Insädare: Europa behöver en kompetensrevolution, och dess tid är nu

Genom att anpassa investeringarna i kompetens till ekonomins behov kan vi skapa en situation där alla är vinnare. Vi måste fylla kompetensluckorna och investera i kompetensutveckling för att garantera resiliens och rättvisa och en hållbar konkurrenskraft i EU.
3.7.2020 - 19.00

Insändare: Ingen orsak till hysteri med dagens låga koldioxidhalt

Att totalt förneka människans påverkan eller ignorera även alla dessa vetenskapliga fakta och dessa i dag ännu okända ”kosmiska” faktorer är ovetenskapligt och totalt oärligt i diskussionen om klimatförändringarna och de faktorerna som påverkar dem.
3.7.2020 - 10.47

Insändare: Temperaturen stiger först

Man har länge varit medveten om att koldioxidhalten följer temperaturen och inte tvärtom.
3.7.2020 - 10.45

Insändare: Sexuella minoriteters rättigheter ska uppmärksammas och förverkligas

Sexuella minoriteters rättigheter ska uppmärksammas och förverkligas alla dagar om året, det oberoende om vi i prideparader kan ta plats fysiskt eller inte.
2.7.2020 - 19.00

Insändare: Båtarna hör till stadsbilden

Färjetrafiken i Södra hamnen bidrar starkt till att hålla centrum och dess näringsliv levande, och bör under inga förhållanden rubbas.
2.7.2020 - 13.20

insändare: Spanien säkert land för HBTQ+-personer

Spanien blev det första landet att erkänna samkönade pars rättighet att adoptera.
2.7.2020 - 12.45

Insändare: Respektlöst ställningstagande om Israel med apelsiner och apartheid

Må vi få återkomma till fredsprocessen i Mellanöstern i de många svåra detaljfrågorna då läget förhoppningsvis blir klarare.
2.7.2020 - 12.30

Insändare: Den relativa fuktigheten är kärnan i problemet

Det är svårt att förstå varför Social- och hälsovårdsministeriet i sitt offentliga meddelande om coronaviruset inte med ett ord nämner betydelsen av att inomhusluften inte får vara extremt torr.
2.7.2020 - 11.05

Insändare: Det började i Syrien med demonstrationer

Försöken att störta Bashar al-Assads regim har snart pågått i tio år har inte fått till stånd andra resultat oerhörda människooffer, svår ödeläggelse av landet och miljoner flyktingar.
2.7.2020 - 10.40

Insändare: Varför så svårt att acceptera Bibelns vittnesbörd om den historiske Jesus?

Eftersom alla forskare ännu inte utdömt Bibeln som tillförlitlig källa kan det alltså vara möjligt att Jesus funnits och att han ingalunda var någon upprorsmakare, utan tvärtom en fridens man, som ville ge kejsaren det kejsaren tillhör.
1.7.2020 - 19.00

Ledare: Den riksdagsomröstningen visade vad som kan vara den nordiska kristdemokratens sista frestelse

1.7.2020 - 11.00 Premium

Tommy Westerlund

Ledare: Mutti kan fixa det – om alla bjuder till

Angela Merkel är rätt kvinna på rätt plats vid rätt tidpunkt då hon och Tyskland från juli tar över EU-ordförandeskapet. Merkel för nu sin sista kamp för Europa.
30.6.2020 - 11.30 Premium

Torsten Fagerholm

Ledare: Snälla Centern: lägg undan de färdigskrivna replikerna inför budgetförhandlingarna i augusti och våga vara modiga

Tiden har hunnit ikapp den finska energitorven, som likt Väinö Linnas torpare Jussi ängsligt blickar över axeln. Det bruna guldets saga lider mot sitt slut.
29.6.2020 - 11.30 Premium

Susanna Landor

Ledare: Vardagsrasism serveras som glass och sirap

Det kan te sig som en struntfråga när en glasspinne byter namn, men också den är en del av samhällsdiskursen som behöver omprövas.
28.6.2020 - 16.00 Premium

Torsten Fagerholm

Ledare: Återigen skådar vi två bluffmakare som vinner makt med religiösa förtecken

Glöm diplomatin, vi har ju stöd av en militär övermakt och uppbackning av Donald Trump! Extremisternas dröm om ett Storisrael ligger inom räckhåll – men priset vore högt.
27.6.2020 - 11.00 Premium

Tommy Westerlund

Ledare: Riksdagens anseende har fläckats

Riksdagen tummade på maktfördelningen då man lät Juha Mäenpää undkomma en rättslig granskning.
26.6.2020 - 11.22 Premium

Tommy Westerlund

Ledare: Läkarhelikoptrarna i hetluften igen

Staten vill ta över hela verksamheten kring läkarhelikoptrarna. Tröghet och öppna frågor skapar osäkerhet.
25.6.2020 - 12.00 Premium

Torsten Fagerholm

Ledare: Statyraseriet är blint för sitt eget förtryck och leder till kollektiv minnesförlust

Hur ska vi hantera ett avlägset förflutet som tyckte annorlunda än vi gör 2020?
24.6.2020 - 10.30 Premium

Susanna Landor

Ledare: Samma på svenska, Yle, allt annat är lagstridigt!

Utkastet till ny rundradiolag tände sommarens stora mediebrasa. Om Svenska Yles regionala nyhetsartiklar ges en särställning går det mot EU:s regelverk om statsstöd och konkurrens.
23.6.2020 - 16.00 Premium

Torsten Fagerholm

Ledare: Även du, Brutus? Innan vi moraliserar om skatteplanering ska vi ta oss en ordentlig titt i spegeln

Aggressiv skatteplanering och den eroderade skattebasen får ny aktualitet då tusentals miljarder i coronapengar ska framtrollas hux flux. Samtidigt blandas juridik och moral ihop till en salig röra.
21.6.2020 - 16.00 Premium

Fritjof Sahlström

I dag: Ni gör mig till den jag är och vill vara

Den här gången är det annorlunda. För att bry oss om varandra skall vi nu hålla oss ifrån varandra.
18.3.2020 - 06.05 Premium

Mari Pennanen

I dag: Våga lyfta fram det du lärt dig i föreningslivet

Föreningslivet ger oss erfarenhet och kompetens som både är användbar och som behövs i arbetslivet.
17.3.2020 - 06.05 Premium

Heidi Schauman

I dag: Blir det lågkonjunktur nu?

Allt eftersom virusvågen drar igenom världen ändrar effekterna på ekonomin.
16.3.2020 - 06.05 Premium

Nina Nyman

I dag: Söker du jobb?

Plötsligt inser jag att jag blir utsatt för en performance i min egen säng och jag börjar tveka kring om jag är publik eller om jag nu gjort mig själv till en del av föreställningen.
15.3.2020 - 06.05 Premium

Alf Rehn

I dag: Vi är starkare än vi tror

Ekonomiska kriser, populism, geopolitisk oro, smittsamma sjukdomar, ojämlikhet, demografiska skiftningar, och ändå är vi nästan alla fortfarande här.
14.3.2020 - 06.05 Premium

Petra Laiti

I dag: Rasism ser inte alltid ut som vi tror

Att vara inkluderande och antirasistisk på riktigt är inte lätt, men det betyder inte att vi borde sluta försöka.
13.3.2020 - 06.05 Premium

Henric Borgström

I dag: Bubblor om mest miljönytta

I Sverige faller många ledare för bolag och organisationer in i politikers tävlan om att nå oprecisa mål.
12.3.2020 - 06.05 Premium