Inbördeskriget dag för dag i sexton veckor

HBL följer med inbördeskriget från den 27 januari 1918 till mitten av maj samma år dag för dag i ”realtid” på twitterkontot @hblwebb. Referatet är sammanställt av författaren och journalisten Magnus Londen baserat på Hufvudstadsbladets och dess röda motsvarighet Arbetarnas Notisblads rapportering..
På HBL.fi kan ni ända fram till maj, när Mannerheim 1918 ledde sina styrkor i segerparaden in i Helsingfors, läsa veckobulletiner sammanställda från twitterflödet. Och till slut en liten brasklapp från Magnus Londen:
Kom ihåg: Det här är absolut ingen helhetssanning om 1918. Det är sådant som historikerna jobbar med. Det är liverapportering från två helt subjektiva källor – men det är autentiskt eftersom det var precis så här det rapporterades till allmänheten för hundra år sedan.

3.3.1918

Oroligt i Kronohagen i kvarteret där de internerade vitgardisterna i Svenska Lyceet hålls. Vi har hjälp av ryska militärer.

Skottlossning från Elisabethsg. 7 tvingade oss att besvara elden och gå in i huset. Vi väcker som bäst samtliga invånare. Vi söker efter vapen.

Även Vita redaktören är numera internerad tillsammans med vitgardisterna från Kyrkslätt i Svenska Lyceet. Vi behandlar fångarna väl, men det gör ej vitgardisterna i norr!Notera att Finland numera officiellt heter Socialistiska Arbetarrepubliken Finland.

Arbetarmöte för friheten pågår som bäst på Senatstorget. Sirola, Tokoi och Haapalainen ska hålla tal.

4.3.1918

Stor pappersbrist. Svårt att få ut vår tidning, Arbetarnas Notisblad. Tidningen har nu bytt namn till Finlands Folkkommissariats Notisblad.

Arbetarna lider men på restauranger får de förmögna fortfarande mat. Livsmedelsbristen har därför tvingat fram nya regler: Från idag är överflöd vid tillredning av mat på restaurang förbjudet. En måltid får bestå av högst tvänne rätter.

... Servering av smör och ost i samband med kötträtter är även förbjudet.

Den person som för en stund sedan i misstag fick en skunkkrage med sig från Restaurang Gourmand torde returnera den snarast.

Lösdrivarna på Esplanaden är alltför många. Dessa gör ingen nytta, har till yrke att leva på de knappa livsmedel vi ännu äger. Dessa lösdrivare bör omedelbart få gräfta och spade i sin hand och börja göra nytta på åkrarna. Om inte frivilligt så med våld.Vitgardisterna har i Viborg skjutit fyra personer anklagade för stöld. De avrättade hade drivits av hunger.

5.3.1918

Vi är fr.o.m. i dag tvungna att höja telegraftaxan. Den nya taxan är 25 p per ord inom Finland, till Ryssland 40 p.Vår milis har gripit Karl Seder från Taipale. Hade tillhandlat sig 80 kg socker av rysk marinsoldat för 1000 rubel.

Svårt att hitta cigarretter från Jakobstad i huvudstaden, spec av märket Fennia. Vi noterar just nu ockerpriser i Manoli tobaksaffär. Detta är samvetslöst rofferi!

”Jag har med egna ögon sett hur vitgardisterna skjuter ner Röda kors-medlemmar på slagfältet.” Det vittnar den uppburne skådespelaren Aarne Orjatsalo om.

Vita Redaktören skriker från sin internering i Kronohagen: ”Det stämmer ej. Orjatsalo är Rödgardist, honom går det ej att lita på.” Ni i framtiden kan läsa hur det gick för Orjatsalo.

Sverige har annekterat Åland, kallade sig ”medlare” men roffade åt sig, se hur de skriver i Tidningen Åland! Detta är röveri! Ryssland och Finland skrider till åtgärder.

6.3.1918

Vi får rapporter om skottlossning kring handlanden Tallbergs reservkrutförråd i Mejlans.

Gevärskulor viner kring våra vakthavande. Vitgardister på skidor har lyckats undgå vår bevakning.

Spridd skottlossning har nu pågått i en timme i Mejlans. Vi har försökt gripa vitgardisterna men ej lyckats än. Lystring! En stor explosion har inträffat i Mejlans!

En till våldsam explosion i Mejlans!

