«

6

Sara Ray

24 år, från Esse


Vilken är lucias roll i dagens samhälle?

“Att sprida ljus, glädje, att vara en frontfigur som uppmärksammar ojämlikheter i samhället och som visar att det finns positiva sidor också i mörka tider. Som lucia vill jag verkligen bemöta människor, speciellt de som har det svårt, och kommunicera och förmedla känslor genom min sång.”