«

2

Felicia Holländer

19 år, från Lemland, Åland


Vilken är lucias roll i dagens samhälle?

“Jag tycker det är lucias roll att sprida ljus i en mörk tid som kan vara tung för vissa. Det är tradition som bär med sig endast positiva effekter som glädje och värme, därför tycker jag det är fint att luciatraditionen finns kvar.”