«

9

Moa Björklund

19 år, från Nedervetil


Vilken är lucias roll i dagens samhälle?

“Lucia ska respektera alla och se alla, så att människor vågar vara sig själva.”