Ytterligare ett havskvarter tar form

”Cerro Torre”, Kronbergsstranden. Flyttklart 2020–2021. Bild: Huttunen-Lipasti-Pakkanen Arkkitehdit Oy

Byggandet av det nya bostadskvarteret på Kronbergsstranden i Helsingfors börjar 2019.

Ytterligare en del av den nya stadsdelen Kronbergsstranden har lämnat ritbordet. "Cerro Torre" heter bidraget som segrade i en arkitekttävlan som gällde kvarteren på östra stranden, det vill säga ett område med vy över havet och innerstaden. När också de stora broarna byggts klart når man centrum på 15 minuter, enligt Helsingfors stad.

Tävlingsbidraget omfattar 204 "högklassiga lägenheter". Marknadsföringen av bostäderna börjar hösten 2018, byggandet 2019 och bostadskvarteret ska vara klart 2021.

Kronbergsstrandens koncept följer andra nya stadsdelars, och enligt principen om att området ska erbjuda alla former av boende. Det betyder fritt finansierat ägar- och hyresboende, Hitas-reglerat boende med såväl hyres- som ägarlägenheter, bostadsrätter och olika specialboenden.

Sammanlagt kommer Kronbergsstranden att ha nästan 13 000 invånare.

– Kronbergsstranden ska ha prägel av innerstadsboende. Bostadshusen står inte glest utspridda som i äldre förorter utan tätt intill varandra och vid trottoar och gata, och inne i kvarteren uppstår rymliga gröna gårdar, sade projektchef, arkitekt Ulla Kuitunen på dåvarande Helsingfors stadsplaneringskontor i en intervju om den nya stadsdelen till HBL i maj 2016.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03