PB 217, Mannerheimvägen 18, FIN-00101 Helsingfors

KSF Medias styrelse

Styrelseordförande:

Kaj-Gustaf Bergh

Styrelsemedlemmar:

Paula Salovaara

Mary Gestrin

Risto Peltola

Johannes Schulman

Jaakko Tapaninen