HBL satsar mera på Norden

Hufvudstadsbladet har länge kallats fönstret mot Norden. Nu öppnar vi det fönstret ännu mera. Just nu skakar hela samhället i grundvalarna på grund av corona-pandemin och det är svårt att säga hur våra liv kommer att se ut när situationen planar ut. Men allt är inte covid-19, vi kommer också att skriva om likheter och olikheter i de nordiska länderna, rapportera nyheter, fördjupa, analysera och kommentera skeenden och inte minst intervjua människor som är intressanta för er läsare.

Vilka är vi? I första skedet är vi tre stycken:

Lena Skogberg,
biträdande ansvarig utgivare och tidigare Nordenkorrespondent med speciella band till Danmark.

Jan-Erik Andelin,
den senaste Nordenkorrespondenten som nu har återvänt till Finland och Borgå. Han har jobbat som ledarskribent och har fortfarande en hel del oskrivet från sina år som korrespondent.

Richard Nordgren,
den nuvarande korrespondenten, tidigare nyhetschef, utrikes- och politikreporter bosatt i Stockholm.