Sara Ray, kandidat 6, valdes till Finlands lucia 2019. Hon är uppvuxen i Pedersöre i Österbotten och studerar nu biologi i Åbo. Lucia Sara Ray och hennes tärnor från luciakören gör cirka hundra uppträdande under luciatiden. Luciainsamlingen pågår under hela januari. Folkhälsan använder medlen från luciakampanjen till sitt arbete bland utsatta barnfamiljer, främst i form av Familjekraft-läger där både barn och vuxna får träffa andra i samma situation. På lägren får vuxna hjälp att orka i sitt föräldraskap och man sätter fokus på våldsförebyggande arbete.


Foto: Karl Vilhjálmsson