Coachen

Jag heter Anna Markelin och jag har världens bästa jobb – att inspirera dig som läser till ett bättre mående och mer ork i vardagen. Jag tror på det enkla och på att hitta rutiner som fungerar varje dag.
Vår triangel visar hur du bör fokusera för att få en bra balans. Vardagen först, sedan maten, rörelsen och sist träningen. Läs om de olika delarna genom att klicka på triangelns olika delar. Det är viktigt att man får ordning på basen först innan man siktar på prestationer i träningen.
Följ med här på Coachens sidor och lär dig mer!


Fråga coachen

Har du frågor om livspusslet, maten eller träningen? Ställ din fråga till Coachen!