«

8

Jessica Lindholm

19 år, från Åbo


Vilken är lucias roll i dagens samhälle?

“Att sprida ljus till folk som inte har det så bra ställt och de som kanske är sjuka. Och sprida kärlek till alla, speciellt de som är ensamma.”