Tommy Westerlund

Ledare: Nationalister tjänar andra nationer

Den österrikiska vice kanslerns ryska "affärer" kan få konsekvenser för hela EU och inte minst för de högernationalistiska partierna.
20.5.2019 - 16.00 Premium

Susanna Ginman

Ledare: Kartlägg kompetens snabbare

När antalet asylsökande ökade kraftigt talades det om vikten av utbildnings- och kompetenskartläggningar. Från årsskiftet ser det ut att bli praxis.
19.5.2019 - 15.55 Premium

Dan Kronqvist

KRÖNIKA: Därför kör inte bilen själv

För bara fem år sedan var diskussionen om autonoma/självkörande bilar som hetast. Alla stora biltillverkare lovade ha modeller ute på vägarna år 2019 eller senast 2020. Sedan tystnade bruset.
20.5.2019 - 07.00 Premium

Mårten Mickos

I dag: Vem kan man längre lita på?

Teknologin är en åsiktslös spegel för människans vilja, i gott och i ont.
20.5.2019 - 06.05

Insändare: Havsytan har stigit jämnt i århundraden

Havsytan har stigit jämnt i århundraden efter en uppbromsning under den “lilla istiden”. Havsytan stiger med 10-30 cm per århundrade beroende av vilken källa man tittar på.
20.5.2019 - 05.55

Insändare: Varför gör ingen som Thunberg?

Att förbereda och fatta beslut tar sin tid och varje dag av fördröjning gör läget bara värre.
20.5.2019 - 05.53

Insändare: Grundlagsförändring behövs ännu inte

Bron över klyftan mellan Finlands folk och landets förvaltning har fått en spännvidd som tarvar en stöttepelare i form av en landskapslag.
20.5.2019 - 05.50

Insändare: Som Kuba, men utan solsken

Vi kan vänta oss kraftiga skattehöjningar och ett obekvämt företagsklimat, det här kan inte vara i SFP:s intresse.
20.5.2019 - 05.45

Tommy Westerlund

Ledare: Dags att rösta för Europa

Det finns tecken på ett stort intresse för EU-valet, men kommer det verkligen att leda till ett livligare valdeltagande? Det är ett viktigt val, så det gäller att rösta.
18.5.2019 - 16.00 Premium

Marknadsplatsen: Kommunerna lever farligt

”Varken stater, företag eller konsumenter får förmånliga lån om de missköter sin ekonomi. Men Finlands kommuner får, tack vare Kommunernas garanticentral. Och kommunsektorns skuldsättning har formligen exploderat.”
19.5.2019 - 07.37 Premium

juhopylvanainen

I dag: Finlands militärtjänst strider mot jämställdhet och måste förnyas

Ur ett genusperspektiv är det tydligt att systemet behöver ändras.
19.5.2019 - 07.05 Premium

Insändare: Svenska Yle undersöker kontinuerligt hur Svenskfinland lyssnar på radio

Bland annat ville vi veta vilken faktor som är viktigast vid valet av radiokanal, hur viktig musiken är i vardagen samt hur viktig just den finlandssvenska musiken är.
19.5.2019 - 05.55

Insändare: Musiken i enkäterna borde väljas djärvare

Under knappa två timmar spelades cirka 100 låtar i grupper på tre upp för oss och vi skulle kryssa för vilken av de tre vi gillade bäst.
19.5.2019 - 05.53

Insändare: Skall vi upprepa samma fel som för hundra år sedan?

Varken mobilstrålning eller wifi-strålning anses ju vara skadliga eftersom en frisk person inte med sina sinnen kan uppfatta strålningen.
19.5.2019 - 05.50

Susanna Ginman

Ledare: De svåra dagarna återstår

Regeringsförhandlingarna på Ständerhuset har pågått i en dryg vecka men de svåra förhandlingarna har knappt börjat.
17.5.2019 - 16.40 Premium

Tobias Pettersson

Krönika: Vi betalar för att slippa andra människor

Många av våra största utgifter i livet är förknippade med att komma undan andra människor. Samtidigt är ensamhet en växande folksjukdom.
18.5.2019 - 07.15 Premium

Ann-Catrin Östman

I dag: Möjligheter och omöjligheter

På 1960-talet fördes en omfattande diskussion om abortfrågan: vid denna tid genomfördes ett stort antal hälsovådliga aborter.
18.5.2019 - 06.05 Premium

Insändare: Nu gäller det att satsa på utbildning

Trenden för inlärningsresultaten är i jämförelse med andra länder klart nedgående, oberoende av språkgrupp. Vi är inne i en negativ spiral.
18.5.2019 - 05.55

Insändare: Skolstress bland unga oroar

Det är inte ändamålsenligt att vi bränner ut våra unga redan innan de kommer ut i arbetslivet.
18.5.2019 - 05.53

