«

5

Elisabeth Diljaj

24 år, från Vårdö, Åland


Vilken är lucias roll i dagens samhälle?

“Lucia är en välgörenhetssymbol. Hon bringar ljus till dem som inte har det så bra. Tack vare lucia kan alla ha det trevligt en liten stund.”