Darja Saar är yttrandefrihetens ryskspråkiga fanbärare i Estland

Darja Saar är tidigare chefredaktör för den ryska tv-kanalen ETV Plus i Estland. Bild: SPT / Mikael Sjövall

Darja Saar har jobbat med oberoende journalistik på ryska de tre senaste åren av sitt liv. Som tidigare chefredaktör för tv-kanalen ETV Plus i Estland är hon van vid att sitta i stormens öga. Nu sadlar hon om till komedins värld.

Upprinnelsen till satsningen på den ryskspråkiga kanalen ETV Plus i Estland var utrikespolitisk. Då Krimhalvön ockuperades av Ryssland 2014 fick kalla kriget en nytändning. Ordkriget mellan EU och Ryssland var i full gång och det estniska etablissemanget oroade sig för konsekvenserna på hemmaplan. Putin-regimens krigspropaganda behövde en balanserad motvikt då det fria ryska ordet var på drift.

– Ingen sade det rent ut, men många tänkte den kätterska tanken att Narva kan vara nästa måltavla för ryska aggressioner. Det gällde att integrera den ryskspråkiga minoriteten i Estland och då behövdes en ny plattform med objektiv nyhetsförmedling på ryska i Estland, säger Darja Saar.

Jag träffar henne på flygplatsen i Vanda inför ett seminarium om yttrandefrihet som går i kulturcentret Hanaholmens regi. För att vara en yttrandefrihetens fanbärare är Darja Saar förvånansvärt lågmäld och tillbakadragen. Hon är född i Estland, men växte upp i Kazakstan under Sovjettiden. Då Saars familj flyttade tillbaka till Estland 1994 fick hon lära sig estniska på nytt.

– Det gick inte att upprätthålla estniskan i Kazakstan så vi gled över till ryska i vardagen, förklarar hon.

Trots att ETV Plus har blivit ett viktigt varumärke för Estland så föregicks satsningen av en bristande vilja att satsa på rysk tv-produktion i Estland.

Vi påtalar korruption och maktmissbruk oavsett om makthavarna råkar sitta i maktens boningar i Moskva eller Tallinn

– ETV har tampats med ekonomiska problem länge. Då Estland vann eurovisionstävlingen 2002 bestämde bolagets ledning att ta pengar från den ryska tv-produktionen och satsa på tv-produktion på estniska i stället, berättar Saar.

Följden av den ommöblerade budgeten var att de ryska tv-programmen i Estland levde på sparlåga fram till 2015. Nu har kanalen en etablerad ställning med en marknadsandel på 1,3 procent av det estniska tv-utbudet.

Vakthund och brobyggare Vilken är ETV Plus journalistiska linje i dag?

– Vi är kritiska mot makthavare och påtalar problem som förorsakas av korruption och maktmissbruk oavsett om de råkar sitta i maktens boningar i Moskva eller Tallinn. Alla politiker ska mätas med samma måttstock.

Vilket är ert mervärde ifall vi jämför med andra medier i Estland?

– Vi har satsat hårt på undersökande journalistik och så har vi lyckats aktualisera minoritetsfrågor i det estniska medielandskapet.

ETV Plus har också lyckats bygga broar mellan de ryskspråkiga minoriteterna i Baltikum tack vare underhållningsprogram som televiseras i Estland, Lettland och Litauen. Kanalen har ett fullfjädrat utbud som erbjuder morgon-tv, nyhetssändningar och en egen studio i Narva som förankrar programmen i den lokala ryskspråkiga verkligheten i Estland.

ETV Plus får sin finansiering från den estniska staten, EU och Nordiska ministerrådet. Subsidierna förpliktar. Ordet och åsikterna ska sväva fritt utan extern styrning eller censur.

– Många av våra intervjuobjekt uttrycker kritiska åsikter om de estniska myndigheterna och den estniska minoritetspolitiken, vilket ibland väcker ont blod bland estniskspråkiga estländare. Det ser man av kommentarerna på webben.

Vilka frågor är det som irriterar den ryskspråkiga minoriteten i Estland?

– Det är utan tvekan lagen om medborgarskap. Omkring 82 000 ryskspråkiga estländare saknar fortfarande medborgarskap, trots att de har bott i Estland i decennier. De här människorna upplever att statens medborgarskapstest är ett kränkande sätt att kontrollera om de är lojala mot den estniska staten eller inte.

Kamp om synlighet och pengar

Enligt Saar bor det för tillfället omkring 300 000 ryskspråkiga i Estland. Omkring 100 000 av dem har estniskt medborgarskap och en ungefär lika stor andel har ryskt medborgarskap.

Hur skulle du beskriva språkkonflikten mellan landets ryska minoritet och estniska majoritet?

– Jag tycker att det har skett enorma framsteg sedan tumultet kring bronsstatyn 2007. Andelen ryskspråkiga estländare som saknar estniskt medborgarskap blir också färre hela tiden, vilket tar udden av konflikten.

Profil

Darja Saar

Jobbade som chefredaktör på ETV Plus 2015-2018

Har ett förflutet som kommunikationschef i företagsvärlden

Bodde i Kazakstan 1980-1994

Flyttade till Narva 1994

Ska nu satsa på rysk tv-underhållning via sitt eget produktionsbolag

Situationen för de ryskspråkiga medierna i Estland är enligt Saar stabil. Postimees och Delfi har sina ryska upplagor och MK Estonia har sitt på det torra, liksom tv-kanalen PBK som har en 4,5 procents andel av det ryska tv-utbudet i Estland. I Narva finns hela fem lokaltidningar som lyckas hålla sig flytande. Estland beviljar inget presstöd till dagstidningar, vilket innebär att det är marknaden och prenumeranterna som avgör hur medierna klarar sig i landet.

– Ett problem är att många ryska tidningar styrs av estniskspråkiga chefer som har en dålig inblick i den ryskspråkiga verkligheten. Det är svårt att göra vettiga journalistiska avvägningar ifall du inte förstår hur dina läsare och tittare tänker.

Kanske det är just det dilemmat som förklarar Darja Saars egen sits. I fredags hade hon sin sista arbetsdag som chefredaktör för ETV Plus. Hon är förtegen om orsakerna.

– Ledningen ansåg att det var bättre att styrelsen sköter det operativa ansvaret.

Saar antyder att ETV vill upprepa sin manöver från 2002 och lägga beslag på den ryska tv-produktionens pengar eftersom det statliga tv-bolaget är i ständig ekonomisk kris.

Vilket är ditt nästa steg i karriären?

– Jag ska grunda ett eget produktionsbolag. Jag har en programidé som bygger på situationskomik och underhållning. Programmet ska utspela sig i Tallinns förort Lasnamäe, säger Darja Saar.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03