Ytterligare ett svart år för Stockmann

Stockmann inleder nya samarbetsförhandlingar inom stödfunktionerna.Bild: Vesa Moilanen

Varuhuskoncernen Stockmanns resultat hamnar rejält på minus på grund av en betydande nedskrivning i Lindex värde. Även utan den utvecklades affärerna åt fel håll.

Varuhuskoncernen Stockmanns omsättning minskade till 1 060 miljoner euro 2017, jämfört med 1 180 miljoner året innan. Koncernens korrigerade rörelseresultat sjönk från 30,9 till 12,3 miljoner euro.

Det rapporterade rörelseresultatet sjönk nästan 150 miljoner euro på minus på grund av en 150 miljoner euros nedskrivning i dotterbolaget Lindex värdering.

Resultatet per aktie sjönk till -0,59 euro, jämfört med -0,14 året innan.

Stockmanns styrelse föreslår att koncernen inte betalar någon dividend för 2017. Stockmann har inte betalat dividend sedan 2013.

Styrelsen bedömer att omsättningen 2018 kommer att ligga på ungefär samma nivå som 2017. Det korrigerade rörelseresultatet torde förbättras en aning.

– Stockmann uppnådde ett positivt rörelseresultat 2017, men resultatet sjönk från året innan. Lindex resultat var inte tillfredsställande och vi har inlett hårda åtgärder för att säkerställa en förändring, säger vd Lauri Veijalainen i ett pressmeddelande.

Däremot berömmer han Stockmann Retail och Real Estate förbättrade sitt resultat 2017.