Klimathotet enar – Nato splittrar


HBL bad alla presidentkandidater svara på åtta frågor om Nato, flyktingkrisen, kärnvapen och sin egen presidentroll. Här har vi sammanställt svaren.31.12.2017

1. Vilka är de största hoten mot Finland?

Så här svarar presidentkandidaterna:

31.12.2017

2. Vilka hotbilder för Finland ser du i Rysslands utveckling?

Så här svarar presidentkandidaterna:

31.12.2017

4. Om Natofrågan aktualiseras - behövs det då en folkomröstning?

Så här svarar presidentkandidaterna.

31.12.2017

5. Hur ska Finland tackla flyktingfrågan?

Så här svarar presidentkandidaterna.

31.12.2017

7. Vilken roll skulle du ta som president i Finland?

Så här svarar presidentkandidaterna:

31.12.2017

8. Hur ser du på finsk vapenexport?

Så här svarar presidentkandidaterna: