Hurdant är ditt favoritparti?

Åtta finländska partier samlas i sex europeiska grupper i Bryssel

När du röstar på en kandidat i EU-valet går rösten i första hand till hens parti. Men inte nog med det – blir kandidaten invald sitter hens parti i en europeisk partigrupp i Europaparlamentet. Det här ska du veta om våra partier och deras europeiska grupper, helst innan du röstar.
Vänsterförbundet/GUE/NGL
Vänsterförbundet gjorde comeback i EU-parlamentet 2014 då Merja Kyllönen knep ett mandat. Hon sitter i gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster som har 51 mandat från demokratiskt, socialistiska, kommunistiska och antikapitalistiska partier. Gruppen säger sig vilja skapa ett mer humant och transparent Europa med mer direktdemokrati.

Socialdemokraterna/S&D
Socialdemokraterna i Finland gick kraftigt bakåt i senaste EU-val men behöll två mandat (Liisa Jaakonsaari och Miapetra Kumpula-Natri). Ingår i gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater som med 188 ledamöter är den näst största gruppen i Europaparlamentet oich den enda med ledamöter från alla medlemsländer. Flaggar för ett starkare, mer demokratiskt och inkluderande Europa baserat på frihet, jämlikhet, solidaritet, mångfald och rättvisa.

Centern/Alde
Centern blev näst största parti i EU-valet i Finland 2014 och fick tre mandat, men Anneli Jäätteenmäki är den enda ledamoten som suttit hela femårsperioden. Ingår i Alliansen liberaler och demokrater i Europa som är mittenparti med 68 ledamöter. Alde är en pro-europeisk rörelse som säger sig vilja bygga upp och bevara ett fritt, rättvist och öppet samhälle med en grönare och mer konkurrenskraftig ekonomi.

Samlingspartiet/EPP
Samlingspartiet blev Finlands största parti i Europaparlamentsvalet 2014 med nästan 23 procent av rösterna och tre mandat. Alexander Stubb var valets röstmagnet, men partiets dåvarande ordförande Jyrki Katainen blev senare Finlands kommissionär i Europa medan Stubb blev statsminister. Samlingspartiet sticker ut som en liberal falang i det kristet konservativa EPP som är Europas största parti med 219 mandat – fler ledamöter än i hela Finlands riksdag.

De gröna/EGP/EFA
De gröna tappade ett mandat 2014 och har representerats av Heidi Hautala ensam i Bryssel sedan 2014. Ingår i gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen och har 52 mandat i EU-parlamentet. Vill bygga ett samhälle som respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och miljörättvisa, fördjupad demokrati genom ökad decentralisering, direktdemokrati och solidaritet.

Sannfinländarna/ECR:
Sannfinländarna hörde till valsegrarna 2014 då man blev tredje största parti med knappt 13 procent. Det räckte för två mandat: Jussi Halla-aho drog Sampo Terho med sig innan deras vägar skildes åt abrupt. Sannfinländarna sitter i gruppen Europeiska konservativa reformister som har 73 ledamöter från en samling europeiska partier – allt från de brittiska konservativa till ekonomiskt liberala, euroskeptiska och anti-federalistiska grupperingar. Nationalkonservativa och populistiska inslag finns också i gruppen EFDD och det är oklart hur de här grupperingarna organiserar sig efter årets val.

Svenska folkpartiet/Alde:
Svenska folkpartiet behöll sitt enda mandat i EU-valet 2014 då Nils Torvalds blev invald. Alde har 68 ledamöter och är den tredje största gruppen i Europaparlamentet. De europeiska liberaldemokraterna är liberaler och demokrater en pro-europeisk rörelse som säger sig vilja bygga upp och bevara ett fritt, rättvist och öppet samhälle med en grönare och mer konkurrenskraftig ekonomi.

Kristdemokraterna/EPP:
Kristdemokraterna förlorade sitt enda mandat i Europaparlamentet då Sari Essayah trillade ur 2014. Försöker sig på comeback och här är den naturliga referensramen Europeiska folkpartiet EPP som är EU-parlamentets största parti med 219 ledamöter. EPP liknar Kristdemokraterna mer än Samlingspartiet i och med att det är ett pro-europeiskt, värdekonservativt, kristdemokratiskt högerparti. EPP säger sig värna om människans oinskränkta värde, frihet och ansvar, jämlikhet och rättvisa. Har drivit hårt på djupare integration av EU.Testa vilket som är ditt parti i HBL:s valkompass.

Läs vad partierna själva svarar i HBL:s valkompass.