«

10

Nea Lundström

21 år, från Helsingfors


Vilken är lucias roll i dagens samhälle?

“Många är rädda nuförtiden för vi läser i medier om klimatförändring, hatprat och terrorism. Lucia ska påminna oss om allt det fina i världen och att alla ska ha samma möjlighet att vara trygga, njuta av juletiden och alla är lika värdefulla. Lucia är också en fin tradition som fortsätter trots att mycket annat i samhället är i förändring.”