«

4

Melissa Sundblad

19 år, från Närpes


Vilken är lucias roll i dagens samhälle?

“Lucia förknippas ofta med religion eftersom kröningen sker i kyrkan men jag tycker lucia är en tradition som är till för alla oavsett ursprung, språk och religion. Det är jätteviktigt att lucia ser alla människor och tar hänsyn, är respektfull och accepterar människor som de är.”