Yrkesskolan Vamia återinför lämplighetstest för närvårdare

Vamia ska börja testa lämpligheten på närvårdarstuderande. Bild: SPT/Jennifer Granqvist

Med hjälp av lämplighetstestet är det möjligt att gallra bort sådana sökande som är direkt olämpliga för social- och hälsovårdsbranschen.

Under den förra regeringsperioden slopades möjligheten till lämplighetstest men nu kan skolorna igen själva bestämma om de vill ordna tester. Undervisnings- och kulturministeriet har återinfört möjligheten i och med denna vårs gemensamma ansökan.

Lämplighetstestet gör det möjligt för läroinrättningen att neka studieplats till en sökande som får noll poäng i ett inträdesprov eller ett lämplighetstest.

– Inom vårdbranschen förs livliga diskussioner angående vårdpersonalens kunskap och lämplighet för yrket. Vamia reagerar på det här genom att återinföra lämplighetstest för vår närvårdarutbildning. Vi vill försäkra att arbetslivet får vad det behöver, det vill säga yrkeskunniga och motiverade närvårdare, säger yrkesskolan Vamias rektor Åsa Stenbacka.

Vamia, som finns i Vasa, återinför också lämplighetstest för personer som söker till säkerhetsbranschen.

Den gemensamma ansökan till höstens utbildningar på andra stadiet startade på tisdagen.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46