Inbördeskriget dag för dag i sexton veckor

HBL följer med inbördeskriget från den 27 januari 1918 till mitten av maj samma år dag för dag i ”realtid” på twitterkontot @hblwebb. Referatet är sammanställt av författaren och journalisten Magnus Londen baserat på Hufvudstadsbladets och dess röda motsvarighet Arbetarnas Notisblads rapportering..
På HBL.fi kan ni ända fram till maj, när Mannerheim 1918 ledde sina styrkor i segerparaden in i Helsingfors, läsa veckobulletiner sammanställda från twitterflödet. Och till slut en liten brasklapp från Magnus Londen:
Kom ihåg: Det här är absolut ingen helhetssanning om 1918. Det är sådant som historikerna jobbar med. Det är liverapportering från två helt subjektiva källor – men det är autentiskt eftersom det var precis så här det rapporterades till allmänheten för hundra år sedan.

03.02.1918

Vi går in i den andra veckan av den socialistiska statskuppen. Råkallt och fuktigt.

Folkmassorna söker sig till Patologiska inrättningen, där tio dödsoffer för de rödas terror sägs ligga.

Arbetarnas notisblad, propagandatidningen, skriver: ”Röda trupper, liksom deras familjer, ska bekostas med statsmedel”

Vänner från framtiden! Notera att de rödas anti-militarism inte satte så djupt. Nu upprättas en militärmakt för att stöda detta förtrycksvälde och anarki. (Foto: Kansan arkisto.)De röda ligornas ”generalstab” påläggs nu utreda hur det kommer sig att fångar mördats i fängelserna.

I ryska ”Isvesija” har ett upprop publicerats: ”De röda och de ryska trupperna i Finland ska tillsammans föra en skoningslös kamp mot de hvita gardena!”. Jag, Vita redaktören, undrar ... Vad skall ske med Finlands självständighet?

04.02.1918/2012

Röda ligor gör just nu eftersökningar vid Norra kajen 2. Skott avlossas, fönster krossas!

Är det vår i luften? Varmt, soligt. Kommunalstrejken är avblåst. Borgerliga tidningar får ej utkomma då de anses ”kontrarevolutionära”.

Jag har för tillfället ingen tidning att skriva i. Den är censurerad. Men jag fortsätter rapportera till framtiden så gott jag kan. Det är min plikt, för friheten!

På Hbl:s tryckeri trycks nu ”Arbetarnas Lögnblad” (heter så i folkmun), ursäkta ”Arbetarnas notisblad”.

Allt papper stulet av oss. Den enda redaktören jag sett till är ett fruntimmer som öfversätter hvad de röda organisationerna sänder henne, plus två korrekturläsare.

Arbetsgivarna utlyser lockout tills fri näringsutövning är tillåten. De flesta industriella verk står därför nu stilla. Alla butiker i centrum är dessutom stängda. Persienner är nedfällda, fönster och dörrar är försedda med träluckor.

Franska konsuln Raynaud har skrivit till de rödas folkkomissariat: ”Jag betvivlar icke att förhållandet mellan edert och vårt land förblir vänskapligt”.

Huru snabbt vänder icke vinden? Läs hur det lät för endast en månad sedan då Frankrike välkomande Finland till de fria nationernas skara!Konsuln uppsöktes för en stund sedan av ”några representativa personer” som undrar varför Frankrike upprättat relationer med kuppmakare. Konsuln svarar: ”Mitt bref innehöll endast artighetsfraser, jag har blifvit missförstådd.”

Nu kom budet: Franska konsuln Louis Raynaud avgår! Korrekt gjort.

Inbrott hos John Catani på Norra Esplanaden nu på kvällen. De röda stjäl sprit och matvaror. Catani anhållen.

Men ni i framtiden vet väl fortfarande att herr John Giovanni Battista Catani var en buren skridskoartist, och drev café i sitt stenhus på Norra Esplanaden 31?05.02.1918/2012

Runebergsdagen. Blåsigt, ruskigt. Omöjligt fira nationalskalden: folksamlingar förbjudna (för oliktänkare vill säga). Vi firar i stillhet i hemmen.

De röda kränker nu även kyrkofriden! De utför visitationer i Berghälls kyrka. Säger att ljussignaler skickats från tornet. Kyrkoherden – liksom jag – protesterar.

De röda meddelar: tjänstemän som inte infinner sig på arbete afskedas.

De röda med fruntimmer har inrättat klubblokal på Operakällaren: De dricker kaffe, vräker sig i stolarna, diskar ej.

Det blir bara värre. De röda intar som bäst alla fängelser i stan. Fängelsedirektör F. Roos är enligt uppgift internerad! Ledamoten av justitiedepartementet, Axel Charpentier, har också internerats.

Alla borgerliga tidningar fortfarande ockuperade. Detta ser ut att bli utdraget. Jag kan ej rappotera mer i dag.

06.02.1918/2012

Butikerna i centrum ser ut att öppna igen! Vågar man hoppas att hvardagen syns igen? Men spårvagnarna har de ”röda inkräktarna” ej fått igång.

Allt mer rysk militär ser ut att lämna staden. Just nu tågar en truppafdelning med musik till Tölö. Ska avresa till Ryssland. Där hör de hemma.

07.02.1918/2012

Snöväder, men blitt. Sörjan på gator och torg bara ökar.

