Susanna Ginman

Ledare: Rättsstat eller inte?

Under den senaste månaden har Finlands asylpolitik fått hård kritik från sakkunnigt håll. Kritiken måste tas på allvar. Det handlar om huruvida Finland är en rättsstat eller inte.
23.3.2018 - 21.00

Fredrik Sonck

Krönika: Vill du bli poet, Petteri Orpo?

Frustrerade finansministrar kan med poesins hjälp ge utlopp för sina känslor. Fredrik Sonck tror att Petteri Orpo kanske har en dikt om vårdreformen på hjärtat.
23.3.2018 - 15.50

Ann-Catrin Östman

I dag: Vit socialist

Det skapades ett straffkompani för tredskande finnar, ett läger som förefaller att ha osynliggjorts i de texter om jägarna som nu cirkulerat.
24.3.2018 - 06.05

Insändare: Hur stort är problemet med sexuella trakasserier?

Sextrakasserier är inte kriminaliserade, men utövaren kan i dag hängas ut i medierna vilket kan vara ett värre straff än böter.
24.3.2018 - 05.55

Insändare: Arbetet för jämställdhet är ingen tävling

Att poängtera att mäns problem också bör lyftas upp eller att problemen är större någon annanstans i världen är inte försvarligt.
24.3.2018 - 05.50

Insändare: Barn har rätt till trygg barndom

Det är för sent att återkalla alkohollagen, tyvärr.
24.3.2018 - 05.45

Insändare: Idman generaliserar

Idman tycker nog att jag blandar äpplen och päron när jag nämner Jouko Turkka och Konstantin Stanislavskij i samma mening.
24.3.2018 - 06.40

John-Erik Jansén

Ledare: Aktiveringsmodellen ska preciseras

Den omdiskuterade aktiveringsmodellen i arbetslöshetsskyddet har varit i kraft sedan årsskiftet.
22.3.2018 - 16.00

Peter Al Fakir

Fredag med Fakir: Alla vill vara den vuxna i svensk politik

Twittertroll, smutskastning och en rusning mot en moralisk nollpunkt. Så upplever många den svenska valrörelsen där ingetdera blocket inom politiken verkar vilja ge vika en tum.
23.3.2018 - 08.08

Nils Torvalds

I dag: Europeiska utmaningar, del 2

När det knakar i europeisk ekonomi drabbar det Finlands export.
23.3.2018 - 06.05

Insändare: Det finns fem kärnområden för nordiskt samarbete i EU

Nu är det dags för en ny nordisk frammarsch. Vi skall sträva efter att återställa rättsstatsprincipen som en grundbult i EU:s verksamhet.
23.3.2018 - 05.55

Insändare: Okunnig generalisering av Anders Carlsson

Jag drar mig till minnes de unga molokna ynglingar, som med välbandagerade armar, för inte så länge sedan sökte in till skådespelarutbildningen i Helsingfors.
23.3.2018 - 05.50

I dag: Tiden är ute

Misogynin som metoo-rörelsen avslöjat är så obscen att många helst skulle vända bort blicken och låtsas om ingenting.
22.3.2018 - 06.05

Insändare: Privatpersoner måste kunna bära ekonomiskt ansvar för flyktingar

Redan i dag finns det grupper av församlingsmedlemmar som sponsrar enskilda flyktingar och papperslösa
22.3.2018 - 05.55

Insändare: SFP litar på myndigheterna

Efter att ha lyssnat på de sakkunniga kommer SFP att bilda sin åsikt om den nya strålskyddslagen.
22.3.2018 - 05.50

Strålning: Grundlös rädsla för mobilnät

Strålningen från ett mobilnät är typiskt 0,0004 W per kvadratmeter, motsvarar ett stearinljus på 100 meters avstånd.
22.3.2018 - 05.49

Tommy Westerlund

Ledare: Facebook tappar fejset

Samlade personuppgifter på Facebook hamnar i fel händer, men bolaget verkar närmast två sina händer.
21.3.2018 - 15.55

John-Erik Jansén

Ledare: Viktigt steg framåt, men mycket återstår

Måndagens överenskommelse som täcker en del av de öppna frågorna kring Storbritanniens utträde ur EU var ett av de viktigaste framstegen sedan brexitförhandlingarna inleddes.
20.3.2018 - 16.00

Erkki Tuomioja

I dag: Världsordningen under attack

EU bör ta ledningen i ett robust försvar av multilateralismen också i WTO.
21.3.2018 - 06.05

Insändare: Pensionärer är verkligen storkonsumenter av varor och tjänster

Räknar man bara med 65–75-åringar torde man få en ganska så stor grupp som verkligen kan kallas för storkonsumenter av varor.
21.3.2018 - 05.55

Insändare: Vattenkraft förmånligast

Finlands stora elproduktionsunderskott löses tyvärr inte med möllor och solpaneler.
21.3.2018 - 05.50

Bakgrund: Problem i svensk-estnisk säkerhetspolitik

Oavsett höstens valutgång i Sverige kommer inte mycket att förändras beträffande Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik – av den mycket enkla anledningen att landet varken har egna resurser eller starka förbundna att stödja sig på.
21.3.2018 - 05.30

Katarina von Numers-Ekman

I dag: #mentoo?

