PB 217, Mannerheimvägen 18, FIN-00101 Helsingfors

Ledningen för KSF Media

Anna Hellerstedt
Anna Hellerstedt

Verkställande direktör | Toimitusjohtaja

anna.hellerstedt@ksfmedia.fi

Susanna Landor
Susanna Landor

Ansvarig utgivare och chefredaktör för HBL | Kustantaja ja päätoimittaja

susanna.ilmoni@ksfmedia.fi

Peter Valkama
Peter Valkama

HR- och ekonomidirektör | HR- ja talousjohtaja

+358 (0)40 5010 422

peter.valkama@ksfmedia.fi

Antti Haarala

Chief Digital Officer

antti.haarala@ksfmedia.fi

Andreas Rundlöf

Försäljningsdirektör | Myyntijohtaja

+358 (0)44 7835 757

andreas.rundlof@ksfmedia.fi