Yttrandefriheten i en religiös värld

Att det i den franska republiken finns en vilja att med kraft försvara yttrandefriheten är hoppingivande.

Halshuggningen av en lärare i Frankrike och de spänningar som otroligt nog uppstått mellan landet och den muslimska världen som en följd har åter lyft fram yttrandefriheten på agendan. Fransmänn...