Naturligtvis behövs en #mentoo-kampanj. Men hur är det möjligt att jag inte tänkt i de banorna förut?
20.3.2018 - 06.05

insändare: Ungdomsveteraner kunde vara en ny attraktiv grupp av arbetsföra "pensionärer”

Min rekommendation är alltså att vi luckrar upp kopplingen mellan fysisk ålder och arbetsförhet och i stället övergår till individuella bedömningar av arbetsförhet.
20.3.2018 - 05.55

Insändare: Bestraffa inte studerande som jobbar

Paradoxalt nog har studiestödets inkomstgränser inte höjts trots att nuvarande regering har skurit hårt i stödet.
20.3.2018 - 05.50

Insändare: Har journalister ryggrad?

Varför ifrågasätts den som står upp för de svaga, men inte den som låter bli? När blev journalister så auktoritetsbundna och insmickrande?
20.3.2018 - 05.45

Insändare: Nu har Åland en chans

Precis som Finlands riksdag har Ålands lagting fört över lagstiftningsmakt till EU.
20.3.2018 - 05.40

Tim Johansson

Krönika: Glesbygden finns mitt ibland oss

Helsingforsregionen är inte bara stad. Den är också byar och framför allt skogar.
19.3.2018 - 21.00

Tommy Westerlund

Ledare: Putin den store

En klar majoritet av det ryska folket sade som väntat ja till ytterligare sex år med Putin. Men det var mer en folkomröstning än ett presidentval.
19.3.2018 - 15.55

Dan Kronqvist

Analys: När gräddfilen inte räcker till

Ända sedan 1950-talet har flygande bilar varit nästan verklighet, men alltid om ungefär tio år. Vi har förstås sett dem på film, så vi tycker på något sätt att de redan finns. Två prototyper på Genèvemässan nyligen visade att drömmen i högsta grad lever.
19.3.2018 - 07.00

Antonia Wulff

I dag: Diskad

Jag glömmer aldrig hur en favoritsläkting en gång för länge sedan konstaterade att hon nog hade ödslat onödigt mycket tid på att stryka sin mans kalsonger.
19.3.2018 - 06.05

Insändare: Godkänner SFP fördubblad strålning?

EU:s försiktighetsprincip tillämpas redan i osäkra fall, men forskning ger nu tusentals bevis för skador. Behöver SFP ännu fler?
19.3.2018 - 05.55

Insändare: Näringsämnena bör tas till vara

Vi skall kämpa för att handelsgödsel i framtiden behövs så litet som möjligt.
19.3.2018 - 05.50

Insändare: Ge de frivilliga en chans

För den offentliga sektorn gäller det att noga överväga vilka bestämmelser man inför så att inte frivilligorganisationernas administrativa börda blir för stor.
19.3.2018 - 05.45

Insändare: Jämlikhet?

Experimentet med skolsvenskan är inte jämlikhet för eleverna.
19.3.2018 - 05.40

Tommy Westerlund

Ledare: Bra initiativ som vidgar demokratin

Medborgarinitiativen har blivit ett demokratiskt instrument som aktiverar folk. Riksdagen ska inte skylla på initiativen om arbetsbördan blir för stor.
18.3.2018 - 20.00

Susanna Ginman

Ledare: Cirkelresonemang om svensk vård

I städer med en stor befolkning, och en stor andel svenskspråkiga, kan valfriheten i bästa fall ge bättre möjligheter att få vård på svenska. Annars syns ingen aktiv vilja att förbättra vården på minoritetsspråk.
17.3.2018 - 21.00

Torbjörn Kevin

Mitt i vyn: Alternativlöst – än en gång

"Följden är inte – som det påstås – en . Vårdreformen och landskapsreformen är på hög nivå."
18.3.2018 - 08.18

Laura Kolbe

I dag: 1968 kommer – är du beredd?

Studentradikalerna blev ungdomskändisar, objekt för kärlek eller hat.
18.3.2018 - 06.05

Insändare: Kan vi nå jämställdhet i löner?

Kan det faktiskt vara så att det finns massor av kvinnor som anser sig vara bevisligen diskriminerade, men inte vågar öppna munnen? Behövs det en ”löne-Metoo”?
18.3.2018 - 05.55