«

7

Wilma Rehnström

21 år, från Vanda


Vilken är lucias roll i dagens samhälle?

“Lucia ska inkludera alla i gemenskapen. Hon är en som för med sig ljus och gör någons vardag ljusare.”