Svenskspråkigt yrkesinstitut som ordnar yrkesutbildning inom ett flertal branscher, både för unga och vuxna. Utbildningsutbudet ökar år 2020 i och med samgången med Östra Nylands yrkesinstitut Inveon.

Enheter i Arabiastranden i Helsingfors och på Yrkesvägen i Borgå. En merkonomlinje finns även i Esbo.

Sammanlagt omkring 1000 studerande

Upprätthålls av Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab som ägs av Samfundet Folkhälsan, Sydkustens landskapsförbund, Helsingfors stad, Esbo stad, Vanda stad, Grankulla stad, Kyrkslätt kommun och Sibbo kommun.

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020!

Under studietiden på Prakticum kan du börja förbereda dig för kommande studier på Arcada genom att välja examensdelen ”Med sikte på högskolestudier”.

Examensdelen fördjupar ditt kunnande inom modersmål, matematik och engelska och avslutas med ett skriftligt yrkesprov som även kan ersätta delar eller hela urvalsprovet till Arcada beroende på vilken utbildning du söker till. Examensdelen är en del av din grundexamen och väljs som en valbar examensdel i yrkesämnen.

Inom social- och hälsovårdsbranschen har du möjlighet att på förhand bekanta dig med yrkeshögskolestudier genom att ta del av kurser på Arcada, eller avlägga en lärande på arbetsplatsen med Arcadas målsättningar och praktikuppgifter. Detta förkortar även din studietid.

Då du avlagt examensdelen ”Med sikte på högskolestudier” har du möjlighet att söka in till Arcada via den smidiga leden som är likvärdig med de andra ansökningssätten.

Mer info: www.prakticum.fi

Liksom många andra visste Corinne Heikkilä inte vad hon ville bli när hon gick i nian. Efter viss tvekan började hon i gymnasiet och gick där en tid bara för att konstatera att det inte var hennes grej. I sökandet efter andra alternativ föll valet på närvårdarutbildningen vid Prakticum. Pusselbitarna föll på plats.

– Jag har alltid vetat att jag vill jobba med människor och är intresserad av vården så egentligen var det ett ganska självklart val. Att det finns gott om jobb inom branschen är förstås ett stort plus, säger hon.

Mycket till godo

Inför närvårdutbildningens tredje och sista år nappade Corinne på möjligheten att välja Smidiga övergångar, ett studiepaket som förberedde henne för fortsatta sjukskötarstudier vid yrkeshögskolan Arcada där hon nu går första året.

– Smidiga övergångar kändes helt som gjort för mig. Jag har hela tiden tänkt att jag vill studera vidare. Många väljer kanske gymnasiet av just den anledningen men det finns också andra vägar att komma in på högskola, säger hon.

För Corinnes del omfattade de förberedande studierna en läkemedelskurs, en patientsäkerhetskurs, skrivandet av en patientanalys samt simuleringsövningar i Arcadas patientsäkerhets- och lärocenter.

– Studierna fungerade samtidigt som mitt inträdesprov till Arcada. Skolan såg att jag klarar av matematiken, har de sociala färdigheterna och kan skriva enligt deras fodringar, säger hon.

Var det jobbigt?

– Inte alls, eftersom jag kände mig motiverad och tyckte att studierna var intressanta.

Förutom att övergången från yrkesinstitut till yrkeshögskola den här vägen gått enkelt och smidigt har hon också fått studietid till godo och skulle i princip kunna avlägga sin sjukskötarexamen på 3 år istället för den brukliga tiden på 3,5 år.

Att hennes framtid finns inom vården är hon rätt säker på.

– När jag blir färdig vill jag gärna jobba på en intensivvårdsavdelning. Akutarbetet intresserar mig.

Win-win

Smidiga övergångar bygger på ett nationellt projekt för finlandssvenska yrkesutbildare och yrkeshögskolor som man i de olika skolorna valt att förverkliga på olika sätt.

– Här på Prakticum har vi byggt upp det till en valbar examensdel för studerande som är intresserade av att fortsätta på Arcada. Examensdelen ger möjlighet att förkovra sig lite mer i vissa ämnen – modersmål, matematik och engelska. Klarar man examendelen med gott vitsord och därmed påvisat mognad för vidare studier blir man antagen till Arcada via den smidiga leden som är en av Arcadas antagningsleder. Upplägget varierar lite beroende på vilken bransch det är fråga om, säger projektkoordinator Marika Koivunporras-Jansén.

Examensdelen går under namnet "Med sikte på högskolestudier" och erbjuds för närvarande inom tre pilotbranscher: närvårdare, merkonom och utövare av medietjänster. I framtiden kommer möjligheten förmodligen att utvidgas till flera studieområden.

– Det handlar om en win-win-situation för alla parter, säger Marika Koivunporras-Jansén.

Är examensdelen krävande för de studerande?

– Kurserna ingår i studierna men man får vara beredd på att omkring en tredjedel av examensdelen görs på egen hand.

De studeranden som det här läsåret går tredje året vid Prakticum är de första grupperna som haft möjlighet att ta examensdelen i sin helhet.

– Examensdelen har varit jätte populär med tanke på att det än så länge enbart är tre utbildningar som erbjuder möjligheten. De studerande som valt den tycker att det är roligt och har sagt att det gett en ny gnista för studierna, säger Marika Koivunporras-Jansén.

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020!