Examensreform väntas gynna det svenska

Om några år väntas antalet examina inom yrkesutbildningen minska drastiskt. Det välkomnas av rektorer.

Yrkesskolorna runtom i landet kan i dag erbjuda över 300 olika examensinriktningar. År 2019 kommer mängden att halveras, enligt ett förslag som en arbetsgrupp överlämnade till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) på onsdagen.

Till exempel finns det i dag åtta olika yrkesexamina som har med husteknik att göra. Några exempel är sotare, rörmontör och ventilationsmontör. I framtiden skulle specialtitlarna ersättas av en yrkesexamen i husteknik.

Anpassning till arbetslivet

Ett mål är att göra utbildningarna mer flexibla i takt med de allt snabbare förändringarna inom företagen.

– Framtidens arbetsliv förutsätter att man behärskar större helheter, säger minister Grahn-Laasonen som i ett pressmeddelande beskriver reformen som den mest omfattande hittills.

351 examina väntas bli 165

I dag finns 52 grundexamina. De ska bli 42, enligt förslaget.

Yrkesexamina är 177 till antalet och ska minskas till 64.

Dessutom finns 122 specialyrkesexamina. De ska bli 59.

"Bra att de blir färre"

På landets lärosäten ser man fram emot förändringen. Max Gripenberg, rektor på samkommunen Optima i norra svenska Österbotten, tycker att reformen är bra.

– Det är klart att vi kan tappa lite djup i och med reformen. Men jag välkomnar en grundexamen som är lite bredare. Vi har för många examina i dag, särskilt inom vuxenutbildningen, och de har blivit lite väl smala. Därför är det positivt om en del skalas bort, säger Gripenberg.

Boris Ståhl, t.f. rektor på Yrkesakademin i Vasa, påpekar att utbildarna fortsättningsvis kommer att erbjuda rätt kompetens.

– När examina blir färre så blir inriktningarna desto fler. Det beror helt på hur man bygger upp innehållet i examen, säger Boris Ståhl.

Lättare hitta studerande

Lena Johansson, rektor på yrkesutbildaren Axxell i södra Finland, tycker att det är hög tid att man ser över utbudet.

– Fältet har blivit fragmenterat. Särskilt på svenskt håll har det varit problem att hitta studerande till alla inriktningar. Ekonomiskt sett blir det också lättare att dra igång linjer som man inte kunnat göra tidigare, säger Lena Johansson.

Yrkesutbildarna är just nu bekymrade över hur finansieringen ska skötas i framtiden. Det här reformförslaget är inte tänkt som en inbesparing, säger tjänstemannen Ville Heinonen på Undervisnings- och kulturministeriet.

Men enligt Boris Ståhl väntas antalet examenskommissioner minska vilket kan innebära inbesparingar.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03