Alphyddans och Kajsaniemi värdshus har uppenbarligen plundrats under natten. Allt i mat- och dryckesväg har tagits.

Tidningen Helsingfors-Isvestija till de ryska trupperna i Finland: ”En kamp rasar mellan bourgeoisi och proletariatet. Vi måste bistå proletariatet! Ryssland är de förtryckta klassernas beskyddare!”

Tidningen fortsätter: ”Bör vi låta de vita ta till vapen mot våra kamrater? Nej! Vi ska bistå våra finska kamrater! Vissa har förklarat sig trötta, vill ej blanda sig i finnarnas angelägenheter. Men vi kan ej förbli blott åskådare i denna ojämna kamp!”

Folkskolorna har ej kunnat öppna igen, trots att strejken är slut. Det är för oroligt i staden.

Cheferna för de finska folkskolorna P. Heinricius och M Pesonen kallade till förhör hos de röda. De avskedas, naturligtvis. Lärarna vid de finska folksolorna håller nu krismöte om att öppna skolorna igen. Men för få är på plats.

De röda söker nu desperat efter lärare som kan ta över arbetet efter vita som vägrar jobba. Blott två dyker upp: Janatuinen och Karnakoski. De röda överger planen.

08.02.1918 / 2012

Rykten går på stan: Den ryska militären på Sveaborg, mest bestående av polacker och ukrainare, vägrar ta de rödas parti. Vill ej blanda sig i Finlands angelägenheter.

Brittiska konsulen Montgomery Grove till de röda: ”Jag inväntar instruktioner från min regering”, men avslutar: ”Jag förblir Eder tjänare”.

Inga löner har heller i dag kunnat utbetalas av de röda till kommunala arbetare. Stadens kassor äro tomma.

Fruntimmer-redaktören på de rödas ”Arbetarnas notisblad”, som nu trycks här på Hbl, vill censurera mina bud till er. Det ser synnerligen illa ut.

Arbetarnas ”Lögnblad” (Notisblad) har helt tagit över Hbl:s redaktion och tryckeri. Läget är mycket kritiskt. Jag befarar att jag strax ej längre kan rapportera fritt!

Redaktionen är fullkomligt övergiven. Jag är nu ensam. En ensam vit redaktör. Är detta mitt sista fria bud till framtiden?

Farväl! Röda redaktören skriker att revolutionen är här. Att hon tar över. Vänner, leve det fria ordet!

RÖDA REDAKTÖREN TAR ÖVER

Nu är det slut på den vita redaktörens reaktionära budskap. Revolutionen är här. Nu och i framtiden. Jag styr ordet! Jag är Röda redaktören.

Meddelande till framtiden: Vita redaktören är nu internerad. Han inbillar sig att ni ska rädda honom, den neslige stackaren.

Inbrottsförsöket på Villagatan 12 uppklarat. Rödagardister har anhållit tjuven.

Utmärkt! Röda Gardet har beslagtagit 15 säckar socker samt 21 lådor smör vid Hagnäs adresserade till Agent Niemi. I dag har vi även beslagtagit ett större parti kaffe och potatismjöl.

9.2.1918/2012 

Hemlighetsfulla husundersökningar har företagits i natt i Röda Gardets namn. Dylikt kan ej ske utan fullmakt i fortsättningen. Förövare av nattliga undersökningar kommer därför nu utan undantag att arkebuseras.

God morgon. Det är som bekant Röda redaktören som nu styr. Härmed förbjudes all trafik med såväl privata som allmänna automobiler.

Nederländska konsuln upprörd över nattlig belägring och beskjutning av sina landsmäns bostäder på Brändö och Blåbärslandet. Hävdar att Röda gardet är skyldigt. Men vår undersökning bevisar: en provokation från de vita.

De finska och svenska arbetarna går hand i hand in i denna strid. Överklassens hegemoni är slut!

Lik mottages icke längre på patologiska inrättningen. De bör föras till Kolerabaracken på Runebergsg. 14. (Foto: Kansan arkisto)Belägringen av Berghälls kyrka bör fortsätta: Vi har orsak tro att de vita lagrar vapen och trupper där.

Vem har hällt ut hela innehållet i en petroleumvagn tillhörande Sveriges konsul? Okynne! Förstör ej främmande makters egendom!

Emedan starka parfymer har använts som berusningsmedel är handeln med dessa nu förbjudna. Köpetillstånd fås på nykterhetsavdelningen, Katarineg. 4.

Goda nyheter från Lovisa: Röda Gardet har intagit staden den 6 feb. Vi har även intagit Nickby station och Sibbo kyrkoby.

Kan vi älska våra strömmars brus så länge den elektriska kraften i vattenfallen är privategendom? Kan vi älska bäckarnas språng så länge endast strändernas ägare får fiska kräftor och högt betalande engelsmän får meta laxöring?

Ja, vi kan, och bör, älska detta såsom ynglingen älskar sina drömmars mö, vilken han först måste erövra. På det sättet är jag patriot.

Isvestija: ”Ryska soldater och matroser i Finland har kastat av sin soldatuniform, klätt det röda bandet runt sina hattar och gått dit där blodet runnit för den heliga saken. Vi har exempel på att hela truppavdelningar har dragit ut mot vitbandisterna.”