Iran och Irak i dag måste påminna Finland om mänskliga rättigheter! 20.1.2017 - 05.35

Insändare: Äldre värda en bra och trygg ålderdom

Endast ett gott hjärta räcker inte som mätare för yrkeskunskap. 20.1.2017 - 05.55

Insändare: Begrav inte centrumtunneln!

När trafikkaoset blir tillräckligt stort kanske invånarna i Tölö, Gräsviken, Busholmen, Drumsö och längre västerut reagerar. 20.1.2017 - 05.45

Insändare: Börja lobba!

EMA till Helsingfors! 20.1.2017 - 05.40

Ledare: Hem på fallskärmsavtal

Vi måste stöda ett bättre nationsbygge kring de länder dit vi vill avvisa människor som nekats skydd och trygghet hos oss. 18.1.2017 - 21.00

Ledare: Skilsmässa före nytt avtal

EU är tydligt: först brexit, sedan avtalsförhandlingar. Missnöjet i Skottland kan leda till en ny självständighetsomröstning. 18.1.2017 - 16.15

I dag: Svart fredag

Donald, du har sannerligen gett en ny betydelse åt begreppet
. 19.1.2017 - 06.02

Insändare: Båtskatten är ingen miljöskatt

Skatten biter sig i svansen och blir kontraproduktiv. 19.1.2017 - 05.55

Insändare: Båtskatten är totalt ogenomtänkt

För mig är det fullständigt ologiskt varför man vill bygga upp en ny byråkratisk skatt, som man sedan ska ha bland annat Sjöbevakningen att övervaka. 19.1.2017 - 05.58

Insändare: Ojust beskatta nyttigheter

Vore det inte på tiden att inse att staten borde sluta blanda sig i vad medborgarna äger och i stället koncentrera sig på att beskatta inkomster och förbrukning. 19.1.2017 - 05.50

Anna Svartström

Utrikeskrönika: Grattis Sverige, nästan dubbelt upp

22.1.2017 - 08.00

I dag: Politikern och yrket

Det var av en slump eller tillfällighet att politiken blev en central syssla.

22.1.2017 - 06.02

I dag: Pigga pensionärer

Pensionssparandet och pensionsåldern måste höjas, efterfrågan och kostnaderna för vård måste sänkas

20.1.2017 - 06.02

I dag: Svart fredag

Donald, du har sannerligen gett en ny betydelse åt begreppet
.

19.1.2017 - 06.02

I dag: Så att vi hålls tillsammans

I den regeringsinterna kampen om social- och hälsovården mellan Centern, Samlingspartiet och Sannfinländarna hade ingen tid för jollar som inte var i regeringsklassen.

18.1.2017 - 06.02

I dag: Kvinnohat är inget brott

Kön, och därmed kvinnohat, är ingen explicit grund för hatbrott i Norden i dag. 17.1.2017 - 06.03

I dag: Det regnar hundar!

Jag vet inte om det är korrekt att säga att vi konsumerar hundar som aldrig förr, men helt konkret är det väl det vi gör. 16.1.2017 - 06.03