Yrkeshögskolestuderande får tillgång till studerandehälsovården – "Undrar varför reformen inte gjorts tidigare"

Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Finlands Studentkårers Förbund förutser att studerande har tillgång till högklassig vård också i fortsättningen.

Från och med början av 2020 får också yrkeshögskolestudenter tillgång till de tjänster som Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS erbjuder. Hittills har SHVS endast varit tillgängligt för universitetsstudenter, medan yrkeshögskolestuderande har vårdats inom den allmänna hälsovården. Samtidigt som SHVS kundkrets fördubblas rapporterades på onsdagen att utbudet av olika tjänster sannolikt minskar. Efter reformen är det möjligt att exempelvis gynekologtjänster och konsultationer för hudsjukdomar faller bort.

Maire Kolimaa, konsultativ tjänsteman vid Social- och hälsovårdsministeriet, har suttit med arbetsgruppen som förberett den nya lagen som möjliggör tillgången till studenthälsovård i SHVS också för yrkeshögskolestuderande.

Hon är en aning förvånad över den diskussion som förts på onsdagen eftersom den lag som nu förbereds inte tar ställning till vilka tjänster som ingår i studenthälsovården.

– Vi tar endast ställning till vem som ordnar tjänsterna, vem som producerar tjänsterna och hur tjänsterna finansieras. Hälso- och sjukvårdslagen bestämmer innehållet, säger Kolimaa.

Lagförslaget skickas ut på remiss i april men Kolimaa uppger att lagutkastet läggs upp på ministeriets hemsida inom de närmaste veckorna i och med att den fått så stor uppmärksamhet.

– Jag förstår oron men det är inte den här lagen som bestämmer innehållet eller vilka tjänster som studenthälsovården omfattar. Vi vill endast förenhetliga tillgången till vård, inte försämra tjänsterna.

Kärnan av vården bevaras

Silja Silvasti, socialpolitisk sakkunnig vid Finlands Studentkårers Förbund FSF, uppfattar diskussionen som lite konstig i och med att inget färdigt utkast till lag finns i nuläget.

Uutissuomalainens och Yles rapportering ger den uppfattningen att arbetsgruppen, som bearbetat lagstiftningen, har fört fram ett förslag men det har de inte gjort. Deras uppdrag upphörde vid årsskiftet och då var lagberedningen halvfärdig, säger Silvasti.

Hon uppger att diskussioner har förts utifrån det halvfärdiga lagutkastet men inga beslut har fattats än. Vad kommer till utbudet av olika tjänster som SHVS erbjuder i fortsättningen kommer vissa tjänster inom specialistvården att falla bort.

– Den nuvarande lagparagrafen har varit rätt vagt formulerad och det har möjliggjort vissa tjänster för SHVS som egentligen inte tillhör studenthälsovården. Även om SHVS i fortsättningen inte har exempelvis gynekologer är läget inte så gravt eftersom det mesta kan skötas inom den allmänna studenthälsovården, säger Silvasti.

Exempelvis kan vanliga sjukvårdare ta gynekologiska cellprover och allmänläkare kan göra invärtes undersökningar och skriva ut preventivmedel.

– Har man behov av specialistvård kan SHVS skriva remisser. Det mest väsentliga är att munhälsovården bevaras och att frågor om sexual- och reproduktiv hälsa kan besvaras i enlighet med vad lagen förutsätter. Inom psykvården bevaras psykologtjänsterna och precis som nu kan SHVS handleda till rätt mottagning vid behov. Till studenterna vill jag säga att det inte finns någon orsak att oroa sig – tjänster avsedda för studerande finns också i fortsättningen och de kommer att ha hög kvalitet.

Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

En positiv utveckling

Utgångspunkten är alltså den att de tjänster som SHVS erbjuder ska utvidgas så att de också omfattar yrkeshögskolestuderande. De tjänster som studenthälsovården inte kan erbjuda ordnas vid vårdcentralerna. Lagen ändrar också finansieringen av studenthälsovården.

I nuläget har SHVS cirka 126 000 kunder och efter reformen stiger antalet till drygt 250 000. Kolimaa uppger att ministeriet uppskattat att SHVS behöver öka antalet mottagningar och rekrytera ny personal i samband med reformen.

– SHVS kan erbjuda på högklassiga tjänster i och med att deras kunder utgör en så homogen grupp. De har lyckats utveckla sina tjänster på ett sådant sätt att nöjdheten bland studerande har varit utmärkt. Så har det inte varit för yrkeshögskolestuderande, säger Silja Silvasti.

Silvasti är glad och nöjd att alla högskolestuderande i fortsättningen är likvärdiga och har tillgång till samma högklassiga vårdtjänster.

– Det har varit ett mål som vi jobbat för väldigt länge och det här är en mycket positiv utveckling.

Silvasti uppger också att FSF varit nöjd med de delar av lagutkastet som förbundet fått ta del av hittills.

Yrkeshögskolorna nöjda

Vid yrkeshögskolorna glädjer man sig åt att äntligen få tillgång till samma tjänster som universitetsstudenter.

– Själv är jag överlycklig eftersom jag stört mig på det här i många år. Jag undrar varför reformen inte gjorts tidigare, säger styrelseordförande Daniel Tallberg vid Arcada studentkår ASK.

Han beklagar att en del tjänster eventuellt faller bort i samband med reformen men erfar att yrkeshögskolestudenterna överlag är väldigt nöjda med att få ta del av de grundläggande sjukvårdstjänsterna som SHVS erbjuder.

– Jag ser det här som ett steg åt rätt håll och ser ingen orsak varför yrkeshögskolestudenter inte skulle utnyttja tjänsterna på samma sätt som universitetsstudenter, säger Tallberg.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning