«

1

Minette Bäckblom

18 år, från Sibbo


Vilken är lucias roll i dagens samhälle?

“Lucias roll har inför förändrats drastiskt, hon påminner fortfarande om dagar som varit, om en tid då människor träffades ansikte mot ansikte, utan skärmar. Lucias uppgift är att vara närvarande i stunden, att möta människor här och nu.”