Insändare: Månsas lekskola hotas av stängning

Helsingfors stad har erbjudit platser för lekskolebarnen på närliggande Daghemmet Stigen, som redan nu kämpar med för litet personal och för stort antal barn.
18.5.2019 - 05.50

Tommy Westerlund

Ledare: Sverige i Finlands trygga försvar

Sverige vill se om sitt kraftigt nedtrappade försvar, men regeringen tvekar.
16.5.2019 - 10.30 Premium

Peter Al Fakir

Fredag med Fakir: Bensinuppror i blodet

"Pumpilskan förvandlas till vrede. Vreden vill organisera sig. Vreden hittar ut på Facebook. Vips så har den runt en halv miljon följare. Förebilden hittas i Frankrike där Gula västarnas demonstrationer har gått i vågor och ömsom engagerat landet och ömsom lamslagit detsamma. Den franska peppningen är väl kanske inte lika stark nu när rörelsen går in på 27 lördagar."
17.5.2019 - 06.55 Premium

Rurik Ahlberg

I dag: Kan jag få ett svar, tack?

Vardagsartighet är en färdighet som ständigt måste läras ut – redan från hem, dagis och skola.
17.5.2019 - 06.05 Premium

Insändare: Den Israelkritiska opinionen undergräver själva staten Israels legitimitet

Den som önskar förstå, om än inte försvara Israels politik måste ta i beaktande de hotbilder Israels judar lever med i dag.
17.5.2019 - 05.55

Insändare: Den svenska rösten får inte tystna

Att se till att Finlands svenska röst inte skall tystna på Europas viktigaste politiska mötesplats är en angelägenhet för hela vårt folk.
17.5.2019 - 05.50

Insändare, EU-valet 2019: Förtjänar min vän att dö?


17.5.2019 - 05.45

Insändare, EU-valet 2019: EU har misslyckats med att lösa flyktingpolitiken


17.5.2019 - 05.44

Tommy Westerlund

Ledare: Handelskrig gynnar få

USA och Kina tar till nya protektionistiska vapen i handelskriget – och båda drabbas.
15.5.2019 - 13.00 Premium

Richard Nordgren

Krönika: Den eviga dagisruletten i Helsingfors

När min yngsta son skulle få en dagisplats bodde vi i Kronohagen. Både min fru och jag jobbade i centrum och dagiset där den då knappt tvååriga pojken placerades av Helsingfors stad fanns i Malmgård.
16.5.2019 - 06.46 Premium

Anu Koivunen

I dag: En skandal i Ständerhuset?

Frågan om lobbning är viktig då den ytterst handlar om demokratins grundfråga: vilka kommer till tals.
16.5.2019 - 06.05 Premium

Insändare: Varför inte ta fram de positiva konsekvenserna av högre koldioxidhalt och temperatur?

Bevisen för de globala hotbilderna om till exempel extremväder lyser med sin frånvaro, men hur kan genomsnittsläsaren veta vad som är sanning, vad som är överdrift och vad som är rena missförstånd eller förenklingar?
16.5.2019 - 05.55

Insändare: Övertramp sker på båda sidor

Det behövs modiga beslut för att komma vidare i fredsprocessen som i praktiken inte existerar för tillfället.
16.5.2019 - 05.50

Insändare, EU-valet 2019: EU skapar möjligheter


16.5.2019 - 05.45

Insändare, EU-valet 2019: Sluta med mötesresorna till Strasbourg


16.5.2019 - 05.44

Insändare, EU-valet 2019: Finland utnyttjar inte EU:s finansieringsprogram tillräckligt


16.5.2019 - 05.43

Tommy Westerlund

Ledare: Grönt ljus för en rödare ordförande

De gröna får en ny ledare utan en rejäl kamp mellan flera kandidater.
14.5.2019 - 11.41 Premium

Susanna Ginman

Krönika: Journalistik och politik

Debatten kring mediernas hantering av Sannfinländarna har gått het den senaste tiden. Min erfarenhet är att hur man än gör blir det fel.
15.5.2019 - 06.55

Erkki Tuomioja

I dag: I väntan på regeringen Rinne

I en parlamentarisk demokrati är det enda kriteriet regeringen bör fylla, att den har majoritetens förtroende i riksdagen.
15.5.2019 - 06.05 Premium

Insändare: Rösta inte för ökad militär upprustning

Resurserna behövs till att reparera all den miljöförstörelse vi har ställt till med och till mänsklig välfärd, inte krig och förödelse.
15.5.2019 - 05.55

Insändare: Debattera saken, inte personen

De som faktiskt har sysslat med exempelvis både nyhets- och grävande journalistik vet att konfrontation är en metod bland många.
15.5.2019 - 05.53