Ytterligare en! Större än de två tidigare! Källaren i Tallbergs förråd totalförstörd. Kvar av huset finns endast en stor grop.

Rapport från Mejlans: Skogen omkring splitrad. Stenar har flugit kors och tvärs. Granngårdarna Stenius och Kleineh har lidit stor skada.

Människorna i granngårdarna har slungats från sina bäddar. I källaren förvarades 1000 kg krut och dynamit.

Vi letar efter de skyldiga. Handlare Tallberg ska anhållas. Foto: Museiverket.Syftet med skottlossningen var uppenbarligen att få så många medlemmar ur Röda gardet till huset – och sedan spränga det! Ingen rödgardist dödades dock, men fredliga invånares egendom förstördes.

7.3.1918

Sabotaget fortsätter. Vi har rapporter om en förödande explosion i Medicas fabrik på Fölisövägen.

Revolutionsdomstolen förkunnar: Vicehäradshövding Hjalmar Procopé betraktas nu som krigsfånge. All hans egendom konfiskeras.

Vem är denne förbrytare Procopé? Ni i framtiden vet att han tydligen ska bli utrikesminister!

Vi har nyss anhållit provisior Holmsén samt affärsman Nils Holst. En kulspruta hittad i Holmséns hem.

8.3.1918

Samtliga förråd av potatis i hela landet är härmed förklarade beslagtagna av staten.Det har kommit till vår kännedom att mord och röverier inte endast utförts av våra fiender. Det är frågan om huliganer som trängt in sig i de rödas led. Dessa kommer att straffas enligt revolutionsdomstolens strängaste skala.

För att revolutionen lyckligt skall kunna genomföras uppmanar jag, röda redaktören, alla att stoppa dylik hämndbegär. Här ändå ett fotografi på våra tappra kämpar i Tammerfors.

Kom ihåg: Varken enskilda personer eller rödgardister får häkta personer utan att officiell order därom har utfärdats.

Vi har arresterat en hop ryska anarkister i deras huvudkvarter i Gasverkets f.d. gård på Henriksgatan.

Ny förordning: Alla fånger dömda till livsstidsstraff får härmed sin dom förkortad till 5 år.

Vi hör från Åbo att revolutionären Alexandra Kollontaj fått sämsta rummet på hotell Phoenix. Ägaren, fru Nauklér, uppträdde oförskämt.

Telegram från Tomsk i Sibirien: Vårt tåg har nått fram! Tåget lastas med spannmål som bäst. Foto: Kansan arkisto.

9.3.1918

Ny skatt på biograferna utfärdad av oss, de röda: Alla biografer bör nu betala 4 mk/mån för varje sittplats + 10 p / såld biljett.

Åtta lärarstuderande skriver: ”Tack vare revolutionen är tiden snart här då folkskole-elever inte längre fostras till viljelösa varelsee. Vi glädjs över proletariatets uppmarsch! Snart kan Finlands ungdom bli andligen starka, självständiga personligheter”.

En tysk flygmaskin flyger som bäst över Helsingfors! Troligen kommen från Reval. Vi beskjuter planet.

Finlands herrar är i färd med att sälja sitt fosterland till Tyskland!

Brutalt slagsmål har just brutit ut på dansen i Heimola gymnastiksal! Druckna ryska matroser, tiotal, attackerar vår milis!

Det ser illa ut! Men rödgardister har ryckt ut för att hjälpa vår milis mot de ryska matroserna.Vad nu? En matros klädd i officersdräkt har dragit revolver! Han skjuter!

Frans Vihtori Koivu, 18 år och ogift, träffad i buken. Han ligger orörlig. Är död. Vår milis besvarar elden.

Vi har arresterat bråkmakarna. En av dem dog i striderna. Centralstationens tolk Karvonen livsfarligt skadad.

Ryska kamrater! Matroser och soldater! Vårt gemensamma mål hotas av en stor fara – anarkin.

Danstillställningar är nu förbjudna. Vi uppmanar de ryska matroserna lugna sig och inte äventyra revolutionen genom oroligheter.

Hfrs förnäma borgarfruar sprider rykten: ”Efter att de vita segrat skall alla socialistiska ledare dödas och andra straffas”.

Förlorat: Liten tikvalp. Mörkgråa öron, vidkännes namnet Moppe. Rött band runt halsen. Östra Chaussén 2 D 75. Telefon: 116 86.