Inbördeskriget dag för dag i sexton veckor

HBL följer med inbördeskriget från den 27 januari 1918 till mitten av maj samma år dag för dag i ”realtid” på twitterkontot @hblwebb. Referatet är sammanställt av författaren och journalisten Magnus Londen baserat på Hufvudstadsbladets och dess röda motsvarighet Arbetarnas Notisblads rapportering..
På HBL.fi kan ni ända fram till maj, när Mannerheim 1918 ledde sina styrkor i segerparaden in i Helsingfors, läsa veckobulletiner sammanställda från twitterflödet. Och till slut en liten brasklapp från Magnus Londen:
Kom ihåg: Det här är absolut ingen helhetssanning om 1918. Det är sådant som historikerna jobbar med. Det är liverapportering från två helt subjektiva källor – men det är autentiskt eftersom det var precis så här det rapporterades till allmänheten för hundra år sedan.5.5.1918 / 2018

Vi kan nu bekräfta: Efter mer än tre månader i förskingring är regeringen sedan i går återförenad i hufvudstaden! Vi har ett fotografi med regeringen på Järnvägsstationen!

Segern över de röda är fullbordad sedan deras sista värn, Fredrikshamn, nu intagits!

6.5.1918

Senaste dygn upphämtades 21 druckna personer till stadens polisstationer. 18 lösa kvinnor anhöllos.

Ansökningar om Finskt medborgarskap ombesörjas snabbt. –Vicehäradshövding Hj. Långström, Fabiansg. 29, vis à vis Börs.

– General Mannerheim har anlänt till Viborg: ”Staden är åter fri! Med höjd panna kan finnen nu vandra som husbonde i sitt eget rike. Viborg skall åter bli vårt fasta värn mot öster!”Hemligt hästslakteri upptäckt vid Edesviken. I ett lider påträffades 82 hästfötter Vi befarar att detta är resterna av de hästar röda stal.

Folkhärens krav är entydiga: De röda vilddjuren bör få en snabb och sträng dom. Förfall ej till onödig mildhet!

7.5.1918

Förlorat i går: En barngalosch n:o 6, på Lotsgatan. Återlämnas till Maringatan 6B 9.

Nu diskuteras frågan: republik eller monarki? Vita redaktören säger: Gif oss en konung! Ni i framtiden vet kanske vem som kommer att utses?Alla vid spårvägsbolaget som inte övergick till de röda och som därför blev utkastade ur sina hem tackar Bertha Paulig för husrum.

Första aeroplanet fört av en finländare har flugit från Åbo till Hfrs! Pilot: löjtnant Väinö Mikkola. En hjälte i vår unga armé! Ni i framtiden kanske känner till att han om blott två år kraschar och dör i Italien?Samme Mikkola försökte flyga ut senator Svinhufvud (förtäckt som ”ingenjör Karlsson”) ur det röda Hfrs i februari. Mikkola lurade de röda, fick planet upp i luften, men fick motorfel, måste landa. Svinhufvud tvingades då återgå till sitt gömställe.

Tvåhjulig grön mjölkkärra förlorad under röda våldet. Tillvaratagaren bedes kontakta Emil Eklund, Sockenbacka, Vanda.

”Vi fordra inte hämnd, vi fordrar vedergällning! För varje lif som tagits, för varje hem som skövlats, för varje gård som bränts. – Alma Söderhjelm. Ni i framtiden vet att hon blev en ”höjdare”.

8.5.1918

Utegångsförbudet hävs i morgon! Allmänheten får röra sig på gatorna kl 17-22 utan tillstånd. – Hfrs tyska och Finska stadskommendant.

Två liter god madeira utbytes mot socker. Anbud till Hbl, ”Socker 286”.

I Viborg är krigsbytet enormt: 1000 järnvägsvagnar, till det hisnande värdet 2 000 000 000 mark.

Vita har tagit ca 80 000 röda fångar på en månad! Av dessa är ca 6600 nu internerade på Sveaborg.Samtliga röda positioner har erövrats i Finland. Därför slutar högkvarteret från idag sända officiella krigsrapporter.

NJK meddelar: Med anledning av den frihetskamp som pågår är seglingsprogrammet för säsongen inställd.Löständer förlorade på lokaltåget kl 17.14 senaste lördag. Återlämnas mot hittelön Brunnsg. 8

9.5.1918

Det är en medborgerlig plikt att rapportera om landsförräderi begången av de röda under revolutionen. Vittnesmål ges under ed.

10.5.1918

Ifall inte de ryska undersåtar som fortfarande befinner sig i Finland öfördröjligen afreser till Ryssland anhållas de av polisen.

Socialdemokratiska lantdagsmannen, målaren Georg Johansson har begått självmord. Efterlämnade ett brev: ”Jag har lidit oerhördt öfver att att det finns människor som tro att jag varit med om det som timat. Jag kan icke lefva med den tanken.”

Helsingfors Arbetare Segelklubb på Drumsö har med överväldigande majoritet bytt namn: Helsingfors Segelklubb. Ni i framtiden vet att klubben fortfarande finns år 2018, läs här.

Två tyska marinsoldater, 27 och 24 år, önska två kvinnliga vänner, som vilja lära dem svenska. Helst med fotografi. Svar till nr 313 / Hbl.

Önskas potatis mot vackert fikusträd. Högbergsg. 8 A 5, kl 14-15.

11.5.1918

Landshövdingen meddelar: Tusby och Nurmijärvi socknar är tillsvidare besmittade av vattuskräck.

Ah! Nu är det bevisat. Talet i ”Arbetarnas Notisblad” om att vita beskjutit och mördat sanitärer var falskt.