«

3

Julia Wik

23 år, från Jakobstad


Vilken är lucias roll i dagens samhälle?

“Dagens samhälle är så prestationsinriktat och många mår dåligt. Lucia kommer och lyser upp stunden, hon får folk att stanna upp och njuta av stunden, kanske glömma bekymren ens för en stund. Lucia är ett offentligt uppdrag som kan uppmuntra också andra att ägna sig åt frivilligarbete.”